България

FLEET CARE

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННОТО ВРЕМЕ

ЗАПАЗВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА

Scania Fleet Care се грижи за целия автопарк, независимо от марките или възрастта на превозните средства, и гарантира, че всяко превозно средство е в изправно състояние. Това дава възможност на автопарка ви да поддържа максимално експлоатационно време, така че да се съсредоточите върху основния си бизнес.

ПО-ДОБРО ПЛАНИРАНЕ

Ние ще организираме всички ваши престои за техническо обслужване и ще ги съгласуваме с вашия график. Чрез подобряване на комуникацията между планирането на транспорта на вашата организация и сервизните центрове на Scania, ремонтите и техническото обслужване на превозните средства може да се планират така, че да се постигне максимално експлоатационно време.

ПРАВИЛНИТЕ РЕМОНТИ

Вашият личен мениджър на автопарка ще използва най-новите инструменти, технологии и стандарти за добра практика, за да гарантира, че техническото обслужване и ремонтите се извършват в точното време с минимални прекъсвания.

ПОДОБРЕН АНАЛИЗ

Нашите експертни анализатори проследяват данните от вашия бизнес и сервизния център, за да установят причините за непланираните престои, така че да можете да се справите с главните причини и да подобрите експлоатационната готовност на вашия автопарк.

АНАЛИЗ НА АВТОПАРКА

БЪДЕТЕ НАЧЕЛО

Когато имате спокойствието, че автопаркът ви поддържа 100% експлоатационна готовност, можете да се съсредоточите върху вашия бизнес. Анализаторът на автопаркове на Scania ще ви помогне да подобрите експлоатационната готовност на вашия автопарк, така че да можете да намалите оперативните разходи и да увеличите рентабилността.

„С нашия опит и умения в областта на ремонта и техническото обслужване на превозни средства, можем да освободим клиентите от тези задачи и да им осигурим спокойствие.“

CLAES ÅKERLUND

Директор концепции за обслужване в Scania

Ключови характеристики
Ключови предимства

• Пътна помощ от Scania – управление на повреди на пътя

• Отделен мениджър на автопарка за централна координация

• Могат да се добавят ключови компоненти

• Управление на щети при произшествия

• Пълно покритие на ремонти, включително износване

• График за пълно обслужване и координиране на задължителни технически прегледи

• Пълна поддръжка на автопарка

• Цялостно покритие

• Отчетност

• Оптимизирано експлоатационно време

• Бърза и ефективна комуникация