Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Моята Scania

Всички услуги от Scania на едно място за вашия бизнес

Направете своя бизнес по-интелигентен

Всеки продукт Scania, който създаваме, е пълен с интелигентни технологии, усъвършенствани сензори и възможности за безжично свързване. Това означава, че днес имаме стотици хиляди постоянно свързани превозни средства и двигатели, които се използват по целия свят, предоставяйки данни, които не само подобряват нашата инженерна дейност, но ни позволяват да създаваме услуги, които могат да ви осигурят директна бизнес стойност.

Цифрови услуги

Обърнете се към нас

Моля, свържете се с нас, ако имате въпроси относно нашите продукти, услуги или други дейности в рамките на организацията Scania.