Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Údaje ktoré spracúvame

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od vášho vzťahu so spoločnosťou Scania. V tabuľkách nižšie sú uvedené podrobné informácie o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme na rôzne účely.

Aké osobné údaje spracúva spoločnosť Scania od vás ako zákazníka?

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od vášho vzťahu so spoločnosťou Scania. V tabuľkáchodsekoch nižšie sú uvedené podrobné informácie o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme na rôzne účely.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Právny základVytvorenie databázy potenciálnych zákazníkov, napríklad pomocou údajov od tretích strán

 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa a telefónne číslo spoločnosti)
 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)

Oprávnený záujem

Poskytnutie cenovej ponuky

 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa a telefónne číslo spoločnosti)
 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Ak ste samostatne zárobkovo činnou osobou, spracúvame finančné údaje, napríklad úverové hodnotenie
 • Preferencie týkajúce sa kontaktu
 • Nákupy a transakcie
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy

Oprávnený záujem

Poskytnutie na základe zmluvy

 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa a telefónne číslo spoločnosti)
 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Ak ste samostatne zárobkovo činnou osobou, spracúvame finančné údaje, napríklad úverové hodnotenia, bankové účty a platby, ako aj údaje súvisiace so zmluvami, napríklad číslo zmluvy, číslo objednávky, faktúry
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy

Zmluvný záväzok

Poskytovanie služieb a podpory a plnenie zmluvných záväzkov

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa a telefónne číslo spoločnosti)
 • Preferencie týkajúce sa kontaktu
 • Nákupy a transakcie
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy

Zmluvný záväzok

Informovanie o aktualizáciách, produktoch a službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Preferencie týkajúce sa kontaktu
 • Nákupy a transakcie
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy

Regulované marketingovými právnymi predpismi pre jednotlivé krajiny

Sledovanie našej výkonnosti a vašej spokojnosti s produktmi a službami vrátane účasti na prieskumoch

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Preferencie týkajúce sa kontaktu
 • Nákupy a transakcie
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha a prevádzkové hodiny
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy, adresa IP, operačný systém, typ zariadenia, názov a verzia aplikácie, názov a verzia prehliadača a vaše odpovede na otázky prieskumu
 • Adresa IP, operačný systém, typ zariadenia, názov a verzia aplikácie, názov a verzia prehliadača a vaše odpovede na otázky prieskumu

Oprávnený záujem

Vykonanie nápravných opatrení

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Dodacia adresa
 • Nákupy a transakcie
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy
 • Systémové denníky z našich systémov IT

Oprávnený záujem alebo zmluvný záväzok

Analýza, zlepšovanie kvality a vývoj produktov, služieb a našej organizácie

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Registračné čísla pridelené spoločnosťou Scania
 • Dodacia adresa
 • Nákupy a transakcie
 • Finančné údaje, napríklad úverové hodnotenia, bankové účty a platby, ako aj údaje súvisiace so zmluvami, napríklad číslo zmluvy, číslo objednávky, faktúry
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy
 • Systémové denníky z našich systémov IT
 • Odpovede na otázky z prieskumu

Oprávnený záujem

Plnenie zákonných povinností a oprávnených požiadaviek orgánov presadzovania práva a ďalších orgánov

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Dodacia adresa
 • Nákupy a transakcie
 • Finančné údaje, napríklad úverové hodnotenia, bankové účty a platby, ako aj údaje súvisiace so zmluvami, napríklad číslo zmluvy, číslo objednávky, faktúry
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy
 • Systémové denníky z našich systémov IT
 • Pozícia osoby, podpis

Zákonná povinnosť alebo oprávnený záujem

Poskytovanie požadovaných informácií a príslušných aktualizácií

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Geografická poloha
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy
 • Systémové denníky z našich systémov IT

Oprávnený záujem/Regulované marketingovými právnymi predpismi pre jednotlivé krajiny

Aké osobné údaje spracúva spoločnosť Scania od vás ako vodiča/operátora?

 

 

 

Šoférujete vozidlo Scania alebo obsluhujete stroj s komponentom Scania

Zhromažďujeme rôzne typy prevádzkových údajov z vozidla, motoru, prívesu, nadstavieb a ďalších produktov, ktoré predávame, ako je spotreba paliva, spôsob jazdy, geografická poloha vozidla, chybové kódy atď. Tieto informácie sa stávajú osobnými údajmi, keď môžeme identifikovať, kto vedie vozidlo alebo obsluhuje stroj.

Tieto údaje spracovávame, aby sme napr.

 

·         dodali služby požadované zákazníkom – viac informácií o spracovaní údajov nájdete v príslušných Popisoch služieb,

·         na požiadanie dodávali zábavné služby vo vozidle,

·         vykonávali diagnostiku na diaľku a plánovali opravy a údržbu,

·         poskytovali podporu,

·         plnili zmluvné povinnosti,

·         skúmali, analyzovali, zlepšovali kvalitu a vyvíjali existujúce a nové produkty, ako aj služby a našu organizáciu,

·         plnili zákonné povinnosti a oprávnené požiadavky orgánov presadzovania práva a ďalších orgánov,

·         informovali o relevantných aktualizáciách.

