Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Kariéra

Naši zamestnanci sú našim najcennejším aktívom.

Pre spoločnosť Scania sú zamestnanci najcennejším aktívom. V dynamickom prostredí prispievate svojimi vedomosťami a jedinečnými osobnostnými predpokladmi k rôznorodosti, ktorá je súčasťou nášho úspechu. Toto je miesto pre ľudí všetkých typov – všeobecne založených, špecialistov a manažérov. Ak ste motivovaní a pripravení prevziať zodpovednosť, poskytneme vám všetky príležitosti.

Usilujeme sa o skutočnú zmenu

Keď sa pripojíte k našej ceste k udržateľnému transformačnému systému, prispievate k budúcnosti dopravy. Ste súčasťou tímu, ktorý môže skutočne priniesť zmenu a je súčasťou silného hnutia s preukázateľnými skúsenosťami, schopnosťou uskutočňovať veci a vytvárať skutočné zmeny. Byť súčasťou tejto silnej a podpornej kultúry umožňuje ľuďom rásť a prosperovať.

Robíme to skutočne a výkon je našou konštantou

Scania je silná globálna organizácia, ktorá počas celého storočia zhromažďovala know-how a zručnosti vo svete dopravy. Vďaka našim výsledkom a odhodlaniu môžeme priniesť zmenu do budúcnosti prepravy.


V spoločnosti Scania máme silnú kultúru vývoja a zavádzania inovácií, ktoré skutočne fungujú v takom rozsahu, aby sme dosiahli skutočné zmeny.

Spolu ako tím a zviazaní silnými hodnotami

Máme silnú a podpornú kultúru, kde je každý jednotlivec viditeľný, rešpektovaný a má potenciál prispieť. Navzájom si dôverujeme v tom, že môžeme konať a robiť rozhodnutia, a veríme vo flexibilnejšie budúce pracovisko založené na individuálnych potrebách.

 

Vývoj tu prebieha prirodzene: jednotlivci, tímy a naše zákaznícke ponuky majú podporu, ktorú potrebujú na svoj rast. Výsledkom je popredná spoločnosť s motivovanými a oddanými ľuďmi, ktorí chcú byť súčasťou posunu smerom k udržateľnému dopravnému systému.

Zaviazaná k lepším zajtrajškom

Poslaním spoločnosti Scania je dosiahnuť posun smerom k udržateľnému dopravnému systému vývojom bezpečných, inteligentných a energeticky efektívnych dopravných riešení, ktoré sú lepšie pre ľudí aj pre planétu.

 

Je to odvážna a vzrušujúca cesta bez konkrétneho konca. Náš inovatívny duch a odhodlanie sú to, čo nás podporuje ísť ďalej kým nedosiahneme vedecky podložené ciele, ku ktorým sa spoločnosť Scania, ako jeden z priekopníkov v priemysle hrdo zaviazala.

Rozmanitosť a začlenenie

Pre spoločnosť Scania je rozmanitosť a začlenenie strategickou nevyhnutnosťou. Vďaka tomu, že máme zamestnancov s najširšou možnou škálou zručností, vedomostí, znalostí a skúseností, zabezpečujeme, že máme správnych ľudí, a spolu s inkluzívnou firemnou kultúrou to posúva naše podnikanie vpred. Tento jedinečný systémový prístup nazývame Získavanie zručností a je to kľúčový prvok našej stratégie udržateľného rozvoja ľudí pre 52 000 zamestnancov spoločnosti Scania po celom svete.

 

Budovanie rozmanitosti a začlenenia, ktoré sú jadrom stratégie Získavania zručností je predovšetkým správna vec. Chceme, aby sa naši zamestnanci cítili začlenení, hrdí a šťastní, že pre nás pracujú bez ohľadu na to, odkiaľ sú alebo kto sú. A rozmanitosť nie je len o tom čo je na povrchu ako je pohlavie alebo etnická príslušnosť, je to o kultúre, sexuálnej orientácii, životných skúsenostiach a mnohých ďalších veciach.

Získavanie zručností je však viac ako to, čo je pre našich ľudí správne, je to aj strategická nevyhnutnosť. Dopravný priemysel, naši zákazníci a svet sa rýchlo menia a Scania musí tieto zmeny odrážať, aby udržala krok.

Získavanie zručností je odpoveďou spoločnosti Scania na splnenie požiadaviek, ktoré sú súčasťou zmeny na nový udržateľnejší dopravný priemysel. Rôznorodá skupina zamestnancov dáva spoločnosti Scania kognitívne schopnosti, ktoré potrebujeme na inováciu nových technologických riešení, ktoré vyžaduje dopravný priemysel. Rozmanitá a inkluzívna spoločnosť Scania s väčšou pravdepodobnosťou priláka a udrží ten správny talent, ktorý nás posunie vpred. 

 

Ako funguje Získavanie zručností?

  • Prijali sme systémový prístup, ktorý pomáha manažérom a ich tímom spolupracovať s našimi zamestnancami na maximum.

  • Pre všetky riadiace tímy usporadúvame počiatočné Školenia na získavanie zručností. 

  • Keď sú manažéri vyškolení, zaškolia svojich zamestnancov kaskádovým odovzdávaním správ cez svoje organizácie prostredníctvom informačných programov a skupinovej práce. Každé oddelenie si potom stanoví svoje vlastné aktivity.

  • Náš každoročný Zamestnanecký barometer má tri otázky týkajúce sa rozmanitosti a začlenenia, aby sme mohli merať výsledok našej práce pri získavaní zručností a zistiť, či sa dosahuje pokrok, pričom konáme na základe spätnej väzby.

  • Nadväzujeme na tieto iniciatívy: náš tím pre získavania zručností sa stretáva s našou výkonnou radou trikrát ročne, aby ich informoval o našom pokroku.