Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Първокласно качество. Доказано с времето

Вие купувате употребяван камион от Scania абсолютно по същата причина, по която купувате нов. Той е създаден да поддържа рентабилността на бизнеса и е разработен да осигурява производителност, надеждност и икономичност при всяко приложение. Както знаете, винаги можете да разчитате на нашата ефективна поддръжка дори когато купувате употребяван камион Scania. Посетете нашия пазар, за да намерите употребявания камион, който ще издигне дейността ви на ново ниво.

 

Scania Approved

Стикерът Scania Approved на употребявания камион означава, че е извършен цялостен преглед и че в превозното средство са монтирани единствено части на Scania.