Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Уведомление за поверителност

Дата 13.12.2023

Актуализация 11.0

Уважението и отговорността са основни ценности за нас в Скания. Те формират основата, върху която си взаимодействаме с Вас, в качеството Ви на наш многоуважаван клиент, водач на нашите превозни средства, сътрудник в нашата глобална организация, доверен бизнес партньор/доставчик или посетител на нашите уебсайт, офиси, сгради, сервизи или събития.

 

Администратор на данни е Скания България ЕООД, дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121796861.

Възможно е да има изключения и ако има такива, ще ги представим на Вашето внимание.

Когато в настоящото уведомление за поверителност се посочва „ние“, „нашите“ или „нас“ по-долу, освен ако не е упоменато друго, се има предвид Скания България ЕООД като администратор на данни.

 

Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото национално законодателство и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните - “GDPR”).

 

Можете да се свържете с нас на адреса ни по седалище и управление:

с. Герман 1186, Столична община, район “Панчарево“, ул. “Манастирска воденица“ № 5, Относно: Защита на лични данни

имейл: bg.privacy@scania.com

телефон +359 2 970 54 00 за връзка със Служител по защита на данните

 

Ние събираме Ваши лични данни, когато това е необходимо, за да:

 

·         доставяме нашите продукти и услуги; 

·         оказваме подкрепа и помощ при употребата на нашите продукти и услуги; 

·         изпълняваме и проследяваме договорните задължения от наша и от Ваша страна;

·         изпълняваме законови задължения и законни искания от компетентни правоприлагащи органи, надзорни и други органи за управление и контрол;

·         предоставяме информация за нашите продукти и услуги, както и предстоящи мероприятия;

·         подобряваме качеството и усъвършенстваме нашите продукти и услуги, както и нашата организация.

 

Стремим се винаги да обработваме, съхраняваме и защитаваме Вашите лични данни с уважение и почтеност. Понякога използваме доверени бизнес партньори, които ни съдействат при доставка на наши продукти и услуги. В случаите, когато трябва да споделим Ваши лични данни с наши бизнес партньори, ние изискваме те да се отнасят към тях със същото уважение и почтеност, както ние.

 

С това уведомление за поверителност бихме искали да ви информираме, какви лични данни обработваме, защо го правим и как гарантираме, че Вашите права и Вашата поверителност се спазват и защитават.

 

Допълнителна информация за това как се обработват Вашите лични данни в конкретни случаи може да бъде намерена в целеви уведомления за поверителност, договори и описания на услуги. В тези случаи ще намерите информацията при достъп до съответно приложение/система/услуга. Ако имате въпроси или притеснения, молим Ви да се свържете с нас на посочените в това уведомление данни за контакт.

 

Промени в уведомлението за поверителност

Уведомлението за поверителност може да се промени с течение на времето. В такъв случай, ще публикуваме актуализирана версия на нашия уебсайт www.scania.bg  Ако промените са съществени, бихме могли да се свържем с Вас по имейл, за да ви уведомим. Ако не сте съгласни с промените, трябва да ни уведомите незабавно на имейл: bg.privacy@scania.com и да спрете да използвате нашите услуги, ако това е възможно с едностранното Ви волеизявление. Препоръчваме ви периодично да преглеждате Уведомлението на нашия уебсайт и когато е необходимо да реферирате към актуалната му версия.