 

Údaje, ktoré zhromažďujeme, poskytuje váš zamestnávateľ, zhromažďujú sa z vozidla. motora, prívesu, nadstavby alebo iných produktov, alebo sa vytvárajú v našich systémoch IT, ktoré používate.

 

Zapojíte sa do súťaže vodičov organizovanej spoločnosťou Scania

Ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže vodičov organizovanej spoločnosťou Scania, potrebujeme zhromaždiť niektoré vaše osobné údaje, napríklad vaše meno a kontaktné údaje, aby sme mohli spracovať vašu registráciu a účasť v súťaži. Tieto osobné údaje poskytujete priamo vy.

 

Na ceste dôjde k núdzovej situácii a zavoláte asistenčnú službu Scania

Ak na ceste došlo k núdzovej situácii a rozhodli ste sa nás kontaktovať a získať pomoc v prípade núdze, musíme spracovať vaše osobné údaje, aby sme vás mohli identifikovať, porozumieť vašej núdzovej situácii, poskytnúť pomoc a kontaktovať vás, aby sme vám mohli neustále poskytovať informácie týkajúce sa pomoci.

 

Zapojíte sa do súťaže vodičov organizovanej spoločnosťou Scania

Ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže vodičov organizovanej spoločnosťou Scania, potrebujeme zhromaždiť niektoré vaše osobné údaje, napríklad vaše meno a kontaktné údaje, aby sme mohli spracovať vašu registráciu a účasť v súťaži. Tieto údaje poskytujete priamo vy.

 

Na ceste dôjde k núdzovej situácii a zavoláte asistenčnú službu Scania

Ak na ceste došlo k núdzovej situácii a rozhodli ste sa nás kontaktovať a získať pomoc v prípade núdze, musíme spracovať vaše osobné údaje, aby sme vás mohli identifikovať, porozumieť vašej núdzovej situácii, poskytnúť pomoc a kontaktovať vás, aby sme vám mohli neustále poskytovať informácie týkajúce sa pomoci

 

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Právny základ

Plnenie našich zmluvných záväzkov, ako napríklad:

 • poskytovanie služieb požadovaných zákazníkom/vaším zamestnávateľom
 • dodávanie zábavných služieb vo vozidle na požiadanie
 • vykonávanie diagnostiky na diaľku a plánovanie opráv a údržby
 • poskytovanie podpory
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy
 • Systémové denníky z našich systémov IT

Oprávnený záujem

Plnenie zmluvných záväzkov zákazníka

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Preferencie týkajúce sa kontaktu
 • Nákupy a transakcie
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy
 • Systémové denníky z našich systémov IT

Oprávnený záujem

Spracovanie vašej účasti v našich súťažiach vodičov

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Váš vek
 • Vaše jazykové preferencie
 • Názov spoločnosti vášho zamestnávateľa
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy

Súhlas

Poskytovanie pomoci v prípade núdze na ceste

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa a telefónne číslo spoločnosti)
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Registračné číslo (evidenčné číslo vozidla)
 • Opis núdzovej situácie vrátane opisu všetkých fyzických zranení a potreby lekárskej pomoci
 • Geografická poloha
 • Údaje o vozidle na diaľkovú diagnostiku
 • Záznamy zvukových hovorov alebo videohovorov

Oprávnený záujem

Vykonanie nápravných opatrení

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Dodacia adresa
 • Nákupy a transakcie
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy
 • Systémové denníky z našich systémov IT

Oprávnený záujem alebo zmluvný záväzok

Analýza, zlepšovanie a vývoj existujúcich a nových produktov a služieb a našej organizácie

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa a telefónne číslo spoločnosti)
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy
 • Prípady núdzovej pomoci
 • Odpovede na otázky z prieskumu
 • Poloha
 • Systémové denníky z našich systémov IT

Oprávnený záujem

Plnenie zákonných povinností a oprávnených požiadaviek orgánov presadzovania práva a ďalších orgánov

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Dodacia adresa
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy
 • Systémové denníky z našich systémov IT

Zákonná povinnosť alebo oprávnený záujem

Poskytovanie požadovaných informácií a príslušných aktualizácií   

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy
 • Geografická poloha

Oprávnený záujem/Regulované marketingovými právnymi predpismi pre jednotlivé krajiny

Sledovanie našej výkonnosti a vašej spokojnosti s produktmi a službami vrátane účasti na prieskumoch

