Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Allt du behöver veta om elektrifiering, direkt i din inkorg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Till anmälan

Experternas svar om elektrifiering

Under sändningen av vår digitala eventserie Studio Scania hade våra tittare möjlighet att ställa frågor i vår chatt till våra experter på elektrifierade fordon. Nyfikenheten kring elektrifiering var stor och frågorna strömmade in. Vi har valt ut de frågor som flest tittare och våra kunder vanligtvis har.

År 2030 tror vi att stora delar av transportsystemet kommer att vara möjligt att elektrifiera. Vi har ingen deadline för utfasning av förbränningsmotorn. Vi ser att förnybara drivmedel kommer att vara en viktig pusselbit framgent. Till 2040 ska alla Scaniafordon går på förnybara drivmedel.

Livslängden på batteriet bestäms dels av hur mycket energi som cyklas genom batteriet, dels av det naturliga åldrandet över tid. Vi gör alltid en driftsanalys av kundens drift och bestämmer livslängden efter detta. Då batteridrivna fordon säljs med vårt Service- och Reparationsavtal Grönt Kort tar Scania därmed ansvar för att hålla fordonet (och batteriet) i ett funktionsdugligt och trafiksäkert skick under hela avtalstiden.

Vår inriktning är att fossila drivmedel ska fasas ut till 2040. Då ska Scanias lastbilar drivas med el och förnybara drivmedel. Förbränningsmotorn kommer att ha en viktig roll - även på sikt - för att skapa ett hållbart transportsystem. Vi måste arbeta med tre delar samtidigt - elektrifiering, biodrivmedel och ökad energieffektivitet. Det kräver effektiva förbränningsmotorer som förbrukar mindre drivmedel. Det är bra för både plånboken och miljön! Idag kan vi erbjuda ett fossilfritt alternativ till varje transport. Alla Scanias förbränningsmotorer kan köras till ett förnybart drivmedel.

När elpriserna går upp så blir driften något dyrare. Men här i Sverige har vi en god marginal - elpriserna är låga jämfört med resten av Europa och i framtiden kommer det att vara lönsamt att köra på el i de flesta applikationer, trots fluktuationer i elpriset.

Våra batterier har ett eget klimatsystem. Så länge lastbilen är i bruk alternativt laddar vid stolpe säkerställer klimatsystemet att cellerna i batteriet håller rätt driftstemperatur. Det innebär att även om utomhustemperaturen är -10 grader så säkerställer klimatsystemet optimal temperatur på batterierna.

Vi säljer batteridrivna fordon med vårt Service- och Reparationsavtal Grönt Kort där vi tar ansvar för att hålla batterierna i ett funktionsdugligt och trafiksäkert skick under hela avtalstiden. "Garantin" ingår därmed i Service- och Reparationsavtalet under avtalstiden.

Långsiktigt, i och med att laddnätverket byggs ut, ser vi att BEV:ar blir lönsamma även för längre transportuppdrag.

Restvärdet idag är svårt att förutspå då tekniken är ny och ingen andrahandsmarknad finns ännu. Vi bevakar detta.

Ja, utbudet breddas allteftersom tekniken utvecklas. Tyngre och längre transporter kommer inom något år eller två.

Scania har ett samarbete med Daimler och Volvo där vi tillsammans bygger ut laddinfrastrukturen. Långsiktigt behövs det internationella samarbeten för att bygga ut ett heltäckande laddnätverk.

Branschen för elektriska fordon ser inte att det kommer att råda brist på mineraler. Till detta kommer återvinning av batterier att utvecklas snabbt.

Konfigurationer för de tyngre transporterna kommer finnas cirka 2025.

Inom ett par år kommer det tyngre fordon som ska klara fjärrdrifter för 4,5 h körning. 

Säkerhet är av högsta prioritet för Scania. Vi jobbar med säkerhet på många nivåer - från cell via modul, pack och BMS till helfordon, laddning och trafikincidenter. Vi har certifierat både batterier och fordon enligt R100. Våra egna krav är i många fall markant högre, och även de uppfyller vi. När det kommer till just brandrisk så har vi ett system och hus som förhindrar och skyddar batterierna. Vi har också utfört prover för att vara trygga med att riskerna är hanterbara.

Ett batteridrivet fordon kräver regelbundna inspektioner och service såsom ett dieseldrivet fordon men med vissa skillnader. Exempelvis kräver batteridrivna fordon omfattande inspektioner som behöver genomföras samt även regelbundna oljebyten i bland annat elmaskinen. Scania erbjuder vårt service- och reparationsavtal Grönt Kort med flexibelt underhåll till samtliga elfordon. Inom det flexibla underhållsprogrammet kommer fordonet servas och inspekteras baserat på dess faktiska drift och serviceintervallerna uppdateras dynamiskt därefter.

Vi har inom ramen för BIL Sweden tagit fram en färdplan för tunga fordon och beskriver vägen mot elektrifiering. Läs mer här: https://www.bilsweden.se/seminarier-1/seminarier/fardplan-for-tunga-fordon.

