Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

 

De ansatte er vår mest verdifulle ressurs

For Scania er de ansatte den mest verdifulle ressursen, og det er plass til alle. Hos oss blir du en del av et team. Når du kommer inn med din unike kunnskap og erfaring, bidrar du til å styrke mangfoldet som har ført til vår fremgang. Vil du videre, og er motivert og forberedt på å ta ansvar, har du store muligheter hos oss.
 

 Velg å se etter din fremtidige stilling hos oss, eller hvorfor ikke registrere CV-en din for å gjøre deg tilgjengelig for våre rekrutterere?

Bli en del av endringen til det grønne skiftet

Blir du med oss på reisen mot et bærekraftig transportsystem bidrar du til fremtidens transportnæring. I vår sterke og støttende arbeidskultur er det rom for innspill og medbestemmelse. Hos oss får du muligheten til å vokse og være en del av et sterkt team som leder an i det grønne skiftet.

Vi gjør det på ekte med ytelse som måleenhet

Scania er en sterk, global organisasjon som har innhentet kunnskaper og ferdigheter innen transportsektoren gjennom det forrige århundret. Med vår merittliste og besluttsomhet kan vi utgjøre en forskjell for fremtidens transportnæring.


Hos Scania har vi en sterk utviklingskultur. Vi lanserer stor-skala innovasjoner som faktisk fungerer. Vi er en pådriver mot reell endring.

Sammen som et team og forent av sterke verdier

Vi har en sterk og støttende arbeidskultur der hvert enkeltindivid blir sett, respektert og får muligheten til å bidra. Vi stoler på hverandre til å handle og fatte beslutninger med troen på en mer fleksibel fremtidig arbeidsplass basert på individuelle behov.

 

Utvikling skjer naturlig hos oss; enkeltpersoner, arbeidsgrupper og kunder får den støtten de trenger for å vokse. Resultatet er en bransjeledende bedrift med motiverte og engasjerte mennesker som ønsker å være en del av skiftet mot et bærekraftig transportsystem.

Forpliktet til en bedre morgendag

Scania har som formål å være en pådriver for skiftet mot et bærekraftig transportsystem ved å utvikle sikre, smarte og energieffektive transportløsninger som er bedre for både mennesker og planeten.

 

Det er en ambisiøs og spennende reise som ikke har en tydelig slutt. Vår innovative innstillingen og besluttsomheten er det som driver oss videre mot å nå de vitenskapelige baserte klimamålene som Scania, en av pionerene innen industrien, er stolt av å ha forpliktet seg til.

Mangfold og inkludering

Hos Scania er mangfold og inkludering en strategisk nødvendighet. Ved å ha ansatte med bredest mulig kompetanse, kunnskap, bakgrunn og erfaringer, sikrer vi at vi har de rette personene til jobben. Kombinert med en inkluderende bedriftskultur er dette noe som driver virksomheten vår videre. Vi kaller denne unike og systemiske tilnærmingen «Skill Capture», og dette er et sentralt element i vår strategi for å nå de menneskelige bærekraftsmålene for alle de 52 000 Scania-ansatte over hele verden.

 

Det å bygge et mangfold med et inkluderende miljø som danner kjernen av Skill Capture. Vi vil at våre ansatte skal føle seg inkludert, stolte av og glade for å jobbe for oss, uansett hvor de er fra og hvem de er. Mangfold handler ikke bare om overflaten, for eksempel kjønn eller etnisitet; det handler også om kultur, seksuell legning, livserfaringer og mye mer.

Skill Capture er imidlertid mer enn bare å gjøre det rette overfor våre ansatte, det er også en strategisk nødvendighet. Transportbransjen, kundene våre og verden er i rask endring, og Scania må gjenspeile disse endringene for å holde tritt.

Skill Capture er Scanias tiltak for å møte overgangskravene til en ny og mer bærekraftig transportbransje. Et mangfold blant de ansatte gir Scania de kognitive evnene som er nødvendige for å skape nye teknologiske løsninger som kreves innen transportbransjen. Et mangfoldig og inkluderende Scania har også større sannsynlighet for å tiltrekke seg og ikke minst beholde talentene vi trenger for å jobbe mot fremtiden. 

 

Hvordan fungerer Skill Capture?

  • Vi har en systematisk tilnærming for å hjelpe ledere og arbeidsgrupper med å få frem det fulle potensialet hos våre ansatte.

  • Vi arrangerer innledende Skill Capture-seminarer for alle ledergrupper. 

  • Når lederne har fått opplæring, lærer de opp sine ansatte ved å sende budskapet ned gjennom organisasjonen ved hjelp av bevissthetsprogrammer og gruppearbeid. Hver avdeling arrangerer deretter sine egne aktiviteter.

  • Vårt årlige ansattbarometer dekker tre spørsmål om mangfold og inkludering. Dette er for å måle effekten av arbeidet vårt med Skill Capture og for å se om vi oppnår fremgang. Tilbakemeldingene gir oss et grunnlag for videre tiltak.

  • Vi følger opp disse tiltakene: Skill Capture-teamet vårt møter hovedstyret tre ganger i året for å oppdatere dem om fremgangen.