Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Údaje ktoré spracúvame

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od vášho vzťahu so spoločnosťou Scania. V tabuľkách nižšie sú uvedené podrobné informácie o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme na rôzne účely.

Aké osobné údaje spracúva spoločnosť Scania od vás ako zákazníka?

Keď zastupujete svoju spoločnosť, musíme vaše osobné údaje spracúvať na nižšie uvedené účely. Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, všetky údaje, ktoré o vašej spoločnosti spracúvame, sa stávajú osobnými údajmi.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Právny základVytvorenie databázy potenciálnych zákazníkov, napríklad pomocou údajov od tretích strán

 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa a telefónne číslo spoločnosti)
 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)

Oprávnený záujem

Poskytnutie cenovej ponuky

 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa a telefónne číslo spoločnosti)
 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Ak ste samostatne zárobkovo činnou osobou, spracúvame finančné údaje, napríklad úverové hodnotenie
 • Preferencie týkajúce sa kontaktu
 • Nákupy a transakcie
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy

Oprávnený záujem

Poskytnutie na základe zmluvy

 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa a telefónne číslo spoločnosti)
 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Ak ste samostatne zárobkovo činnou osobou, spracúvame finančné údaje, napríklad úverové hodnotenia, bankové účty a platby, ako aj údaje súvisiace so zmluvami, napríklad číslo zmluvy, číslo objednávky, faktúry
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy

Zmluvný záväzok

Poskytovanie služieb a podpory a plnenie zmluvných záväzkov

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa a telefónne číslo spoločnosti)
 • Preferencie týkajúce sa kontaktu
 • Nákupy a transakcie
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy

Zmluvný záväzok

Informovanie o aktualizáciách, produktoch a službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Preferencie týkajúce sa kontaktu
 • Nákupy a transakcie
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy

Regulované marketingovými právnymi predpismi pre jednotlivé krajiny

Sledovanie našej výkonnosti a vašej spokojnosti s produktmi a službami vrátane účasti na prieskumoch

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Preferencie týkajúce sa kontaktu
 • Nákupy a transakcie
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha a prevádzkové hodiny
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy, adresa IP, operačný systém, typ zariadenia, názov a verzia aplikácie, názov a verzia prehliadača a vaše odpovede na otázky prieskumu
 • Adresa IP, operačný systém, typ zariadenia, názov a verzia aplikácie, názov a verzia prehliadača a vaše odpovede na otázky prieskumu

Oprávnený záujem

Vykonanie nápravných opatrení

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Dodacia adresa
 • Nákupy a transakcie
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy
 • Systémové denníky z našich systémov IT

Oprávnený záujem alebo zmluvný záväzok

Analýza, zlepšovanie kvality a vývoj produktov, služieb a našej organizácie

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Registračné čísla pridelené spoločnosťou Scania
 • Dodacia adresa
 • Nákupy a transakcie
 • Finančné údaje, napríklad úverové hodnotenia, bankové účty a platby, ako aj údaje súvisiace so zmluvami, napríklad číslo zmluvy, číslo objednávky, faktúry
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy
 • Systémové denníky z našich systémov IT
 • Odpovede na otázky z prieskumu

Oprávnený záujem

Plnenie zákonných povinností a oprávnených požiadaviek orgánov presadzovania práva a ďalších orgánov

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Dodacia adresa
 • Nákupy a transakcie
 • Finančné údaje, napríklad úverové hodnotenia, bankové účty a platby, ako aj údaje súvisiace so zmluvami, napríklad číslo zmluvy, číslo objednávky, faktúry
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy
 • Systémové denníky z našich systémov IT
 • Pozícia osoby, podpis

Zákonná povinnosť alebo oprávnený záujem

Poskytovanie požadovaných informácií a príslušných aktualizácií

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Geografická poloha
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy
 • Systémové denníky z našich systémov IT

Oprávnený záujem/Regulované marketingovými právnymi predpismi pre jednotlivé krajiny

Aké osobné údaje spracúva spoločnosť Scania od vás ako vodiča/operátora?

