Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Правна информация

Уважаеми посетители на интернет страницата на Скания, настоящата правна информация е свързана с условията и правилата за използването на този сайт. Препоръчваме Ви да ги прочетете преди да използвате сайта.

Условия

 

СКАНИЯ СВ АБ, Швеция, Скания, 15187 Сьодертале за кратко „Скания“, е собственик на този уеб сайт, както и, освен ако не е указано друго, на цялото му принадлежащо съдържание.

С използването на сайта Вие потвърждавате, че приемате условията и правилата, предоставени на Вашето внимание. В случай, че не сте съгласни с тях, не трябва да използвате този сайт.

Важно: Скания си запазва правото по всяко време и по своя преценка да променя и актуализира правилата и условията, в отговор на развитието на бизнеса и променящите се правни изисквания. Поради тази причина Скания препоръчва редовното им прочитане, тъй като те са обвързващи за потребителите.

Последната редакция на тези правила и условия е извършена на 15.08.2018г.

Ако някое от условията се окаже незаконосъобразно, невалидно или не е упоменато изрично в правната информация, валидността и приложимостта на останалите условия няма да се променят или повлияят по никакъв начин.

 

Използване

 

Съдържанието на този сайт може да се използва съгласно условията на лиценза Creative Commons 3.0. Това означава, че можете да преглеждате, копирате, разпечатвате и разпространявате всички документи, публикувани тук от Скания, при условие че това не е с цел комерсиализиране на съдържанието като такова, че Скания е уведомена за разпространението на документите и че всички авторски права, както и други права на интелектуална собственост върху сайта и съдържанието, са спазени.

Съдържанието на този сайт не може да се променя, препраща, лицензира, прехвърля или препродава без предварително писмено съгласие от Скания.

 

Търговски марки и авторско право

 

Всички търговски марки, емблеми, текстове, изображения и софтуер, използвани или публикувани на този сайт, освен ако не е обозначено друго, са собственост на Скания или нейните филиали и са под защита на интелектуалната собственост.

Всякакво използване на търговските марки, емблемите, текстовете, изображенията и софтуера е забранено, освен при предварително разрешение от Скания, съгласно гореописаното.

Неупълномощеното използване или разпространяване на всякакви материали от този сайт може да се подведе под гражданска и правна отговорност според приложимото законодателство. Скания ще защити и приложи изцяло своите права на интелектуална собственост.

 

Правила за информацията

 

Скания не гарантира, че сайтът или съдържанието му няма грешки или пропуски.

Възможно е сайтът да бъде актуализиран от време на време и да бъде променяно съдържанието му по всяко време. Имайте предвид, обаче, че всяко съдържание на сайта може да е остаряло в даден момент и Скания няма задължението и неотменимия ангажимент да го актуализира.

Скания не гарантира, че сайтът или съдържанието му винаги ще бъде достъпно или ненарушено. Достъпът и сайтът могат да бъдат съответно прекратени, оттеглени, променени изцяло или частично без предизвестие.

Скания при никакви обстоятелства не носи отговорност за директни или индиректни, наказателни, случайни, специални, косвени или други щети, причинени или по някакъв начин свързани с използването или неспособността за използване на този сайт или неговото съдържание, базирано на контакти, правонарушение, стриктна или друга отговорност, дори и да е предупредена за възможността от подобни щети.

 

Нашите сайтове

 

Този сайт може да съдържа връзки към сайтове, собственост на трети страни. Подобни връзки обаче са с цел удобство на посетителите и Скания не поема никаква отговорност за съдържанието, точността на информацията, условията или спазването на правилата на тези сайтове.

 

Други приложими условия

 

Посочените условия за ползване се отнасят и до следните допълнителни условия за използването на този сайт, с които се съгласявате, използвайки го.

 

Уведомление за поверителност

 

Предоставя информация за обработването на личните данни, които събираме от Вас, Вие ни предоставяте или по друг начин са свързани с Вас.

 

За контакти

 

Ако имате въпроси, свързани с посочената правна информация или конкретно с Уведомлението за поверителност, не се колебайте да се свържете с нас.

Адрес: с. Герман 1186, Столична община, район “Панчарево“, ул. “Манастирска воденица“ № 5,

имейл bg.privacy@scania.com

телефон +359 2 970 54 00