Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

JURIDISK MERKNAD

Hvis du har spørsmål om det juridisk innholdet, er du velkommen til å kontakte oss. 

Vilkår: Scania CV AB (publ), heretter kalt "Scania" eier dette nettstedet og alt innholdet på dette med mindre annet er angitt. Ved å gå inn på og bruke dette nettstedet aksepterer du vilkårene som er forklart nedenfor. Legg merke til at Scania når som helst, og helt etter eget valg, kan endre vilkårene. Scania anbefaler deg derfor å se gjennom dem regelmessig. Disse vilkårene ble sist gjennomgått 20.11.2008. Hvis det skulle vise seg at noen av disse vilkårene er ulovlige eller ugyldige, blir ikke gyldigheten og anvendbarheten av resten av vilkårene påvirket eller svekket på noen måte.

 

 

Bruk

 

Innholdet på dette nettstedet kan brukes med lisensen Creative Commons 3.0. Dette betyr at du kan vise, kopiere, skrive ut og formidle ethvert dokument som Scania har publisert her, forutsatt at dette ikke gjelder kommersiell bruk av innholdet i seg selv, at det blir henvist til Scania i forbindelse med formidlingen av dokumenter, og at alle opplysninger om opphavsrett og alle andre opplysninger om eiendomsrett i innholdet blir bevart. Ikke noe innhold på dette nettstedet skal endres, overføres, lisensieres, overdras eller selges uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Scania.

 

 

Varemerker og opphavsrett

 

Alt av varemerker, merker, logoer, tekster, bilder og programvare som vises på dette nettstedet tilhører, hvis ikke annet er angitt, Scania eller deres datterselskaper og er beskyttet ifølge åndsverkslovgivning. All bruk av merker, logoer, tekster, bilder og programvare er forbudt, med mindre det er allerede er tillatt ifølge det foregående. Ikke godkjent bruk eller distribusjon av noe materiale fra dette nettstedet kan bli gjenstand for så vel sivile som kriminalbaserte sanksjoner ifølge gjeldende lover. Scania vil hevde sine rettigheter til åndsverk i full utstrekning.

 

 

Informasjonpolitikk

 

Informasjonen på denne serveren gjøres tilgjengelig "som den er" uten noen garanti av noe slag, verken uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller fravær av krenkelse av rettigheter. Scania garanterer ikke for nøyaktigheten og fullstendigheten av informasjonen på dette nettstedet. Scania har ingen forpliktelse til å oppdatere informasjonen eller materialet på dette nettstedet. Endringer i informasjonen kan gjøres når som helst og vil bli bygd inn i nye utgaver av dette nettstedet. Scania er ikke i noe tilfelle ansvarlig for noen skader, direkte eller indirekte, straffende, tilfeldige, spesielle eller følgebaserte skader som oppstår ved, eller på annen måte er forbundet med, bruken av eller manglende evne til å bruke dette nettstedet, uansett om dette er basert på kontrakt, rettsstridig forhold, strikt lovlighet eller annet, selv etter varsel om muligheten for slike skader.

 

 

Andre nettsteder

 

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som eies av tredjeparter. Slike lenker er der for å gjøre det praktisk for besøkende, og Scania har ikke noe ansvar for innhold, informasjon, nøyaktighet eller personvern på de nettstedene det gjelder.

 

 

Personvernpolitikk

 

Scania respekterer menneskers personvern og samler eller behandler ikke personopplysninger med mindre disse er gitt frivillig til Scania av den aktuelle personen. Si i fra til oss dersom du ikke ønsker at dine data skal samles inn. Scania etterlever nasjonale personvernlover som regulerer bruk og innsamling av data. Ditt navn, din e-postadresse og din postadresse kan bli gitt til tredjeparter så det blir mulig å svare på en henvendelse. Data vil ellers bare bli brukt til å følge opp utviklingen for salg og produkter. Med mindre annet er angitt ovenfor, blir ingen data solgt eller formidlet til andre parter.

 

 

Kontakt

 

Hvis du har spørsmål om vilkårene generelt eller personvernpolitikken spesielt, er du velkommen til å kontakte oss på info@scania.no