Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Allt du behöver veta om elektrifiering, direkt i din inkorg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Till anmälan

Färdplan för elektrifiering

I framtiden kan varje transport vara elektrisk. En stor del av dem måste dessutom vara det om vi ska kunna skapa en mer hållbar värld. Vi ser redan i dag en hel del hybridbussar eller helt eldrivna bussar som transporterar människor på ett hållbart sätt i våra städer. Vi kan även se tysta sopbilar i städer och bostadsområden. Nu håller även godstransporterna på att komma i kapp. Det gäller inte bara stadstransporter utan även regionala transporter. Eldrivna lastbilar för långdistanstransporter väntar dessutom runt hörnet.

 

Elektrifieringen sker faktiskt så snabbt att vi uppskattar att tio procent av våra sålda fordon kommer att vara elektriska 2025 – och svindlande 50 procent i slutet av decenniet. 

LEDER OMSTÄLLNINGEN MOT VETENSKAPSBASERADE MÅL

Scania tänker inte hamna på efterkälken i den pågående omställningen till ett hållbart transportsystem. Vi tänker leda omställningen. Vi tänker dessutom inte bara bli ledande inom fordons- och batteriteknik, utan även när det gäller partnerskap med både privata och offentliga intressenter inom såväl grön energiproduktion som infrastruktur.

Scania har även anslutit sig till Science Based Target-initiativet (SBTi) – ett gemensamt initiativ bland globala företagsaktörer som syftar till att säkerställa arbetet mot Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 2 °C över förindustriella nivåer. Vi kämpar faktiskt mot att i stället nå ett mål på 1,5 °C. 

Men vi når inte det här målet genom att bara fokusera på vår egen verksamhet – vi måste även fokusera på våra kunders verksamheter. Vi måste arbeta för att möjliggöra stora minskningar av de utsläpp som användningen av våra produkter orsakar – vilket utgör 96 procent av de totala utsläppen. Våra produkters energieffektivitet utgör en av de viktigaste drivkrafterna för att nå vårt mål. En annan, lika viktig drivkraft är att ge våra kunder möjligheten att hjälpa till att nå det här målet. Att vägleda och hjälpa dem ta ansvar för sin hållbarhet. Ellastbilar är idag den mest energieffektiva lösningen och en av de mest hållbara lösningarna sett ur ett well to wheel (källa till hjul) perspektiv.

96 %

Läs mer

Läs mer om vårt arbete kring hållbarhet och vetenskapligt baserade mål.