Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

SNL намалява разхода на гориво с до 15 процента с камиони Scania Super

Като дава приоритет на удовлетвореността на клиентите и насърчава лоялността на персонала, SNL изгражда основата на надеждността и ефективността чрез инвестициите си в камиони Scania Super. Тези превозни средства не само подобряват производителността и намаляват разхода на гориво, но и повишават цялостната рентабилност на компанията.

В сложния свят на логистиката не може да се преувеличи значението на удовлетворяването и надхвърлянето на очакванията на клиентите. Удовлетвореността на клиентите зависи до голяма степен от навременната и сигурна доставка на стоките. В същото време бизнесът трябва да осигури рентабилност за постигане на устойчив успех.

 

SNL Logistics, спедиторска компания в Сингапур, взе стратегическо решение да подобри дейността си, като придобие 16 нови Scania Super влекача  - първият клиент, закупил водещите в индустрията камиони в Сингапур. Моделът Scania Super е известен с ефективното си задвижване с двигател с вътрешно горене в индустрията.

Ефективен транспорт

Около четири месеца след внедряването на камионите Super в дейността си SNL отчита 12-15% намаление на разхода на гориво. "Очаквахме само 5%-8% намаление на разхода на гориво. Много сме щастливи от резултата, защото той отговори на очакванията ни и дори ги надхвърли. При нарастващите разходи за гориво през последните няколко години тази икономия може да увеличи рентабилността на компанията", казва Лим Джинг Хе, директор на SNL Logistics.

 

SNL разбира значението на удовлетвореността на клиентите - тя е сърцевината на техния бизнес. Перфектният баланс между доволни клиенти, радостни шофьори и удовлетворен персонал е крайната цел. За да се случи това, собственикът се доверява непоколебимо на автомобилите, които безупречно изпълняват логистичните операции, създавайки безпроблемно и удовлетворяващо преживяване за всички.

 

Откакто SNL въведе камионите Super в логистичните си операции, те станаха свидетели на цялостно повишаване на надеждността на целия си автопарк. "Удовлетвореността на клиентите винаги е основен приоритет за нас, така че по-малкото повреди и по-високото време на работа са много важни. Нашите шофьори се чувстват по-комфортно и изпитват по-малко време за изпреварване по отношение на смяната на скоростите. Има по-малко курсове до бензиностанциите и е необходима по-малка поддръжка", допълва Лим.

Dependable performance

SNL has been using Scania for over 20 years, and their drivers reported very positive responses after driving the Scania Super. “Our drivers say that Scania is the better choice of truck, which is why we have been purchasing Scania for many years. They gave feedback that Scania Super is really good – more comfortable, and higher torque in terms of the delivery journey,” reveals Lim.

 

Embracing the eco-friendly spirit, SNL is making strides in the world of sustainability. With the Super’s lower fuel consumption, they are making a significant step towards a greener tomorrow. Moreover, the vehicle’s integration of biofuel technology aligns perfectly with SNL’s plans to run on biofuel in 2024 and reduce its carbon footprint in the supply chain. They are supported by the insightful weekly Scania Fleet Management Report, where “analyses show the reduction in fuel consumption and carbon emission per week for the entire fleet of trucks,” Lim informs. 

 

At SNL, they are going the extra mile to secure satisfaction for their valued customers and dedicated staff. Relying on Super to achieve that is not just a choice; it is a statement affirming the quality of the Scania Super.