 

 

 

Šoférujete vozidlo Scania alebo obsluhujete stroj s komponentom Scania

Zhromažďujeme rôzne typy prevádzkových údajov z vozidla, motoru, prívesu, nadstavieb a ďalších produktov, ktoré predávame, ako je spotreba paliva, spôsob jazdy, geografická poloha vozidla, chybové kódy atď. Tieto informácie sa stávajú osobnými údajmi, keď môžeme identifikovať, kto vedie vozidlo alebo obsluhuje stroj.

Tieto údaje spracovávame, aby sme napr.

 

·         dodali služby požadované zákazníkom – viac informácií o spracovaní údajov nájdete v príslušných Popisoch služieb,

·         na požiadanie dodávali zábavné služby vo vozidle,

·         vykonávali diagnostiku na diaľku a plánovali opravy a údržbu,

·         poskytovali podporu,

·         plnili zmluvné povinnosti,

·         skúmali, analyzovali, zlepšovali kvalitu a vyvíjali existujúce a nové produkty, ako aj služby a našu organizáciu,

·         plnili zákonné povinnosti a oprávnené požiadavky orgánov presadzovania práva a ďalších orgánov,

·         informovali o relevantných aktualizáciách.

 

Údaje, ktoré zhromažďujeme, poskytuje váš zamestnávateľ, zhromažďujú sa z vozidla. motora, prívesu, nadstavby alebo iných produktov, alebo sa vytvárajú v našich systémoch IT, ktoré používate.

 

Zapojíte sa do súťaže vodičov organizovanej spoločnosťou Scania

Ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže vodičov organizovanej spoločnosťou Scania, potrebujeme zhromaždiť niektoré vaše osobné údaje, napríklad vaše meno a kontaktné údaje, aby sme mohli spracovať vašu registráciu a účasť v súťaži. Tieto osobné údaje poskytujete priamo vy.

 

Na ceste dôjde k núdzovej situácii a zavoláte asistenčnú službu Scania

Ak na ceste došlo k núdzovej situácii a rozhodli ste sa nás kontaktovať a získať pomoc v prípade núdze, musíme spracovať vaše osobné údaje, aby sme vás mohli identifikovať, porozumieť vašej núdzovej situácii, poskytnúť pomoc a kontaktovať vás, aby sme vám mohli neustále poskytovať informácie týkajúce sa pomoci.

 

Zapojíte sa do súťaže vodičov organizovanej spoločnosťou Scania

Ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže vodičov organizovanej spoločnosťou Scania, potrebujeme zhromaždiť niektoré vaše osobné údaje, napríklad vaše meno a kontaktné údaje, aby sme mohli spracovať vašu registráciu a účasť v súťaži. Tieto údaje poskytujete priamo vy.

 

Na ceste dôjde k núdzovej situácii a zavoláte asistenčnú službu Scania

Ak na ceste došlo k núdzovej situácii a rozhodli ste sa nás kontaktovať a získať pomoc v prípade núdze, musíme spracovať vaše osobné údaje, aby sme vás mohli identifikovať, porozumieť vašej núdzovej situácii, poskytnúť pomoc a kontaktovať vás, aby sme vám mohli neustále poskytovať informácie týkajúce sa pomoci

 

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Právny základ

Plnenie našich zmluvných záväzkov, ako napríklad:

 • poskytovanie služieb požadovaných zákazníkom/vaším zamestnávateľom
 • dodávanie zábavných služieb vo vozidle na požiadanie
 • vykonávanie diagnostiky na diaľku a plánovanie opráv a údržby
 • poskytovanie podpory
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy
 • Systémové denníky z našich systémov IT

Oprávnený záujem

Plnenie zmluvných záväzkov zákazníka

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Preferencie týkajúce sa kontaktu
 • Nákupy a transakcie
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy
 • Systémové denníky z našich systémov IT

Oprávnený záujem

Spracovanie vašej účasti v našich súťažiach vodičov

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Váš vek
 • Vaše jazykové preferencie
 • Názov spoločnosti vášho zamestnávateľa
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy

Súhlas

Poskytovanie pomoci v prípade núdze na ceste

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa a telefónne číslo spoločnosti)
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Registračné číslo (evidenčné číslo vozidla)
 • Opis núdzovej situácie vrátane opisu všetkých fyzických zranení a potreby lekárskej pomoci
 • Geografická poloha
 • Údaje o vozidle na diaľkovú diagnostiku
 • Záznamy zvukových hovorov alebo videohovorov

Oprávnený záujem

Vykonanie nápravných opatrení

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Dodacia adresa
 • Nákupy a transakcie
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy
 • Systémové denníky z našich systémov IT

Oprávnený záujem alebo zmluvný záväzok

Analýza, zlepšovanie a vývoj existujúcich a nových produktov a služieb a našej organizácie

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa a telefónne číslo spoločnosti)
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy
 • Prípady núdzovej pomoci
 • Odpovede na otázky z prieskumu
 • Poloha
 • Systémové denníky z našich systémov IT

Oprávnený záujem

Plnenie zákonných povinností a oprávnených požiadaviek orgánov presadzovania práva a ďalších orgánov

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Dodacia adresa
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy
 • Systémové denníky z našich systémov IT

Zákonná povinnosť alebo oprávnený záujem

Poskytovanie požadovaných informácií a príslušných aktualizácií   

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy
 • Geografická poloha

Oprávnený záujem/Regulované marketingovými právnymi predpismi pre jednotlivé krajiny

Sledovanie našej výkonnosti a vašej spokojnosti s produktmi a službami vrátane účasti na prieskumoch

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa a telefónne číslo spoločnosti)
 • Preferencie týkajúce sa kontaktu
 • Nákupy a transakcie
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy, 
 • Adresa IP, operačný systém, typ zariadenia, názov a verzia aplikácie, názov a verzia

Oprávnený záujem

Poskytnutie cenovej ponuky zákazníkovi/vášmu zamestnávateľovi

 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd,

Oprávnený záujem

Monitorovať bezpečnosť vozidiel, aby bolo možné identifikovať útoky a narušenia bezpečnosti a prijať opatrenia.

 • Identifikátory vozidiel a identifikátory elektronických riadiacich jednotiek 

Zákonná povinnosť

Aké osobné údaje spracúva spoločnosť Scania od vás ako zamestnanca?

 

Spoločnosť Scania ako zamestnávateľ spracúva osobné údaje ľudí, ktorých chceme získať, uchádzačov, zamestnancov, konzultantov a bývalých zamestnancov. 

 

Keď sa uchádzate o pracovnú pozíciu v spoločnosti Scania, požiadame vás o poskytnutie niektorých osobných údajov, aby sme mohli spracovať vašu žiadosť a v prípade prijatia do zamestnania pripraviť pracovnú zmluvu. 

Počas vášho pracovného pomeru v spoločnosti Scania spracúvame vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • správa vášho pracovného pomeru,
 • plnenie našich zákonných povinností ako zamestnávateľa,
 • plnenie nášho oprávneného záujmu, napr.:
  • riadenie, plánovanie a hodnotenie práce,
  • ochrana zamestnancov a majetku spoločnosti,
  • kontaktovanie a informovanie zamestnancov,
  • transparentnosť voči vlastníkom a širokej verejnosti.

Po vašom odchode zo spoločnosti spracúvame obmedzené množstvo osobných údajov potrebných na splnenie našich zákonných povinností, napríklad osobné údaje, ktoré preukazujú vašu dobu zamestnania.

 

Prečo a na ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Právny základ

Budovanie značky zamestnávateľa (napr. kontaktovanie ľudí so zručnosťami a kompetenciami atraktívnymi pre spoločnosť Scania prostredníctvom zasielania informácií o podujatiach a kariérnych príležitostiach, organizovanie súťaží a programov stáží a vytváranie profilov cieľových skupín.)

