Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Всичко което трябва да знаете от света на транспорта

Запишете се за нашия бюлетин

Към абонамента

Уведомление за поверителност

Дата 19.12.2022

Актуализация 9.0

Зачитането на личността е основна ценност за нас в Скания. Това е основата, върху която си взаимодействаме с Вас, в качеството Ви на наш многоуважаван клиент, водач на нашите превозни средства, сътрудник в нашата глобална организация, доверен бизнес партньор/доставчик или посетител на нашите уебсайт, офиси, сгради, сервизи или събития.

 

Администратор на данни е Скания България ЕООД, дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121796861.

Възможно е да има изключения и ако има такива, ще ги представим на Вашето внимание.

Когато в настоящото уведомление за поверителност се посочва „ние“, „нашите“ или „нас“ по-долу, освен ако не е упоменато друго, се има предвид Скания България ЕООД като администратор на данни.

 

Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото национално законодателство и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните - “GDPR”).

 

Можете да се свържете с нас на адреса ни по седалище и управление:

с. Герман 1186, Столична община, район “Панчарево“, ул. “Манастирска воденица“ № 5, Относно: Защита на лични данни

имейл bg.privacy@scania.com

телефон +359 2 970 54 00 за връзка със Служител по защита на данните

 

Ние събираме Ваши лични данни, когато това е необходимо, за да:

 

·         доставяме нашите продукти и услуги; 

·         оказваме подкрепа и помощ при употребата на нашите продукти и услуги; 

·         изпълняваме и проследяваме договорните задължения от наша и от Ваша страна;

·         изпълняваме законови задължения и законни искания от компетентни правоприлагащи органи, надзорни и други органи за управление и контрол;

·         изпълняваме законови задължения да се гарантира прилагането на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;

·         предоставяме информация за нашите продукти и услуги, както и предстоящи мероприятия;

·         подобряваме качеството и усъвършенстваме нашите продукти и услуги, както и нашата организация.

 

Стремим се винаги да обработваме, съхраняваме и защитаваме Вашите лични данни с уважение и почтеност. Понякога използваме доверени бизнес партньори, които ни съдействат при доставка на наши продукти и услуги. В случаите, когато трябва да споделим Ваши лични данни с наши бизнес партньори, ние изискваме те да се отнасят към тях със същото уважение и почтеност, както ние.

С това уведомление за поверителност бихме искали да ви информираме, какви лични данни обработваме, защо го правим и как гарантираме, че Вашите права и Вашата поверителност се спазват и защитават.

 

Промени в уведомлението за поверителност

Уведомлението за поверителност може да се промени с течение на времето. В такъв случай, ще публикуваме актуализирана версия на нашия уебсайт www.scania.bg  Ако промените са съществени, бихме могли да се свържем с Вас по имейл, за да ви уведомим. Ако не сте съгласни с промените, трябва да ни уведомите незабавно на имейл: bg.privacy@scania.com и да спрете да използвате нашите услуги, ако това е възможно с едностранното Ви волеизявление. Препоръчваме ви периодично да преглеждате Уведомлението на нашия уебсайт и когато е необходимо да реферирате към актуалната му версия.