Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

JUNA – съвместна инициатива на Scania и Sennder за насърчаване на широкомащабното внедряване на електрически камиони и ускоряване на декарбонизацията на европейската пътна логистика

  • Чрез комбиниране на усъвършенстваната технология на Sennder с първокласните електрически камиони на Scania, JUNA въвежда новаторски модел на заплащане според потреблението, който осигурява на транспортните компании достъп до решения за електрически камиони и гарантиран капацитет
  • Гъвкавият модел на обслужване улеснява преминаването на превозвачите към електрически камиони, като елиминира първоначалните разходи и потенциалните опасения за остатъчната стойност. А като предлага достъп до гарантирани товари в дигиталната платформа на Sennder, JUNA осигурява търговска предвидимост за своите клиенти.
  • JUNA, която току-що започна да работи заедно с първия пилотен клиент, стимулира електрификацията на пътната логистика, като задоволява нарастващото търсене на транспорт с ниски емисии

 

Scania CV AB и Sennder Technologies GmbH, водеща дигитална спедиторска компания в областта на автомобилния транспорт, обявиха днес, че са създали JUNA - сдружение, което ще бъде водещо в областта на електрическите решения в логистиката на автомобилния транспорт в Европа. Съвместното начинание, което съвсем наскоро стартира в Германия, има за цел да ускори въвеждането на електрически камиони, за да стимулира прехода към устойчива логистична индустрия, в съответствие със съвместното изявление на ACEA/PIC, че "до 2040 г. всички продадени нови търговски превозни средства трябва да са без изкопаеми горива".

 

JUNA е новосъздадена немска компания (GmbH) със седалище в Берлин, която въвежда иновативен модел на заплащане за използване на електрически камиони. JUNA ефективно ще подготви почвата за широкомащабно въвеждане на електрически камиони, които на пръв поглед са два до три пъти по-скъпи от дизеловите еквиваленти. Като предлага достъп до гарантирани товари в дигиталната платформа на Sennder, JUNA премахва пречките пред клиентите си за преминаване към електрически камиони. Това включва финансовите предизвикателства, свързани с високите първоначални разходи, остатъчната стойност и технологичния риск, и осигурява на транспортните компании търговска предвидимост чрез гарантирани приходи. Като комбинира първокласните електрически камиони на Scania и персонализираните услуги с усъвършенстваната технология на Sennder за свързване на малки и средни превозвачи с големи имена на спедитори, JUNA използва силните страни на двете компании, за да ускори декарбонизацията на европейската автомобилна товарна логистика.

 

Иновативният модел предлага пълен пакет, включващ първокласни електрически автомобили, ремонт, поддръжка, застраховка, цифрови и аналитични услуги. В допълнение към таксите за ползване и гарантираното използване, чрез анализ на данни JUNA оптимизира стратегиите за електрификация и симулира маршрути подходящи за електрически камиони. Чрез премахване на рисковете, свързани с въвеждането на електрически камиони, и оптимизиране на операциите JUNA ще играе ключова роля за намаляване на въглеродните емисии и ускоряване на прехода към транспорт с ниски емисии.

 

Сравнително наскоро успешно стартира пилотен проект. Първият клиент използва електрически камион, доставен от JUNA, който се зарежда с възобновяема енергия и извършва до десет курса седмично, точно както дизеловия си предшественик. Камионът работи за известен превозвач на бързооборотни стоки в района на Щутгарт. С потенциал за постигане на годишно намаление на емисиите на CO2 с 93 тона еквивалент само за първия камион, обхватът на пилотния проект ще бъде разширен, за да включи маршрути на дълги разстояния през 2024 г. Проектът разчита на съществуващата обществена инфраструктура за зареждане и с разходи на километър, сравними с настоящите такси за дизелово гориво.

 

Дейвид Нотакер, главен изпълнителен директор на Sennder, споделя: "Това е ключов момент за нашата индустрия и ние сме развълнувани да си партнираме със Scania, за да създадем съвместно предприятие, което ще насърчи успешното навлизане на електрическите камиони. Като се има предвид, че е-камионите струват два до три пъти повече от дизеловите камиони и че 70% от всички камиони в Европа са собственост на малки превозвачи с по-малко от 10 камиона, комбинацията от предложението на JUNA за заплащане в зависимост от използването и усвояването на капацитета на Sennder ефективно ще премахне бариерите пред използването на е-камиони."

 

Густаф Сундел, ръководител на отдел " Инвестиции и нов бизнес" в Scania, казва: "JUNA е резултат от сътрудничеството между две компании с допълващ се експертен опит в областта на електрическите превозни средства и цифровата логистика, което ще ускори прехода към електрифициран тежкотоварен транспорт. Scania проучва нови решения, за да намери начини за създаване на допълнителна стойност за нашите клиенти сега и в бъдеще, и сме горди, че този проект със Sennder се реализира. Вярваме, че той ще изиграе важна роля за стимулиране на прехода към устойчива транспортна система."

 

Двете страни подписаха споразумение за съвместно начинание през май тази година и получиха необходимото одобрение от съответните органи за защита на конкуренцията.

 

За Sennder

Sender Technologies GmbH, водещ дигитален автомобилен спедитор в Европа, предлага на спедиторите достъп до свързан автопарк от хиляди камиони. В една традиционна индустрия Sennder се движи бързо и се фокусира върху цифровизацията и автоматизацията на всички процеси в пътната логистика. Sennder разполага с над 40 000 камиона в цяла Европа, с достъп до над 120 000 превозни средства и има екип от над 1000 души. Използвайки своята патентована технология, Sennder изгражда екосистема, която води индустрията в 21-ви век с нова степен на прозрачност, ефективност и гъвкавост. Sennder е подкрепен от някои от водещите европейски инвеститори, включително Baillie Gifford, Accel, Lakestar, HV Capital, Project A, Scania Growth Capital и Poste Italiane. Освен това Sennder е обединил усилията си с индустриалните шампиони Scania и Siemens, за да гарантира иновации и най-съвременни предложения.

 

За JUNA

JUNA е съвместнa инициатива между Scania CV AB и Sennder Technologies GmbH, която се фокусира върху разработването на иновативни електрически решения за пътна логистика в Европа. Основана през 2023 г. в Берлин, компанията въвежда решения за електрически камиони чрез уникален модел на заплащане според употребата, който дава възможност за достъп до електрически камиони и гарантирани обеми на превозите чрез предоставяне на преференциален достъп до товари в дигиталната платформа на Sennder. По този начин JUNA ефективно премахва основните пречки пред въвеждането на електрически камиони за транспортните компании, за да ускори декарбонизацията на европейската автомобилна логистика.

Съвместното дружество съчетава опита на двамата лидери в бранша: от екипа на Sennder JUNA се управлява от Матео Оберто като главен изпълнителен директор и Томас Ертел като главен технически директор, а от екипа на Scania - от Йохан Келнер като главен оперативен директор и Андре Сьодерстерна като финансов директор.