Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

Transportnæringen endrer seg raskt. For å være en pådriver innen skiftet mot renere, tryggere og smartere løsninger, må vi fokusere på de riktige områdene. Ved å kombinere de grunnleggende styrkene våre – for eksempel Scanias modulære plattform – med nye måter å arbeide på oppnår vi en rask utvikling av ideene og teknologiene som kommer til å forme morgendagens transportsystemer.