 

Laddinfrastruktur kommer att vara otroligt viktigt för att påskynda omställningen till elektrifiering. Majoriteten av laddning kommer att bestå av nattladdning men även destinationsladdning på terminaler/lager m.m. behövs tidigt. För att kunna elektrifiera applikationer för längre sträckor krävs laddning efter vägarna. Här finns det två möjligheteter. Dels stationär megawattladdning och dels elvägar. På Scania kommer vi att kunna stödja båda. Byggs elvägar så är det ett effektivt sätt att reducera en stor del av de längre och tyngre transporterna. För att det ska hända behövs beslut i Sverige men även i andra länder, för att det ska bli en tillräckligt stor lösning. Vi ser även att den första utbyggnaden av publik laddning behöver starta och snabbt stötta en utrullning av fordon som elektrifierat kan gå längre sträckor mellan regioner.

Utbudet av ellastbilar utökas hela tiden. I dagsläget passar ellastbilar bra för framförallt urbana och regionala transporter. Men inom kort kommer lösningar även för andra applikationer som kör tyngre och längre.

Våra lastbilar kan ta emot upp till 375 kW. Det innebär att en regional BEV på 45 min kan ladda upp till 60% av batterikapaciteten.

Våra bilar laddas med DC-laddning (likström). För långsam laddning under natten räcker oftast 25 kW. Det finns många olika modeller och priset varierar. Man kan söka stöd från Klimatklivet och där kan man få upp till 50 % av kostnaderna subventionerade.

Flera aktörer driver på utvecklingen av publik laddinfrastruktur, exempelvis energibolag, regioner och drivmedelsbolag. Scania (via Traton), Volvo och Mercedes har som ambition att via samriskbolag etablera 1700 publika laddplatser i Europa.

 

Läs mer här: https://www.scania.se/investering-snabbladdare

 

Säkerhet är av högsta prioritet för Scania. Vi jobbar med säkerhet på många nivåer - från cell via modul, pack och BMS till helfordon, laddning och trafikincidenter. Vi har certifierat både batterier och fordon enligt R100. Våra egna krav är i många fall markant högre, och även de uppfyller vi. När det kommer till just brandrisk så har vi ett system och hus som förhindrar och skyddar batterierna. Vi har också utfört prover för att vara trygga med att riskerna är hanterbara.

Lastbilar för de tyngre transporterna kommer inom några år. För just timmerbilar kan vätgas kanske bli ett attraktivt alternativ, förutsatt tillgång på grön vätgas till ett attraktivt pris.

Vi samarbetar med flera, bland annat kunder, städer, nätägare och energibolag i olika regionala projekt för att påskynda elektrifiering i städerna.

År 2025 tror och hoppas vi att minst 50 % av vår totala försäljning av lastbilar består av hållbara alternativ såsom ellastbilar, gaslastbilar, biodiesellastbilar och etanollastbilar.

De flesta ellastbilar kommer att behöva en över natten-laddare hemma för laddning nattetid. För krävande transporter eller transporter med behov av lång räckvidd kan stödladdning under dagen behövas. Stödladdningen kan ske hemma (t.ex. distributionsfordon som kommer tillbaka till sitt lager för omlastning) eller publikt längs motorvägarna (t.ex. fjärrbilar).

Mycket positivt. Uppkopplad data om fordonen när de körs och används kan användas för att optimera transporter genom samlastning och effektiv logistik. Samma data kan även användas för att optimera fordonen på ett bättre sätt så att de körs mer bränslesnålt/energisnålt eller så att de körs autonomt.

Elektrifieringen sker globalt men just nu ser vi på Scania att intresset är störst i Europa. Grön elförsörjning är fundamentalt för elektrifiering. I Sverige har vi god tillgång på grön el och kan minska våra klimatutsläpp rejält om vi kör elektrifierat.

Energiförbrukningen beror på vilken typ av fordon, lastvikt, påbyggnation och körsätt som används. Som en referens kan nämnas ca 0,9-1,1 kWh/km för ett 2-axligt distributionsfordon med torrskåp.

Vårt fokus är på batterier som är installerade på fordonet, inte på trailern, eftersom TCO-analyser visar att det är mest lönsamt för våra kunder. Vi håller dock koll på andra tekniker och stänger inga dörrar i nuläget.

Scania har egenutvecklade och egenproducerade batterier.

Det finns bra lösningar för laddning vid kaj i samband med omlastning. Ofta behövs en laddare med något högre effekt för att kunna få in tillräckligt med energi under omlastningstiden. Laddstolparnas placering behöver anpassas efter fordonens längd. Det behöver fungera praktiskt för att hålla i längden.

Kostnadsfri driftsanalys

Vi genomför en kostnadsfri driftsanalys av er verksamhet för att visa hur ett elektrifierat flöde kan se ut med fordon och laddstrategi.

*Inledningsvis gör vi en utvärdering för att se om verksamheten lämpar sig för elektrifierade fordon.

Scania videos om elektrifiering

Se fler videos om elektrifiering på Scania Sveriges YouTube kanal.