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa a telefónne číslo spoločnosti)
 • Preferencie týkajúce sa kontaktu
 • Nákupy a transakcie
 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie rýchlostí, využitie batérie, údaje o motore a chybové kódy, 
 • Adresa IP, operačný systém, typ zariadenia, názov a verzia aplikácie, názov a verzia

Oprávnený záujem

Poskytnutie cenovej ponuky zákazníkovi/vášmu zamestnávateľovi

 • Správanie pri šoférovaní, napríklad spôsob jazdy, geografická poloha, prevádzkové hodiny a nastavenia preferencií
 • Identifikačné údaje, napríklad identifikačné číslo vozidla, prívesu, nadstavby alebo motora, ako aj identifikačné číslo vodiča, číslo IP, MAC adresa, systém IT a ID používateľa
 • Údaje o výkone vozidla, prívesu, nadstavby, motora a ďalších produktov, napríklad informácie z komponentov vozidla, spotreba paliva, používanie bŕzd,

Oprávnený záujem

Monitorovať bezpečnosť vozidiel, aby bolo možné identifikovať útoky a narušenia bezpečnosti a prijať opatrenia.

 • Identifikátory vozidiel a identifikátory elektronických riadiacich jednotiek 

Zákonná povinnosť

Aké osobné údaje spracúva spoločnosť Scania od vás ako zamestnanca?

 

Keď sa uchádzate o pracovnú pozíciu v spoločnosti Scania, požiadame vás o poskytnutie niektorých osobných údajov, aby sme mohli spracovať vašu žiadosť a v prípade prijatia do zamestnania pripraviť pracovnú zmluvu. 

 

Poznámka: Ak je nižšie uvedený zoznam „osobných identifikátorov“, používa sa jeden alebo viacero dátových prvkov identifikujúcich osobu. Patrí sem osobné identifikačné číslo, meno, digitálny podpis alebo podpis na papieri, identifikačné číslo vodiča a číslo karty vodiča, identifikačné číslo zamestnanca a identifikačná karta zamestnanca, pracovné a súkromné telefónne číslo, pracovná a súkromná e-mailová adresa a ID používateľa. 

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Právny základ

Doba uchovávania

Budovanie značky zamestnávateľa

Osobné údaje sa používajú na riadenie rôznych akcií, ako sú podujatia, prípady, súťaže a návštevy, s cieľom prilákať budúcich odborníkov a zapojiť súčasných zamestnancov.
 • Údaje o prehliadaní webových stránok
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Osobné identifikátory
 • Odborné skúsenosti
 • Profesijná organizácia
Súhlas Maximálne 2 roky po udalosti

Pre program Scania Student Intro s cieľom nájsť budúcich zamestnancov, šíriť pozitívny obraz spoločnosti Scania ako atraktívneho zamestnávateľa a vytvoriť ambasádorov skupiny Scania

 • Číslo banky
 • Veľkosť oblečenia
 • Údaje o zamestnaní
 • Osobné identifikátory
 • Adresa bydliska
 • Profesijná organizácia
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Fotografia
Oprávnený záujem  Do ukončenia programu

Nábor zamestnancov

Správa databázy uchádzačov s cieľom priradiť uchádzačov k pracovným miestam v rámci skupiny Scania, vrátane vytvorenia požiadavky na pracovné miesto, inzercie, výberu uchádzačov z prihlášok a skupín uchádzačov, hodnotenia, pohovorov a ponuky 

 • Vzdelanie a zručnosti
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o zamestnaní
 • Etnická príslušnosť, ak je podľa zákona povinná
 • Vek, dátum narodenia, pohlavie a štátna príslušnosť
 • Adresa bydliska
 • Profesijná organizácia
 • Údaje o správaní a výkone
 • Údaje z trestného registra/právne údaje
 • Finančné údaje
 • Správy o zdraví a zdravotné testy
 • Uprednostňovaná krajina na prácu
 • Odborné skúsenosti
 • Účet na sociálnych sieťach
 • Fotografia
Oprávnený záujem  V súlade s miestnymi zákonmi a predpismi prijímajúcej právnickej osoby spoločnosti Scania

Vykonávanie previerok uchádzačov o zamestnanie

 • Údaje o správaní a výkone
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Osobné identifikátory
 • Odborné skúsenosti

Súhlas

14 dní
Vykonávanie testov uchádzačov o zamestnanie 
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o správaní a výkone
Súhlas Maximálne 30 dní po ukončení používateľského účtu alebo 24 mesiacov po poslednej aktivite používateľa v systéme
Použitie pri budúcom nábore
 • Osobné identifikátory
 • Adresa bydliska
 • Uprednostňovaná krajina
 • Údaje o zamestnaní
 • Odborné skúsenosti
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Účet na sociálnych sieťach
 • Fotografia