 

Všetky osobné údaje sa uložia po ukončení podujatia. Osobné údaje potrebné na kontaktovanie ohľadom ďalších pozvánok alebo prieskumov sa uchovávajú na najviac 4 roky.

 • Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mailová adresa, telefónne číslo)
 • Predchádzajúci vzťah k spoločnosti Scania (napríklad letná brigáda, stáž, predchádzajúce zamestnanie)
 • Údaje o vzdelaní (napríklad vzdelanie, názov školy/univerzity)
 • Údaje o zamestnaní na účely stáže (napríklad dátum začiatku/konca, veľkosť obuvi a oblečenia, typ zmluvy, robotník/technicko-hospodársky pracovník, plat, zamestnanecké číslo, oddelenie, manažér)
 • Alergie
 • Údaje z prieskumu (napríklad dosiahnuté vzdelanie, pracovná pozícia, vek, pohlavie, záujmy, meno, e-mailová adresa)

Súhlas alebo

oprávnený záujem/regulované marketingovými právnymi predpismi pre jednotlivé krajiny

Nábor zamestnancov

 

Osobné údaje pri nábore sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na plnenie vnútroštátneho pracovného práva. Osobné údaje potrebné na vytvorenie pracovnej zmluvy sa uchovávajú do ukončenia pracovného pomeru.

 • Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska)
 • Údaje o vzdelaní (napríklad vzdelanie, názov školy/univerzity, známky)
 • Kompetencie, skúsenosti a zručnosti (napríklad profesijná a odborná história, referencie a odporúčania, test výkonnosti)
 • Previerka osoby (zhromažďujú sa údaje o konečnom uchádzačovi na konkrétnu pozíciu)

Oprávnený záujem alebo

súhlas alebo

zákonné povinnosti

Správa zamestnancov a miezd

 

Osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na plnenie vnútroštátneho pracovného práva.

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Údaje o zamestnaní (napríklad číslo zamestnania, ID používateľa, fotografie)
 • Finančné informácie (napríklad plat, dane, výdavky, evidencia času atď.)
 • Voľno a pracovný čas (napr. dovolenka, nadčasy, pracovné zmeny, práceneschopnosť, ponuka predčasnej dovolenky, nároky na dovolenku)

Zmluvný záväzok alebo

zákonná povinnosť

Správa cestovania

 

Osobné údaje sa uchovávajú až do preplatenia výdavkov a tak dlho, ako je to potrebné na splnenie vnútroštátnych právnych predpisov.

 • Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mailová adresa, telefónne číslo)
 • Údaje o zamestnaní (napríklad zamestnanecké číslo)
 • Osobné identifikačné číslo
 • Informácie o organizácii (napríklad oddelenie, nákladové stredisko atď.)
 • Osobné identifikačné číslo
 • Jazyk
 • Národnosť
 • Alergie
 • Informácie o cestovaní (ako napríklad začiatok a cieľ cesty)

Oprávnený záujem

Plnenie zákonných povinností (nahlasovanie nezákonnej činnosti orgánom), dodržiavanie kolektívnej zmluvy (platenie dohodnutého poistenia a dôchodkov) a odpovedanie na žiadosti inštitúcií, ako sú banky a poisťovne.

 

Osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na plnenie vnútroštátneho pracovného práva.

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Údaje o zamestnaní (napríklad dátum začiatku a konca, spoločnosť)
 • Občianstvo
 • Dátum narodenia
 • Vodičský preukaz
 • Finančné informácie (napríklad plat, dane, výdavky, evidencia času, číslo bankového účtu atď.)
 • Pracovný čas a dovolenky
 • Členstvo v odborovej organizácii (na účely plnenia kolektívnej zmluvy sa údaje zhromažďujú podľa potreby)
 • Denníky prístupov zo systémov IT a vstupných systémov
 • Denníky IT z aplikácií a sieťových služieb
 • Videá a snímky z kamerového bezpečnostného systému
 • Pozícia osoby, podpis

Zákonná povinnosť alebo

oprávnený

záujem

Pracovné prostredie (napr. vykonávanie zákonných lekárskych prehliadok, dokumentovanie incidentov a udalostí, dokumentovanie pracovného prostredia) a rehabilitácia

 

Osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na plnenie vnútroštátneho pracovného práva.

