Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Финансиране

Гъвкави решения. По-високи печалби.

Със специализираните ни знания за риска и остатъчните стойности в транспортния бранш, ние разбираме как числата засягат вашия бизнес. Ето защо ние можем да ви препоръчваме подходящите за вас финансови продукти – оптимизирани за данъчната и правна среда на вашата страна.  

Дайте тласък на бизнеса си

Scania предлага гъвкаво финансиране за нуждите на вашия бизнес план и бюджет – независимо дали купувате само едно превозно средство или разширявате автопарка си.

Факти

Вие сте собственик на превозното средство. Плащате лизингови вноски съобразно договорен срок и план, и в края на лизинговия период имате възможност да закупите превозното средство, често на много благоприятна остатъчна цена. Вие носите отговорност за поддръжката, данъците и застраховката по време на лизинговия период. 

Предимства

• Плащате лихва единствено върху неплатената стойност

• Възможни приспадания от корпоративния данък и от ДДС

• Насрещна стойност – печелите от внимателна поддръжка и експлоатация

• Превозното средство фигурира като актив в счетоводния баланс 

• Могат да бъдат включени други услуги на Scania

Факти

Отделът за финансови услуги на Scania е собственик на превозното средство. Вие плащате за използването му с фиксирана лизингова сума, заплащана на месец, като връщате превозното средство след изтичането на договора. Оперативният лизинг често се комбинира с договор за обслужване. Вие носите отговорност за поддръжката, данъците и застраховката по време на лизинговия период. 

Предимства

• Не съществува риск от остатъчна стойност 

• Предвидим паричен поток и ползи за него заради постоянния месечен разход

• Месечно плащане от оперативния доход и приспадане от облагаемите печалби

• Финансиране извън балансовия отчет

• Могат да бъдат включени други услуги на Scania

Факти

По силата на един договор за заем със Scania, притежавате превозното средство още от първия ден. Използвайки превозното средство като обезпечение, теглите кредит и го изплащате на вноски. Заемът се изплаща съобразно договорен погасителен план и срок. Данъчно намаление на вашите счетоводни разходи и плащате лихва единствено върху непогасената стойност.

Предимства

• Данъчно намаление на счетоводните разходи на клиента

• Насрещна стойност – можете да спечелите от внимателна поддръжка и експлоатация

• Плащате лихва единствено върху остатъчната стойност

• Могат да бъдат включени други услуги на Scania

Свържете се с вашия дилър

Моля, свържете се с нас, ако имате въпроси относно нашите продукти, услуги или други дейности в рамките на организацията Scania.

Обадете ни се
Изпратете ни имейл
Имейл сервиз
Преглед на уебсайта на дилъра
РАБОТНО ВРЕМЕ
КРЕДИТНИ КАРТИ