Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

Scanias varslingssystem

Integritet, overholdelse av lover og forskrifter, samt følge Scanias etiske retningslinjer, etiske retningslinjer for leverandører, Scanias sedvaneregler og Scanias etiske retningslinjer for uavhengige distributører er våre viktigste prioriteringer og hjørnesteiner i vår bedriftskultur. 

For å oppfylle verdiene og unngå eller minimere potensielle risikoer som skyldes regelbrudd, er det avgjørende at potensielle brudd utført av ansatte eller eksterne partnere identifiseres tidlig, avklares og stoppes, med disiplinærtiltak der det er nødvendig.

 

For å oppmuntre til en kultur der alle kan si sin mening og for å oppdage potensielle feil, drifter TRATON GROUP et globalt uavhengig, upartisk og konfidensielt varslingssystem som administreres i samarbeid mellom Scania Corporate Investigation Office og TRATON Investigation Office.  I tillegg til Scania Corporate Investigation Office, første kontaktpunktet for varslere hos Scania, kan TRATON Investigation Office også bli adressert som sentralt kontaktpunkt for alle varemerker innen TRATON Group.

 

Scanias varslingssystem og prosedyrer for gjennomføring av interne undersøkelser er styrt av Scania Group Policy 20. Vårt varslingssystem er basert på grunnleggende prinsipper som f.eks. beskyttelse av varslere og enkeltpersoner som støtter undersøkelsen. Vi respekterer varsleres rett til konfidensialitet, og vi opprettholder antakelsen om uskyld og rettferdighet i undersøkelser overfor alle berørte personer. Informasjon mottatt via varslingssystemet vil bli gjennomgått rettferdig, raskt og på en sensitiv måte med høyeste grad av konfidensialitet.  Ingen tiltak iverksettes for å identifisere anonyme varslere. Vi har nulltoleranse for gjengjeldelse mot varslere. Imidlertid vil enhver rapport med onde hensikter bli behandlet som alvorlige regelbrudd.

 

Dedikerte funksjoner hos Scania innen styring, risiko og samsvar, sikkerhet, revisjon, juridisk avdeling og mennesker og kultur støtter undersøkelsene. Undersøkelser igangsettes først etter nøye gjennomgang av fakta og begrunnet mistanke om regelbrudd. Scania-avdelingene som er involvert i varsling og interne undersøkelser samarbeider tett med kolleger ved TRATON Investigation Office, spesielt når det gjelder potensielle alvorlige regelbrudd.

 

 

Våre varslingskanaler

Vårt varslingssystem tilbyr følgende kanaler for å rapportere potensielle brudd begått av ansatte eller eksterne partnere for å muliggjøre en rask undersøkelse og passende reaksjon fra selskapet. Det begrenser imidlertid ikke de lovbeskyttede rettighetene til å ta kontakt med relevante myndigheter. 

 

Til enhver tid og på alle språk kan interne og eksterne varslere rapporterte potensielle regelbrudd eller risikoer, brudd på menneskerettigheter eller miljøforpliktelser direkte og konfidensielt til kolleger ved Scania Corporate Investigation Office eller TRATON Investigation Office:

 

Scania CV AB

Scania Corporate Investigation Office Hub

Vagnmakarvägen 1

151 32 Södertälje, Sverige

E-post: whistleblower@scania.com

 

 

TRATON SE

Investigation Office

Dachauer Strasse 641

80995 München, Tyskland

E-post: investigation-office@traton.com

 

 

Relevante team er tilgjengelige for å snakke med deg fysisk, på telefon eller via e-post.

 

 

 

Varslere har alltid muligheten til å komme med bekymringer til følgende interne funksjoner:

  • Direkte leder
  • Mennesker og kultur/personalavdelingen (lokalt eller sentralt)
  • Internrevisjon
  • Bedriftssikkerhet
  • Group-samsvar
  • Lokalt eller regionalt utpekt kontaktperson for de fleste av våre juridiske enheter basert i EU. 

 

Mottaksfunksjonen vil deretter videresende informasjonen til de dedikerte varslingsfunksjonene, som beskrevet i våre interne prosedyrer.

 

 

 

Varslere over hele verden kan bruke TRATON Speak Up!-verktøyet, som er tilgjengelig døgnet rundt på flere språk. Varslere kan rapportere om potensielle brudd som gjelder hvitsnippkriminalitet som korrupsjon eller "antitrust"-lover, databeskyttelsessaker, samt risikoer og brudd på menneskerettigheter og miljøforpliktelser, eller andre interne og lovbestemte forskrifter.

 

Varslere kan registrere seg på Speak up! med navnet sitt eller være anonym. Alle tips behandles konfidensielt. Selv om deres foretrukne språk ikke tilbys i rapporteringskanalen, kan varslere bruke hvilket som helst språk til å sende inn rapporten. Varslingsportalen vår drives av en tredjepart, som er vert for portalen på eksterne og sertifiserte servere (lokalisert i Tyskland) som lar varslere sende tips til oss på en anonym, ikke-sporbar måte.

 

Speak up! er tilgjengelig fra alle datamaskiner med Internett-tilgang. Klikk her.