 • Kontaktné údaje a údaje o zamestnaní (napríklad meno, kontaktné údaje, zamestnanecké číslo)
 • Organizačné údaje (napríklad oddelenie, meno a kontaktné údaje manažéra)
 • Zdravotné údaje (napríklad údaje o vystavení nebezpečným látkam, zdravotnom stave a prognóze zdravotného stavu)
 • Údaje o incidentoch a výskytoch (napríklad kde, kedy, opis a následok udalosti)
 • Údaje o rehabilitácii (napríklad opatrenia pre návrat do práce a hodnotenie výkonnosti)

Zákonná povinnosť

Plánovanie a sledovanie (napr. plánovanie v oblasti pracovnej sily, zoznam kompetencií, plánovanie nástupníctva, následné poradenstvo) a vytváranie štatistík a analýz na zlepšenie a rozvoj organizácie, procesov a IT systémov.

 

Osobné údaje sa uchovávajú do ukončenia pracovného pomeru a ďalších najviac 10 rokov. Osobné údaje, ktoré je potrebné uchovávať na základe vnútroštátnych právnych predpisov, sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na základe týchto právnych predpisov.

 • Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo)
 • Údaje o zamestnaní (napríklad zamestnanecké číslo, obdobie zamestnania, dátum začiatku a konca)
 • Organizačné informácie (miesto práce, nákladové stredisko, priamy nadriadený atď.)
 • Hodnotenia výkonu
 • Informácie o vzdelaní a kompetenciách (napríklad vzdelanie, školenia, odborné skúsenosti, zručnosti)
 • Údaje o výkone a správaní
 • Dovolenky a pracovný čas (napríklad dovolenka, rodičovská dovolenka, zmeny, nadčasy)
 • Osobné údaje v systémoch, ktoré sa majú aktualizovať, zlepšiť alebo vymeniť

Oprávnený záujem alebo

zákonné povinnosti

Vzdelávanie a rozvoj (napr. rozvoj kompetencií, plánovanie a rozvoj, podpora talentov, vzdelávanie a školenia)

 

Osobné údaje o vzdelaní a školeniach sa uchovávajú až do ukončenia pracovného pomeru. Osobné údaje o výkone a rozvoji sa uchovávajú najviac 3 roky.

 • Údaje o zamestnaní (napríklad zamestnanecké číslo, história v spoločnosti Scania)
 • Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mailová adresa, telefónne číslo)
 • Informácie o vzdelaní a kompetenciách (napríklad vzdelanie, školenia, zručnosti)
 • Odborné skúsenosti
 • Údaje o výkone
 • Plány rozvoja

Oprávnený záujem alebo

zákonná povinnosť

Expatriácia

 

Osobné údaje sa uchovávajú 10 rokov od ukončenia pridelenia.

 • Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa)
 • Občianstvo
 • Dátum narodenia
 • Údaje o zamestnaní (napríklad dátum začiatku a konca pracovného pomeru)
 • Organizačné informácie (napríklad domovská a hostiteľská organizácia, meno manažéra, nákladové stredisko)
 • Finančné informácie (napríklad plat, dane, výdavky, evidencia času, číslo bankového účtu atď.)
 • Kompetencie a odborné skúsenosti
 • Informácie o rodine (napríklad rodinní príslušníci a ich štátna príslušnosť, dátum narodenia)

Zmluvný záväzok

Poskytovanie prístupu do našich IT systémov a aktualizácia, zlepšovanie a/alebo výmena našich systémov.

 • Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa)
 • Údaje o zamestnaní (napríklad zamestnanecké číslo, ID používateľa)
 • Nastavenia používateľských preferencií v systémoch
 • Denníky vášho používania našich systémov

Oprávnený záujem

Bezpečnosť v prípade núdze

 

Osobné údaje sa uchovávajú až do ukončenia pracovného pomeru.

 • Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa)
 • Údaje o zamestnaní (napríklad zamestnanecké číslo)
 • Organizačné údaje (napríklad meno manažéra, oddelenie, pracovisko
 • Meno a kontaktné údaje núdzového kontaktu
 • Občianstvo
 • Dátum narodenia

Oprávnený záujem alebo ochrana vášho životne dôležitého záujmu

Ochrana zamestnancov a majetku spoločnosti

 

Osobné údaje sa uchovávajú najviac 2 roky. Osobné údaje získané zo záznamov z bezpečnostných kamerových systémov sa uchovávajú najviac 30 dní.

 

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Údaje o zamestnaní (napríklad číslo zamestnania, ID používateľa, fotografie)
 • Denníky prístupov zo systémov IT a vstupných systémov
 • Denníky IT z aplikácií a sieťových služieb
 • Záznamy z bezpečnostných kamerových systémov
 • Správy o bezpečnostných incidentoch
 • Správy o incidentoch nevhodného správania

 

Oprávnený záujem

Externý prenos osobných údajov s cieľom identifikovať vás ako zamestnanca spoločnosti Scania a umožniť vám vykonávanie pracovných povinností

 • Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa)
 • Údaje o zamestnaní (napríklad zamestnanecké číslo, ID používateľa)
 • Vodičský preukaz
 • Osobné údaje v zmluvách
 • Obrázky, videá a zvuk

Oprávnený záujem

Analýza, zlepšovanie a vývoj existujúcich a nových produktov a služieb

 • Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa)
 • Údaje o zamestnaní (napríklad zamestnanecké číslo, ID používateľa)
 • Občianstvo
 • Dátum narodenia
 • Vodičský preukaz
 • Organizačné informácie (miesto práce, nákladové stredisko, priamy nadriadený atď.)
 • Denníky prístupov zo systémov IT a vstupných systémov
 • Denníky IT z aplikácií a sieťových služieb

Oprávnený záujem

Poskytovanie požadovaných informácií a príslušných aktualizácií

 • Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa)

Oprávnený záujem

Súlad s licenciami programov s otvoreným zdrojovým kódom

 • Kontaktné informácie prispievateľov (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)

Zmluvný záväzok

Ukončenie pracovného pomeru

 

Osobné údaje sa uchovávajú až do ukončenia pracovného pomeru a tak dlho, ako je to potrebné na plnenie vnútroštátneho pracovného práva.

 • Doba zamestnania
 • Vek
 • Kompetencie
 • Oznámenie o ukončení pracovného pomeru
 • Podklady pre ukončenie pracovného pomeru (napr. správy o nevhodnom správaní, údaje o rehabilitácii, hodnotenia výkonnosti, pracovnoprávne opatrenia, akčné plány, kompetencie a zručnosti)
 • Ponuka premiestnenia
 • Dohoda o ukončení
 • Pracovná trieda

Zákonná povinnosť

Aké osobné údaje spracúvame od vás ako obchodného partnera/dodávateľa?

 

Ak pracujete ako zástupca dodávateľa, ktorý poskytuje produkty a služby spoločnosti Scania, spracúvame obmedzené množstvo vašich osobných údajov, napr. vaše kontaktné a identifikačné informácie. Tieto údaje sa používajú na vyhodnotenie vašej ponuky, správu zmluvy a poskytnutie prístupu do príslušných systémov IT.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Právny základ

Vyhodnotenie návrhu od vás alebo vášho zamestnávateľa, alebo hodnotenie nového obchodného partnera vrátane previerky osoby

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa a telefónne číslo spoločnosti)
 • Ak ste samostatne zárobkovo činnou osobou, spracúvame tiež finančné údaje, napríklad úverové hodnotenia a ceny
 • Základné informácie (napríklad osobné alebo profesionálne podmienky a charakteristiky, finančné údaje, kontakty na verejných činiteľov a možné trestné činy, ak to umožňuje zákon)

