Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Poučenie o spracovaní osobných údajov - spätná väzba / servis

Scania Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 4570/2A, 903 01 Senec, Slovenská republika („SCANIA“ alebo „my“), týmto poskytuje subjektom údaje („Vy“) informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti s hodnotením služieb poskytovaných servisom SCANIA („Spätná väzba“).

 

POPIS SPRACOVANIA

Vaše základné osobné údaje (meno, priezvisko, telefón) sú získavané pri príjme vozidla do servisu pre účely efektívnej komunikáce pri riešení zákazky, tieto údaje nám poskytujete dobrovolne. Pokiaľ nám umožníte využit Vaše Osobné údaje pro Spätnú väzbu – môžete odmietnúť prostredníctvom príslušného zaškrtávacieho pola umiestneného na Zákazkovom liste –, bude Vám po predaní opraveného vozidla zaslaná SMS s výzvou k hodnoteniu našich služieb. V prípade negatívneho hodnotenia Vás môžeme tiež telefonicky kontaktovať pre zistenie podrobností.  

 

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre istenie Spätnej väzby sú spracovávané osobné údaje v  rozsahu: meno, priezvisko, číslo mobilného telefónu, obsah hodnotenia („Osobné údaje“).

ÚČEL SPRACOVANIA

Účelom spracovania Osobných údajov je zlepšenie úrovne našich služieb a zaistenie starostlivosti o zákazníka. 

 

ČAS SPRACOVANIA

Súhlas so spracovaním Osobných údajov pre vyššie uvedené účely je udelovaná na dobu 5 rokov (doba uchovania Zákazkového listu). Údaje získané v rámci jednotlivých hodnotení sú spracované po dobu maximálne 12 mesiacov. 

 

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú sprístupnené iba oprávneným zamestnancom. Pre zaistenie Spätnej väzby využíváme spracovateľov, spoločnosť Kantar TNS, ktorá prevádzkuje systém pre odosielanie SMS a evidenciu odpovedí. Môžeme využiť aj ďalších spracovateľov, vždy však iba v miere nevyhnutnej pre naplnenie účelu spracovania a na základe odpovedajúceho právneho titulu. Vaše Osobné údaje môžu byť pre organizačné a prevádzkové  účely zdielané v rámci skupiny podnikov SCANIA. V zákonom stanovených prípadoch sme povinný niektoré Osobné údaje odovzdať napríklad orgánom činným v trestnom konaní alebo dalším orgánom verejnej moci.

 

VAŠA PRÁVA 

Ako subjekt údajov môžete uplatniť právo: (i) na prístup k Osobným údajom; (ii) na opravu nepresných a doplnenie neúplných Osobných údajov; (iii) na výmaz Osobných údajov; (iv) na obmdzenie spracovania Osobných údajov; (v) na prenositeľnosť údajov; (vi) vzniesť námietku proti spracovaniu; (vii) podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz). Podrobnosti o tom, ako spracovávame osobné údaje sú tu.

V prípade dotazov súvisiacich so  spracovaním Osobných údajov kontaktuje zodpovednú osobu, ktorá je dostupná prostredníctvom e-mailu: cer.dpo.sk@scania.com