Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Udržateľnosť v spoločnosti Scania

 

Zvyšovanie ziskovosti zákazníkov prostredníctvom udržateľných riešení a nasledovanie zodpovedného podnikania sú doplňujúcimi dlhodobými perspektívami na zachovanie ziskovej spoločnosti. Hoci jadrom nášho príspevku pre spoločnosť je poskytovanie riešení udržateľnej dopravy, neznamená to, že naša zodpovednosť tým končí.

Scania je globálna spoločnosť pôsobiaca na piatich kontinentoch so zákazníkmi vo viac ako 100 krajinách. Naše operácie a produkty každý deň priamo alebo nepriamo ovplyvňujú milióny ľudí. Pre spoločnosť Scania znamená byť zodpovedným podnikom pochopenie a riadenie týchto dopadov v každej etape nášho hodnotového reťazca, od spôsobu, akým získavame materiály až po fázu životnosti našich výrobkov.

 

Oblasti podnikového zamerania spoločnosti Scania na udržateľnosť v nadchádzajúcom desaťročí sú definované našimi sociálnymi a environmentálnymi dopadmi a dialógom s našimi zainteresovanými stranami.

 

V rámci obchodnej stratégie Scania sme stanovili tri prioritné oblasti, ktoré musíme splniť, aby sme mohli v budúcnosti fungovať udržateľne: dekarbonizácia, cirkulárne podnikanie a udržateľnosť ľudí.

 

Zvyšovanie ziskovosti zákazníkov prostredníctvom udržateľných riešení a nasledovanie zodpovedného podnikania sú doplňujúcimi dlhodobými perspektívami na zachovanie ziskovej spoločnosti. 

Udržateľná preprava

Trvalo udržateľná doprava je predovšetkým o pohybe osôb a tovaru a prispieva k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju bez toho, aby bolo ohrozené zdravie a bezpečnosť ľudí alebo životné prostredie.

 

Neexistuje jediné riešenie na transformáciu dopravného systému na udržateľný. Vyžaduje sa skôr holistický prístup, ktorý zohľadňuje konkrétne dopravné zaradenie a vyspelosť dopravnej a logistickej infraštruktúry v rôznych častiach sveta.

Zodpovedné podnikanie

Prístup spoločnosti Scania k udržateľnosti je pevne zakorenený v našich základných hodnotách a našom spôsobe práce. Snažíme sa zabezpečiť, aby naše podnikanie bolo udržateľné vo všetkých aspektoch a aby sme dodržiavali najvyššie spoločenské, etické a environmentálne štandardy.

 

Nasledovanie vysokých štandardov pri našich operáciách a v našom hodnotovom reťazci posilní našu schopnosť byť silným hráčom v oblasti dopravy generovaním skúseností, vedomostí a schopností, ktoré možno premietnuť do vývoja produktov a služieb, a tiež tým, že nám dá potrebnú dôveryhodnosť na trhu.