 

 

 

Regelbrudd kan også rapporteres via 24/7 Whistleblower Hotline som tilbys av Volkswagen AG. Tjenesten er tilgjengelig døgnet rundt og tar imot tips fra alle varemerker i Volkswagen-konsernet – om ønskelig også anonymt. Alle tips om selskapet vårt som mottas via tjenesten, videresendes direkte til TRATON Investigation Office.


Slik når du varslertelefonen:

 

+ 800 444 46300  internasjonalt gratisnummer. Avhengig av hvilket land du ringer fra, er det mulig at gratisnummeret ikke er tilgjengelig siden enkelte telefonnettleverandører ikke støtter tjenesten. I så fall, kan du bruke det vanlige nummeret eller ditt landsspesifikke nummer. 

 

+ 49 5361 946300  er vanlig nummer, hvis din lokale telefonleverandør ikke støtter gratistjenesten. 

 

 

 

Land

 

Gratisnummer

 

Lokalt telefonnummer

 

Brasil 0800-5912743 021-23911381
Mexico 001-800-4610242 0155-71000355
Slovakia 0800-002576 02-33325602
USA 833-6571574 908-2198092
Sør-Afrika 0800-994983 021-1003533
Malaysia 1-800-819523 0154-6000099
Argentina 0800-6662992 011-52528632
Tyskland 80 044 446 300 05361-946300

 

 

 

 

Volkswagen AG har autorisert to eksterne advokater (ombudsmenn) som kan bistå eller sørge for at tips videresendes til TRATON Investigation Office – også anonymt om det er ønskelig.

 

Du finner informasjon om ombudsmennene til Volkswagen AG her.

 

 

Hvordan behandler vi rapporten din?

Hos oss kan tips angående potensielle regelbrudd av ansatte, kunder og andre tredjeparter rapporteres gjennom ulike kanaler, når som helst og på alle språk. Tipsene mottas deretter av Scania Corporate Investigation Office eller TRATON Investigation Office som sikrer at grundige og passende undersøkelser utføres på en konfidensiell og betimelig måte.

 

De kvalifiserte og erfarne kollegene ved Scania Corporate Investigation Office eller TRATON Investigation Office undersøker hver rapport om potensielle kritikkverdige forhold grundig og følger prosessen i henhold til gjeldende retningslinjer systematisk. Først vil varslere få en bekreftelse på mottak fra Scania Investigation Corporate Investigation Office eller TRATON Investigation Office, som deretter vil vurdere rapporten din for potensielle juridiske risikoer. Dette inkluderer avklaring av spørsmål om den rapporterte saken og innhente tilgjengelige fakta spesielt fra varslerne. Hvis den innledende evalueringen viser grunnlag for mistanke om alvorlig brudd, vil en undersøkelse av en dedikert etterforskningsenhet innen Scania igangsettes. Etterpå vil resultatene av undersøkelsen bli juridisk vurdert av TRATON Investigation Office og passende tiltak vil bli anbefalt. Hvis tipset peker på et mindre alvorlig regelbrudd, kan saken overleveres til passende avdeling innen Scania slik at de kan undersøke og vurdere på egenhånd, men med mulighet til å få veiledning fra Scania Corporate Investigation Office. Varslere eller involverte ansatte kan alltid kontakte Scania Corporate Investigation Office eller TRATON Investigation Office for å be om status og resultatet av undersøkelsen. Resultatet vil også bli delt så langt det er juridisk mulig med tanke på «need-to-know»-prinsippet. Behandlingstiden varierer imidlertid avhengig av undersøkelsens tema. 

 

Potensielle brudd på Scanias etiske retningslinjer for leverandører, uavhengige distributører og andre tredjeparter, inkludert risiko og brudd som gjelder menneskerettigheter og miljøforpliktelser, kan også rapporteres til Scania Corporate Investigation Office eller TRATON Investigation Office. Scania Corporate Investigation Office eller TRATON Investigation Office vil informere de ansvarlige avdelingene, som deretter behandler saken. Dette inkluderer spesielt å ta nødvendige tiltak for å minimere eller avslutte overtredelser og/eller risiko.

 

 

Finn mer informasjon om Regler for TRATON GROUP-klageprosedyren her. I tillegg til dette har Scania publisert retningslinjer for menneskerettigheter, som beskriver forventningene til organisasjonen og leverandører om å beskytte og respektere menneskerettighetene.

 

 

Databeskyttelse for varslere

Scania samler inn og behandler personopplysningene du oppgir med formål å vurdere og behandle tipset ditt. Du finner mer informasjon om databeskyttelse og rettighetene du har her

Har du noen bekymringer eller tilbakemeldinger angående våre produkter eller tjenester?

Hvis du har spørsmål eller forespørsler angående våre produkte eller kjøretøyet ditt, tilbakemeldinger eller klager på tjenester levert av oss eller våre forretningspartnere (som forhandlere eller verksteder), kan du ta kontakt med kundesentrene våre. 

Har du flere spørsmål?

Du kan når som helst ta kontakt med Scania Corporate Investigation Office hvis du har spørsmål eller forslag til forbedringer angående varslingssystemet. Du kan kontakte oss på whistleblower@scania.com