Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Пакети и характеристики

Транспортната индустрия се променя бързо и за да стимулираме прехода към по-чисти, по-безопасни и по-интелигентни решения, трябва да се съсредоточим в правилните области. Чрез комбинирането на основните ни силни страни, като например модулната платформа на Scania, с нови начини на работа, ние бързо развиваме идеите и технологиите, които ще оформят утрешната транспортна система.