Súhlas

Maximálne 24 mesiacov od poslednej úpravy osobných údajov
Príprava a uzatváranie pracovných zmlúv
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Údaje o zamestnaní
 • Finančné údaje
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Osobné identifikátory
 • Odborné skúsenosti
 • Profesijná organizácia
 • Oslovenie, dátum narodenia, pohlavie a štátna príslušnosť
 • Adresa bydliska
 • Kontakt pre prípad núdze
Súhlas Maximálne 10 rokov
Príprava onboardingu pre úspešných uchádzačov 
 • Finančné údaje
 • Oslovenie, dátum narodenia, pohlavie a štátna príslušnosť
 • Adresa bydliska
 • Kontakt pre prípad núdze a závislé osoby
 • Údaje o zamestnaní
 • Osobné identifikátory
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Fotografia
 • Údaje o používaní informačných technológií
Zmluvný záväzok Maximálne 90 dní od ukončenia onboardingu
Príprava letných stáží spoločnosti Scania 
 • Veľkosť oblečenia a obuvi
 • Údaje o zamestnaní
 • Osobné identifikátory
 • Profesijná organizácia
 • Adresa bydliska
 • Mzda
 • Fotografia

Oprávnený záujem

Do skončenia zmluvy.

E-mailová adresa sa uchováva až do ukončenia vzdelávania účastníkov.

Používanie štatistických údajov týkajúcich sa ľudských zdrojov na účely následného sledovania a ako podklad pre rozhodnutia týkajúce sa ľudských zdrojov

 • Vzdelanie a zručnosti
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o zamestnaní
 • Údaje o rehabilitácii a pracovných úrazoch, zraneniach atď.
 • Vek, dátum narodenia a pohlavie
 • Adresa bydliska
 • Profesijná organizácia
 • Údaje o správaní a výkone
 • Finančné údaje
 • Prechod areálom spoločnosti Scania
 • Odborné skúsenosti

Oprávnený záujem

 

Aké osobné údaje spracúvame od vás ako obchodného partnera/dodávateľa?

 

Ak pracujete ako zástupca dodávateľa, ktorý poskytuje produkty a služby spoločnosti Scania, spracúvame obmedzené množstvo vašich osobných údajov, napr. vaše kontaktné a identifikačné informácie. Tieto údaje sa používajú na vyhodnotenie vašej ponuky, správu zmluvy a poskytnutie prístupu do príslušných systémov IT.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Právny základ

Vyhodnotenie návrhu od vás alebo vášho zamestnávateľa, alebo hodnotenie nového obchodného partnera vrátane previerky osoby

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa a telefónne číslo spoločnosti)
 • Ak ste samostatne zárobkovo činnou osobou, spracúvame tiež finančné údaje, napríklad úverové hodnotenia a ceny
 • Základné informácie (napríklad osobné alebo profesionálne podmienky a charakteristiky, finančné údaje, kontakty na verejných činiteľov a možné trestné činy, ak to umožňuje zákon)

Oprávnený záujem

Plnenie zmlúv s vami alebo vaším zamestnávateľom

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa a telefónne číslo spoločnosti, registračné číslo spoločnosti)
 • Ak ste samostatne zárobkovo činnou osobou, spracúvame tiež finančné údaje, napríklad úverové hodnotenia, bankové účty a platby

Zmluvný záväzok alebo oprávnený záujem

Poskytnutie prístupu do našich systémov IT

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Id používateľa
 • Jazykové nastavenia v systémoch
 • Denníky vášho používania našich systémov

Oprávnený záujem

Externý prenos osobných údajov s cieľom identifikovať vás ako obchodného partnera/dodávateľa spoločnosti Scania

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Údaje o zamestnaní (napríklad číslo zamestnania, ID používateľa, fotografie)

Oprávnený záujem

Komunikácia s vami alebo vaším zamestnávateľom

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa, spoločnosti, telefónne číslo, registračné číslo spoločnosti)

Oprávnený záujem

Analýza, zlepšovanie a vývoj existujúcich a nových produktov a služieb a našej organizácie

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa, spoločnosti, telefónne číslo, registračné číslo spoločnosti)
 • Ak ste samostatne zárobkovo činnou osobou, spracúvame tiež finančné údaje, napríklad úverové hodnotenia, bankové účty a platby
 • Denníky vášho používania našich systémov

Oprávnený záujem

Plnenie zákonných povinností a oprávnených požiadaviek orgánov presadzovania práva a ďalších orgánov

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa, spoločnosti, telefónne číslo, registračné číslo spoločnosti)
 • Finančné údaje, napríklad úverové hodnotenia, bankové účty a platby, ako aj údaje súvisiace so zmluvami, napríklad číslo zmluvy, číslo objednávky, faktúry
 • Občianstvo
 • Dátum narodenia
 • Vodičský preukaz
 • Denníky prístupov zo systémov IT a vstupných systémov
 • Denníky IT z aplikácií a sieťových služieb
 • Pozícia osoby, podpis

Zákonné povinnosti alebo oprávnený záujem

Poskytovanie požadovaných informácií a príslušných aktualizácií

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)

Oprávnený záujem/Regulované marketingovými právnymi predpismi

Súlad s licenciami programov s otvoreným zdrojovým kódom

 • Kontaktné informácie prispievateľov (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)

Zmluvný záväzok

Aké osobné údaje spracúva spoločnosť Scania od vás ako návštevníka?