Oprávnený záujem

Plnenie zmlúv s vami alebo vaším zamestnávateľom

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa a telefónne číslo spoločnosti, registračné číslo spoločnosti)
 • Ak ste samostatne zárobkovo činnou osobou, spracúvame tiež finančné údaje, napríklad úverové hodnotenia, bankové účty a platby

Zmluvný záväzok alebo oprávnený záujem

Poskytnutie prístupu do našich systémov IT

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Id používateľa
 • Jazykové nastavenia v systémoch
 • Denníky vášho používania našich systémov

Oprávnený záujem

Externý prenos osobných údajov s cieľom identifikovať vás ako obchodného partnera/dodávateľa spoločnosti Scania

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Údaje o zamestnaní (napríklad číslo zamestnania, ID používateľa, fotografie)

Oprávnený záujem

Komunikácia s vami alebo vaším zamestnávateľom

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa, spoločnosti, telefónne číslo, registračné číslo spoločnosti)

Oprávnený záujem

Analýza, zlepšovanie a vývoj existujúcich a nových produktov a služieb a našej organizácie

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa, spoločnosti, telefónne číslo, registračné číslo spoločnosti)
 • Ak ste samostatne zárobkovo činnou osobou, spracúvame tiež finančné údaje, napríklad úverové hodnotenia, bankové účty a platby
 • Denníky vášho používania našich systémov

Oprávnený záujem

Plnenie zákonných povinností a oprávnených požiadaviek orgánov presadzovania práva a ďalších orgánov

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa, spoločnosti, telefónne číslo, registračné číslo spoločnosti)
 • Finančné údaje, napríklad úverové hodnotenia, bankové účty a platby, ako aj údaje súvisiace so zmluvami, napríklad číslo zmluvy, číslo objednávky, faktúry
 • Občianstvo
 • Dátum narodenia
 • Vodičský preukaz
 • Denníky prístupov zo systémov IT a vstupných systémov
 • Denníky IT z aplikácií a sieťových služieb
 • Pozícia osoby, podpis

Zákonné povinnosti alebo oprávnený záujem

Poskytovanie požadovaných informácií a príslušných aktualizácií

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)

Oprávnený záujem/Regulované marketingovými právnymi predpismi

Súlad s licenciami programov s otvoreným zdrojovým kódom

 • Kontaktné informácie prispievateľov (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)

Zmluvný záväzok

Aké osobné údaje spracúva spoločnosť Scania od vás ako návštevníka?

 

Keď navštívite naše priestory a naše podujatia, spracúvame osobné údaje o vás, aby sme mohli naplniť účel vašej návštevy a urobiť vašu návštevu úspešnou a bezpečnou. To môže zahŕňať kontaktné informácie a číslo vodičského preukazu, ako aj preferencie týkajúce sa stravovania a informácie o spolucestujúcich. 

 

Prečo a na ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Právny základ

Splnenie účelu vašej návštevy v spoločnosti Scania

 

Osobné údaje sa uchovávajú 5 rokov od ukončenia návštevy.

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Informácie o spolucestujúcich (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa, spoločnosti, telefónne číslo, registračné číslo spoločnosti)
 • Jazyk
 • Preferencie týkajúce sa stravovania
 • Podrobnosti o cestovaní a ubytovaní
 • Vodičský preukaz
 • Podrobnosti o hostiteľovi

Oprávnený záujem

Ochrana návštevníkov a majetku spoločnosti

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Denníky prístupov zo systémov IT a vstupných systémov
 • Denníky IT z aplikácií a sieťových služieb
 • Záznamy z bezpečnostných kamerových systémov
 • Správy o bezpečnostných incidentoch
 • Údaje o zdraví

Oprávnený záujem

Analýza, zlepšovanie a vývoj existujúcich a nových produktov a služieb a našej organizácie

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Informácie o spolucestujúcich (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa, spoločnosti, telefónne číslo, registračné číslo spoločnosti)
 • Jazyk
 • Podrobnosti o cestovaní a ubytovaní
 • Vodičský preukaz
 • Podrobnosti o hostiteľovi

Oprávnený záujem

Plnenie zákonných povinností a oprávnených požiadaviek orgánov presadzovania práva a ďalších orgánov.

