Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Кариера

Нашите служители са най-ценният ни актив

В една динамична среда те допринасят с техните знания и уникален опит за многообразието, което е част от нашия успех. Тук е място за всякакви хора и всякаква професионална насоченост – общи и тесни специалисти и мениджъри. Ако сте мотивирани и готови да поемете отговорност, при нас имате всички възможности за това

Ние стимулираме истинската промяна

Когато се присъедините в нашето пътуване към система за устойчива трансформация, Вие допринасяте за бъдещето на транспорта. Вие сте част от екип, който наистина може да постигне нещо значимо; част от мощна сила с доказан опит, способна да накара нещата да се случват и да създаде истинска промяна. Именно принадлежността към тази силна, подкрепяща култура, кара хората да израстват и да дават своя принос.

Ефективното прилагане на промяната на практика е наша константа

Scania е силна, глобална организация, която е натрупала ноу-хау и умения в света на транспорта през последния век. С нашия опит и нашата решителност можем да променим бъдещето на транспорта.


В Scania имаме силна култура на разработване и стартиране на иновации, които действително работят в мащаб, за да стимулират реална промяна

Заедно като екип и обвързани от силни ценности

Имаме силна и подкрепяща култура, където всеки човек е забелязан, уважаван и има потенциал да допринася. Имаме си взаимно доверие, за да действаме и вземаме решения, и вярваме в по-гъвкаво бъдещо работно място, базирано на индивидуалните нужди.

 

Тук развитието се случва естествено: отделните лица, екипи и нашите предложения към клиенти имат подкрепата, от която се нуждаят, за да се развиват. Резултатът е водеща в бранша компания с мотивирани, всеотдайни хора, които искат да бъдат част от прехода към устойчива транспортна система.

Ангажирани с по-добро утре

Целта на Scania е да стимулира прехода към устойчива транспортна система, като разработва безопасни, интелигентни и енергийноефективни транспортни решения, които са по-добри за хората и планетата.

 

Това е смело и вълнуващо пътуване без определен край. Нашият иновативен дух и решителност са това, което ни кара да продължим, докато не постигнем научнообоснованите цели, за които Scania, като един от пионерите в бранша, с гордост се е ангажирала.

Разнообразие и приобщаване

За Scania разнообразието и приобщаването са стратегическа необходимост. Разполагайки със служители с възможно най-широк спектър от умения, знания, образование и опит, ние гарантираме, че имаме подходящите хора и заедно с приобщаващата корпоративна култура това движи нашия бизнес напред. Ние наричаме този уникален, системен подход Skill Capture и той е ключов елемент в нашата „Стратегия за устойчиво развитие на хората“ за 52 000-те служители на Scania по света.

 

Изграждането на многообразието и приобщаването, които са в основата на Skill Capture, е преди всичко правилното нещо. Искаме служителите ни да се чувстват приобщени, горди и щастливи да работят за нас, независимо откъде са и кои са. А многообразието не се отнася само до това, което е на повърхността, като пол или етническа принадлежност, тук става въпрос за култура, сексуална ориентация, житейски опит и много други неща.

Но Skill Capture е нещо повече от това да правим правилните неща за нашите служители, то е и стратегическа необходимост. Транспортната индустрия, нашите клиенти и светът се променят бързо и Scania трябва да отрази тези промени, за да продължи напред.

Skill Capture е отговорът на Scania на изискванията, които са част от промяната към нова, по-устойчива транспортна индустрия. Многообразната група служители дава на Scania необходимите познания, за да внедрим новите технологични решения, които транспортната индустрия изисква. Многообразната и приобщаваща среда на Scania е по-вероятно да привлече и запази правилния талант, който да ни отведе напред. 

Как работи Skill Capture?

  • Ние възприемаме системен подход, за да помогнем на мениджърите и техните екипи да работят с пълния си потенциал.
  • Ние провеждаме първоначални обучения за Skill Capture на всички управленски екипи. 
  • Когато мениджърите са обучени, те на свой ред обучават своите служители, като каскадно предават съобщенията в цялата организация чрез програми за осведоменост и групова работа. След това всеки отдел определя свои собствени дейности.
  • В нашето годишно проучване на мненията на служителите има три въпроса за многообразието и приобщаването, за да се измери ефектът от работата ни със Skill Capture и дали е постигнат напредък, след което действаме въз основа на обратната връзка от хората.
  • Проследяваме тези инициативи: екипът ни за Skill Capture се среща с топ мениджмънта на компанията три пъти годишно, за да ги информира за нашия напредък.

Запознайте се с нашите служители

Scania цени и се възползва от многообразието от умения, произход, опит и култури, произтичащо от наличието на повече от 50 000 служители в над 100 държави. Тук няколко от нашите служители ни разказват какво е да работиш в Scania.

Борис Борисов

Това което търси Борис, това го и олицетворява. Чешит, сдържан, но вслушващ се в другите, Борката е колега на който можеш винаги да разчиташ и винаги подхожда с добрината си напред. 

С годините за мен Скания добави стойност към значението си не само като работодател но и прекрасен екип.................

Дочо Цвятков

Сноп от психическа и физическа енергия. При него дяволът е в детайлите, а той обръща доста внимание на тях😊

Колега, приятел, Сенсей, родител, партньор: Дочо Цвятков е човекът пионер в редица области в Скания.

Стоян Грудев

Умението да работиш и общуваш с хора е изкуство и наука. А за да бъдеш добър в сферата на продажбите трябва наистина да вярваш в качествата на продукта и услугата, които предлагаш. Позитивната нагласа, етиката, искреното желание да помагаш на другите да вземат добри решения  и ентусиазма играят ключова роля в професионалната реализация на Стоян. И не само😊…

Кирил Атанасов

Жаждата да работиш с най-добрите Премиум продукти и да бъдеш част от Топ Отбора са едни от факторите, които оказват влияние при Кирил Атанасов да бъде част от екипа на Скания България вече повече от 10 години.