 

Keď navštívite naše priestory a naše podujatia, spracúvame osobné údaje o vás, aby sme mohli naplniť účel vašej návštevy a urobiť vašu návštevu úspešnou a bezpečnou. To môže zahŕňať kontaktné informácie a číslo vodičského preukazu, ako aj preferencie týkajúce sa stravovania a informácie o spolucestujúcich. 

 

Prečo a na ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Právny základ

Splnenie účelu vašej návštevy v spoločnosti Scania
 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Informácie o spolucestujúcich (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa, spoločnosti, telefónne číslo, registračné číslo spoločnosti)
 • Jazyk
 • Preferencie týkajúce sa stravovania
 • Podrobnosti o cestovaní a ubytovaní
 • Vodičský preukaz
 • Podrobnosti o hostiteľovi

Oprávnený záujem

Ochrana návštevníkov a majetku spoločnosti

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Denníky prístupov zo systémov IT a vstupných systémov
 • Denníky IT z aplikácií a sieťových služieb
 • Záznamy z bezpečnostných kamerových systémov
 • Správy o bezpečnostných incidentoch
 • Údaje o zdraví

Oprávnený záujem

Analýza, zlepšovanie a vývoj existujúcich a nových produktov a služieb a našej organizácie

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Informácie o spolucestujúcich (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa, spoločnosti, telefónne číslo, registračné číslo spoločnosti)
 • Jazyk
 • Podrobnosti o cestovaní a ubytovaní
 • Vodičský preukaz
 • Podrobnosti o hostiteľovi

Oprávnený záujem

Plnenie zákonných povinností a oprávnených požiadaviek orgánov presadzovania práva a ďalších orgánov.

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Informácie o spolucestujúcich (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa, spoločnosti, telefónne číslo, registračné číslo spoločnosti)
 • Jazyk
 • Podrobnosti o cestovaní a ubytovaní
 • Vodičský preukaz
 • Podrobnosti o hostiteľovi

Zákonná povinnosť alebo oprávnený záujem

Poskytovanie požadovaných informácií, služieb a aktualizácií vrátane webových vysielaní a výročných správ.

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Organizačné údaje (napríklad názov spoločnosti, krajina, adresa, spoločnosti, telefónne číslo, registračné číslo spoločnosti)
 • Jazyk

Oprávnený záujem/Regulované marketingovými právnymi predpismi pre jednotlivé krajiny

Keď navštívite naše webové stránky, váš webový prehliadač nám poskytne určité informácie, ktoré nám pomôžu pochopiť, ako používate naše webové stránky, napríklad či používate mobilné zariadenie alebo počítač, z ktorej oblasti sveta si prezeráte webové stránky a aký prehliadač používate. Tieto údaje nám pomáhajú prispôsobiť našu webovú lokalitu a vylepšiť vaše prehliadanie webových stránok. Používame obmedzený počet súborov cookie, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako používate naše webové stránky. Viac informácií o našom používaní súborov cookie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Právny základ

Vyhodnotenie používania webových stránok a zlepšenie našej webovej lokality

 • Adresa IP
 • Nastavenia prehliadača
 • Typ zariadenia použitý na prístup na webovú stránku
 • Oblasti záujmu

Oprávnený záujem

Zlepšenie zážitku z prezerania webových stránok

 • Adresa IP
 • Geografická poloha
 • Typ a verzia prehliadača
 • Operačný systém
 • Dátum a čas navštívenia webovej stránky
 • URL adresa sprostredkujúcej stránky
 • Krajina, z ktorej si prezeráte webovú stránku

Oprávnený záujem

Poskytovanie cielených informácií a kampaní
 • Adresa IP
 • Geografická poloha
 • Typ a verzia prehliadača
 • Operačný systém
 • Dátum a čas navštívenia webovej stránky
 • URL adresa sprostredkujúcej stránky
 • Krajina, z ktorej si prezeráte webovú stránku
Oprávnený záujem alebo súhlas/regulované marketingovými právnymi predpismi pre jednotlivé

Aké osobné údaje spracúva spoločnosť Scania od vás ako zamestnanca?

Spoločnosť Scania ako zamestnávateľ spracúva osobné údaje uchádzačov, zamestnancov, konzultantov a bývalých zamestnancov. 