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Informácie o spolucestujúcich (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa, spoločnosti, telefónne číslo, registračné číslo spoločnosti)
 • Jazyk
 • Podrobnosti o cestovaní a ubytovaní
 • Vodičský preukaz
 • Podrobnosti o hostiteľovi

Zákonná povinnosť alebo oprávnený záujem

Poskytovanie požadovaných informácií, služieb a aktualizácií vrátane webových vysielaní a výročných správ.

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa, spoločnosti, telefónne číslo, registračné číslo spoločnosti)
 • Jazyk

Oprávnený záujem/Regulované marketingovými právnymi predpismi pre jednotlivé krajiny

Keď navštívite naše webové stránky, váš webový prehliadač nám poskytne určité informácie, ktoré nám pomôžu pochopiť, ako používate naše webové stránky, napríklad či používate mobilné zariadenie alebo počítač, z ktorej oblasti sveta si prezeráte webové stránky a aký prehliadač používate. Tieto údaje nám pomáhajú prispôsobiť našu webovú lokalitu a vylepšiť vaše prehliadanie webových stránok. Používame obmedzený počet súborov cookie, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako používate naše webové stránky. Viac informácií o našom používaní súborov cookie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Právny základ

Vyhodnotenie používania webových stránok a zlepšenie našej webovej lokality

 • Adresa IP
 • Nastavenia prehliadača
 • Typ zariadenia použitý na prístup na webovú stránku
 • Oblasti záujmu

Oprávnený záujem

Zlepšenie zážitku z prezerania webových stránok

 • Adresa IP
 • Geografická poloha
 • Typ a verzia prehliadača
 • Operačný systém
 • Dátum a čas navštívenia webovej stránky
 • URL adresa sprostredkujúcej stránky
 • Krajina, z ktorej si prezeráte webovú stránku

Oprávnený záujem

Poskytovanie cielených informácií a kampaní
 • Adresa IP
 • Geografická poloha
 • Typ a verzia prehliadača
 • Operačný systém
 • Dátum a čas navštívenia webovej stránky
 • URL adresa sprostredkujúcej stránky
 • Krajina, z ktorej si prezeráte webovú stránku
Oprávnený záujem alebo súhlas/regulované marketingovými právnymi predpismi pre jednotlivé

Aké osobné údaje spracúva spoločnosť Scania od vás ako člena verejnosti?

 

Spoločnosť Scania vyvíja systémy na pomoc vodičom a tiež na zabezpečenie autonómnej jazdy vozidiel bez vodiča. V rámci vývoja sú naše vozidlá vybavené snímačmi, ako sú kamery, ktoré môžu pri prechádzaní okolo snímať napríklad váš obrázok alebo evidenčné číslo vozidla. Údaje zhromaždené takýmito snímačmi sa nepoužijú na sledovanie alebo identifikáciu vás ako jednotlivca, ale spracujú sa iba na účely uvedené nižšie.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Právny základ

Upozornenie vodiča, zabránenie nehodám a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.

 • Videozáznamy prostredia pozdĺž ciest, po ktorých sa pohybujú naše vozidlá. To zahŕňa ostatné vozidlá, chodcov a kohokoľvek alebo čokoľvek v dostatočnej blízkosti k vozidlám.
 • Geografická poloha
 • Evidenčné číslo vozidla

Oprávnený záujem

Vývoj a overovanie softvéru pre autonómne vedenie vozidla.

 • Videozáznamy prostredia pozdĺž ciest, po ktorých sa pohybujú naše vozidlá. To zahŕňa ostatné vozidlá, chodcov a kohokoľvek alebo čokoľvek v dostatočnej blízkosti k vozidlu.
 • Geografická poloha
 • Evidenčné číslo vozidla

Oprávnený záujem