Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Kľúčovou hodnotou v spoločnosti Scania je rešpekt k jednotlivcovi. Toto je základ našej komunikácie s vami v úlohe nášho váženého zákazníka, vodiča našich vozidiel, spolupracovníka v našej globálnej organizácii, dôveryhodného obchodného partnera/dodávateľa alebo pri návšteve našich webových stránok, priestorov alebo podujatí.

Prevádzkovateľom údajov zodpovedným za vaše osobné údaje je spoločnosť Scania CV AB, pokiaľ nie je uvedené inak vo vyhlásení o ochrane osobných údajov pre konkrétny trh alebo službu, ktoré je k dispozícii na webovej lokalite www.scania.com.

Vaše osobné údaje spracúvame, keď je to potrebné na:

  • poskytovanie našich produktov a služieb,
  • podporu a pomoc pri používaní našich produktov a služieb,
  • plnenie zmluvných záväzkov, našich aj vašich,
  • plnenie zákonných povinností a oprávnených požiadaviek orgánov presadzovania práva a ďalších orgánov,
  • poskytovanie informácií o našich produktoch a službách, ako aj o nadchádzajúcich podujatiach,
  • zlepšovanie kvality a rozvoj existujúcich a nových produktov a služieb, ako aj našej organizácie.

Snažíme sa o to, aby sme s vašimi osobnými údajmi vždy zaobchádzali a chránili ich s rešpektom a integritou. Niekedy využívame dôveryhodných obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú poskytovať naše produkty a služby. V prípadoch, keď potrebujeme zdieľať vaše údaje s našimi obchodnými partnermi, zabezpečíme, aby s vašimi údajmi zaobchádzali rovnako ako my.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vás chceme informovať o tom, aké osobné údaje môžeme spracúvať, prečo to robíme a ako zabezpečujeme rešpektovanie vašich práv a súkromia. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, kedykoľvek nás môžete kontaktovať tu alebo sa môžete obrátiť na svoju kontaktnú osobu v spoločnosti Scania na dpo@scania.sk.