 

Počas vášho pracovného pomeru v spoločnosti Scania spracúvame vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • správa vášho pracovného pomeru,
 • plnenie našich zákonných povinností ako zamestnávateľa,
 • plnenie nášho oprávneného záujmu, napr.:
  • riadenie, plánovanie a hodnotenie práce,
  • ochrana zamestnancov a majetku spoločnosti,
  • kontaktovanie a informovanie zamestnancov,
  • transparentnosť voči vlastníkom a širokej verejnosti.

 

Po vašom odchode zo spoločnosti spracúvame obmedzené množstvo osobných údajov potrebných na splnenie našich zákonných povinností, napríklad osobné údaje, ktoré preukazujú vašu dobu zamestnania.

 

 

Poznámka: Ak je nižšie uvedený zoznam „osobných identifikátorov“, spracúva sa jeden alebo viacero dátových prvkov identifikujúcich osobu. Patrí sem osobné identifikačné číslo, meno, digitálny podpis alebo podpis na papieri, identifikačné číslo vodiča a číslo karty vodiča, identifikačné číslo zamestnanca a identifikačná karta zamestnanca, pracovné a súkromné telefónne číslo, pracovná a súkromná e-mailová adresa a ID používateľa. 

Aké osobné údaje spracúva spoločnosť Scania od vás ako zamestnanca?

 

Keď sa uchádzate o pracovnú pozíciu v spoločnosti Scania, požiadame vás o poskytnutie niektorých osobných údajov, aby sme mohli spracovať vašu žiadosť a v prípade prijatia do zamestnania pripraviť pracovnú zmluvu. 

 

Poznámka: Ak je nižšie uvedený zoznam „osobných identifikátorov“, používa sa jeden alebo viacero dátových prvkov identifikujúcich osobu. Patrí sem osobné identifikačné číslo, meno, digitálny podpis alebo podpis na papieri, identifikačné číslo vodiča a číslo karty vodiča, identifikačné číslo zamestnanca a identifikačná karta zamestnanca, pracovné a súkromné telefónne číslo, pracovná a súkromná e-mailová adresa a ID používateľa. 

Aké osobné údaje spracúva spoločnosť Scania od vás ako člena verejnosti?

 

Spoločnosť Scania vyvíja systémy na pomoc vodičom a tiež na zabezpečenie autonómnej jazdy vozidiel bez vodiča. V rámci vývoja sú naše vozidlá vybavené snímačmi, ako sú kamery, ktoré môžu pri prechádzaní okolo snímať napríklad váš obrázok alebo evidenčné číslo vozidla. Údaje zhromaždené takýmito snímačmi sa nepoužijú na sledovanie alebo identifikáciu vás ako jednotlivca, ale spracujú sa iba na účely uvedené nižšie.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Právny základ

Upozornenie vodiča, zabránenie nehodám a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.

 • Videozáznamy prostredia pozdĺž ciest, po ktorých sa pohybujú naše vozidlá. To zahŕňa ostatné vozidlá, chodcov a kohokoľvek alebo čokoľvek v dostatočnej blízkosti k vozidlám.
 • Geografická poloha
 • Evidenčné číslo vozidla

Oprávnený záujem

Vývoj a overovanie softvéru pre autonómne vedenie vozidla.

 • Videozáznamy prostredia pozdĺž ciest, po ktorých sa pohybujú naše vozidlá. To zahŕňa ostatné vozidlá, chodcov a kohokoľvek alebo čokoľvek v dostatočnej blízkosti k vozidlu.
 • Geografická poloha
 • Evidenčné číslo vozidla

Oprávnený záujem

Aké osobné údaje spracúva spoločnosť Scania od vás ako zamestnanca?

 

Spoločnosť Scania ako zamestnávateľ spracúva osobné údaje uchádzačov, zamestnancov, konzultantov a bývalých zamestnancov. 

 

Počas vášho pracovného pomeru v spoločnosti Scania spracúvame vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • správa vášho pracovného pomeru,
 • plnenie našich zákonných povinností ako zamestnávateľa,
 • plnenie nášho oprávneného záujmu, napr.:
  • riadenie, plánovanie a hodnotenie práce,
  • ochrana zamestnancov a majetku spoločnosti,
  • kontaktovanie a informovanie zamestnancov,
  • transparentnosť voči vlastníkom a širokej verejnosti.

 

Po vašom odchode zo spoločnosti spracúvame obmedzené množstvo osobných údajov potrebných na splnenie našich zákonných povinností, napríklad osobné údaje, ktoré preukazujú vašu dobu zamestnania.

 

 

Poznámka: Ak je nižšie uvedený zoznam „osobných identifikátorov“, spracúva sa jeden alebo viacero dátových prvkov identifikujúcich osobu. Patrí sem osobné identifikačné číslo, meno, digitálny podpis alebo podpis na papieri, identifikačné číslo vodiča a číslo karty vodiča, identifikačné číslo zamestnanca a identifikačná karta zamestnanca, pracovné a súkromné telefónne číslo, pracovná a súkromná e-mailová adresa a ID používateľa. 

