Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Нашите служители са най-ценният ни актив

В една динамична среда те допринасят с техните знания и уникален опит за многообразието, което е част от нашия успех. Тук е място за всякакви хора и всякаква професионална насоченост – общи и тесни специалисти и мениджъри. Ако сте мотивирани и готови да поемете отговорност, при нас имате всички възможности за това

Ние стимулираме истинската промяна

Когато се присъедините в нашето пътуване към система за устойчива трансформация, Вие допринасяте за бъдещето на транспорта. Вие сте част от екип, който наистина може да постигне нещо значимо; част от мощна сила с доказан опит, способна да накара нещата да се случват и да създаде истинска промяна. Именно принадлежността към тази силна, подкрепяща култура, кара хората да израстват и да дават своя принос.

Ефективното прилагане на промяната на практика е наша константа

Scania е силна, глобална организация, която е натрупала ноу-хау и умения в света на транспорта през последния век. С нашия опит и нашата решителност можем да променим бъдещето на транспорта.


В Scania имаме силна култура на разработване и стартиране на иновации, които действително работят в мащаб, за да стимулират реална промяна

Заедно като екип и обвързани от силни ценности

Имаме силна и подкрепяща култура, където всеки човек е забелязан, уважаван и има потенциал да допринася. Имаме си взаимно доверие, за да действаме и вземаме решения, и вярваме в по-гъвкаво бъдещо работно място, базирано на индивидуалните нужди.

 

Тук развитието се случва естествено: отделните лица, екипи и нашите предложения към клиенти имат подкрепата, от която се нуждаят, за да се развиват. Резултатът е водеща в бранша компания с мотивирани, всеотдайни хора, които искат да бъдат част от прехода към устойчива транспортна система.

Ангажирани с по-добро утре

Целта на Scania е да стимулира прехода към устойчива транспортна система, като разработва безопасни, интелигентни и енергийноефективни транспортни решения, които са по-добри за хората и планетата.

 

Това е смело и вълнуващо пътуване без определен край. Нашият иновативен дух и решителност са това, което ни кара да продължим, докато не постигнем научнообоснованите цели, за които Scania, като един от пионерите в бранша, с гордост се е ангажирала.

Разнообразие и приобщаване

За Scania разнообразието и приобщаването са стратегическа необходимост. Разполагайки със служители с възможно най-широк спектър от умения, знания, образование и опит, ние гарантираме, че имаме подходящите хора и заедно с приобщаващата корпоративна култура това движи нашия бизнес напред. Ние наричаме този уникален, системен подход Skill Capture и той е ключов елемент в нашата „Стратегия за устойчиво развитие на хората“ за 52 000-те служители на Scania по света.

 

Изграждането на многообразието и приобщаването, които са в основата на Skill Capture, е преди всичко правилното нещо. Искаме служителите ни да се чувстват приобщени, горди и щастливи да работят за нас, независимо откъде са и кои са. А многообразието не се отнася само до това, което е на повърхността, като пол или етническа принадлежност, тук става въпрос за култура, сексуална ориентация, житейски опит и много други неща.

Но Skill Capture е нещо повече от това да правим правилните неща за нашите служители, то е и стратегическа необходимост. Транспортната индустрия, нашите клиенти и светът се променят бързо и Scania трябва да отрази тези промени, за да продължи напред.

Skill Capture е отговорът на Scania на изискванията, които са част от промяната към нова, по-устойчива транспортна индустрия. Многообразната група служители дава на Scania необходимите познания, за да внедрим новите технологични решения, които транспортната индустрия изисква. Многообразната и приобщаваща среда на Scania е по-вероятно да привлече и запази правилния талант, който да ни отведе напред. 

Как работи Skill Capture?

  • Ние възприемаме системен подход, за да помогнем на мениджърите и техните екипи да работят с пълния си потенциал.
  • Ние провеждаме първоначални обучения за Skill Capture на всички управленски екипи. 
  • Когато мениджърите са обучени, те на свой ред обучават своите служители, като каскадно предават съобщенията в цялата организация чрез програми за осведоменост и групова работа. След това всеки отдел определя свои собствени дейности.
  • В нашето годишно проучване на мненията на служителите има три въпроса за многообразието и приобщаването, за да се измери ефектът от работата ни със Skill Capture и дали е постигнат напредък, след което действаме въз основа на обратната връзка от хората.
  • Проследяваме тези инициативи: екипът ни за Skill Capture се среща с топ мениджмънта на компанията три пъти годишно, за да ги информира за нашия напредък.

Запознайте се с нашите служители

Scania цени и се възползва от многообразието от умения, произход, опит и култури, произтичащо от наличието на повече от 50 000 служители в над 100 държави. Тук няколко от нашите служители ни разказват какво е да работиш в Scania.

Фрида Нелрос

Тя можеше да започне работа в игралната индустрия или в стрийминг услугите за развлечение. Вместо това Фрида Нелрос (Frida Nellros) избра Scania. „Харесва ми техническото развитие, което променя обществото“, обяснява тя.

Даниел Пеня

Космическата индустрия не била достатъчно иновативна за Даниел Пеня (Daniel Peña), затова той насочва вниманието си към Scania. Сега той обича да идва на работа всеки ден.