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Právny základ

Doba uchovávania

Budovanie značky zamestnávateľa

Prezentácia spoločnosti Scania súčasným zamestnancom
 • Údaje o prehliadaní webových stránok
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Osobné identifikátory
 • Odborné skúsenosti
 • Profesijná organizácia
Súhlas Maximálne 2 roky po udalosti

Vytvorenie fiktívnych profilov na lepšie pochopenie a prilákanie budúcich kompetencií

 • Vek, pohlavie, národnosť
 • Profesijná organizácia
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Osobné identifikátory
 • Odborné skúsenosti 
Oprávnený záujem  Do ukončenia programu

Nábor zamestnancov

Správa databázy uchádzačov s cieľom priradiť uchádzačov k pracovným miestam v rámci skupiny Scania, vrátane vytvorenia požiadavky na pracovné miesto, inzercie, výberu uchádzačov z prihlášok a skupín uchádzačov, hodnotenia, pohovorov a ponuky 

 • Vzdelanie a zručnosti
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o zamestnaní
 • Etnická príslušnosť, ak je podľa zákona povinná
 • Vek, dátum narodenia, pohlavie a štátna príslušnosť
 • Adresa bydliska
 • Profesijná organizácia
 • Údaje o správaní a výkone
 • Údaje z trestného registra/právne údaje
 • Finančné údaje
 • Správy o zdraví a zdravotné testy
 • Uprednostňovaná krajina na prácu
 • Odborné skúsenosti
 • Účet na sociálnych sieťach
 • Fotografia
Oprávnený záujem  V súlade s miestnymi zákonmi a predpismi prijímajúcej právnickej osoby spoločnosti Scania

Vykonávanie previerok uchádzačov o zamestnanie

 • Údaje o správaní a výkone
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Osobné identifikátory
 • Odborné skúsenosti

Súhlas

14 dní
Vykonávanie testov uchádzačov o zamestnanie 
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o správaní a výkone
Súhlas Maximálne 30 dní po ukončení používateľského účtu alebo 24 mesiacov po poslednej aktivite používateľa v systéme
Použitie pri budúcom nábore
 • Osobné identifikátory
 • Adresa bydliska
 • Uprednostňovaná krajina
 • Údaje o zamestnaní
 • Odborné skúsenosti
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Účet na sociálnych sieťach
 • Fotografia

Súhlas

Maximálne 24 mesiacov od poslednej úpravy osobných údajov
Príprava a uzatváranie pracovných zmlúv
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Údaje o zamestnaní
 • Finančné údaje
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Osobné identifikátory
 • Odborné skúsenosti
 • Profesijná organizácia
 • Oslovenie, dátum narodenia, pohlavie a štátna príslušnosť
 • Adresa bydliska
 • Kontakt pre prípad núdze
Súhlas Maximálne 10 rokov
Vykonávanie onboardingu a cross-boardingu
 • Finančné údaje
 • Oslovenie, dátum narodenia, pohlavie a štátna príslušnosť
 • Adresa bydliska
 • Kontakt pre prípad núdze a závislé osoby
 • Údaje o zamestnaní
 • Osobné identifikátory
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Fotografia
 • Údaje o používaní informačných technológií
Zmluvný záväzok Maximálne 90 dní od ukončenia onboardingu
Umožniť výmenu skúseností medzi stážistami spoločnosti Scania prostredníctvom siete stážistov TRATON
 • Údaje o zamestnaní
 • Osobné identifikátory
 • Profesijná organizácia

Oprávnený záujem

Tri roky od ukončenia programu pre stážistov
Riadenie zamestnanosti

Poskytovanie všeobecnej podpory systémov HR

 • Dátum narodenia
 • Adresa bydliska
 • Profesijná organizácia
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Údaje o zamestnaní
 • Osobné identifikátory
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Odborné skúsenosti

Oprávnený záujem

Maximálne 2 roky po uzavretí prípadu podpory alebo 90 dní po ukončení pracovného pomeru.
Aby stredisko personálnych služieb mohlo prijímať a odpovedať na otázky vedúcich pracovníkov v oblasti ľudských zdrojov, manažérov, zamestnancov a externých orgánov týkajúce sa zamestnancov
 • Dátum narodenia
 • Adresa bydliska
 • Profesijná organizácia
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Údaje o zamestnaní
 • Osobné identifikátory
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Odborné skúsenosti 
Oprávnený záujem Maximálne 2 roky po uzavretí prípadu podpory alebo 30 dní po ukončení pracovného pomeru
Registrácia nových zamestnancov a administratívne riadenie zmien počas celého pracovného pomeru
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Vek, dátum narodenia, pohlavie
 • Adresa bydliska
 • Profesijná organizácia
 • Finančné údaje
 • Údaje o zamestnaní
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o správaní a výkone
 • Zdravotné osvedčenie
 • Údaje o pracovnej pozícii
 • Kontakt pre prípad núdze
 • Fotografie
 • Odborné skúsenosti
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
Zmluva Na dobu 24 mesiacov od ukončenia pracovného pomeru
Archivácia dokumentov týkajúcich sa ľudských zdrojov
 • Dátum narodenia
 • Adresa bydliska
 • Profesijná organizácia
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Údaje o zamestnaní
 • Osobné identifikátory
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Odborné skúsenosti
Zákonná povinnosť Maximálne 10 roky po ukončení pracovného pomeru
Správa služobných vozidiel a ich sledovanie
 • Osobné identifikátory
 • Profesijná organizácia
Oprávnený záujem 10 rokov od vyplatenia mzdy
Správa a sledovanie používania elektrických bicyklov
 • Osobné identifikátory
 • Geografická poloha bicykla
Oprávnený záujem Maximálne 10 dní
Správa a sledovanie elektronických záznamov o jazde služobných vozidiel
 • Čas jazdy
 • Najazdené kilometre
 • Identifikačné čísla vozidiel
 • Geografická poloha služobného vozidla
Oprávnený záujem Maximálne 90 dní
Správa rezervácií v školiacich zariadeniach spoločnosti Scania
 • Dátum narodenia
 • Osobné identifikátory
 • Fotografia
Zmluva  
Rezervácia, správa a sledovanie prepravy zamestnancov spoločnosti Scania 
 • Osobné identifikátory
 • Miesta nakládky a vykládky
Oprávnený záujem 1 mesiac a 1 týždeň
Správa ubytovacích zariadení spoločnosti Scania
 • Finančné údaje
 • Osobné identifikátory
 • Adresa bydliska
 • Údaje o správaní a výkone
Zmluva

Od posledného dňa platnosti zmluvy sa osobné údaje pri nábore sa uchovávajú jeden rok. Osobné údaje potrebné na vytvorenie pracovnej zmluvy sa pracovníkov vyslaných do zahraničia sa uchovávajú do ukončenia pracovného pomeru.

päť rokov. V prípade, že nájomca má dlh na nájomnom voči spoločnosti Scania, osobné údaje sa uchovávajú až do vyriešenia dlhu

Správa poštových zásielok spoločnosti Scania 
 • Osobné identifikátory
Oprávnený záujem  
Správa a odsúhlasovanie platieb a fakturácie spoločnosti Scania v reštauráciách
 • Osobné identifikátory
 • Profesijná organizácia
Oprávnený záujem Údaje sú anonymizované po 12 mesiacoch nečinnosti
Správa programov pre vrcholových manažérov a iné kľúčové pozície 
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Vek, dátum narodenia, pohlavie a štátna príslušnosť
 • Adresa bydliska
 • Profesijná organizácia
 • Finančné údaje
 • Osobné identifikátory
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Rodinný stav a meno partnera
 • Kontakt pre prípad núdze a závislé osoby
 • Účet na sociálnych sieťach
 • Finančné údaje
 • Údaje o zamestnaní
 • Údaje o správaní a výkone
 • Odborné skúsenosti
Oprávnený záujem Maximálne 10 rokov

Správa životného cyklu pracovného pomeru na podporu zamestnancov a miezd

Osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na plnenie vnútroštátneho pracovného práva.

nadriadených 

 • Údaje o používaní informačných technológií
 • Oslovenie, vek, dátum narodenia, pohlavie a štátna príslušnosť
 • Adresa bydliska
 • Profesijná organizácia
 • Finančné údaje
 • Rodinný stav a meno partnera
 • Kontakt pre prípad núdze a závislé osoby
 • Údaje o zamestnaní (napríklad číslo zamestnania, ID používateľa, fotografie)
 • Finančné informácie (napríklad plat, dane, výdavky, evidencia času atď.)
 • Voľno a pracovný čas (napr. dovolenka, nadčasy, pracovné zmeny, práceneschopnosť, ponuka predčasnej dovolenky, nároky na dovolenku)Osobné identifikátory
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Údaje o správaní a výkone
 • Odborné skúsenosti 
Oprávnený záujem 60 mesiacov po ukončení pracovného pomeru alebo podľa miestnych právnych predpisov
Plnenie zákonných povinností
Aby bolo možné odpovedať na otázky úradov alebo iných inštitúcií, ako sú Švédska agentúra sociálneho poistenia, exekučný úrad, banky, AFA, polícia, majetkové úrady atď.
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Finančné údaje
 • Údaje o zamestnaní
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o pracovnej pozícii
 • Odborné skúsenosti
 • Profesijná organizácia
Oprávnený záujem 

Kým nebude otázka zodpovedaná

Správa prípadov nedostatočného výkonu
 • Údaje o používaní informačných technológií
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Vek, dátum narodenia
 • Adresa bydliska
 • Profesijná organizácia
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Údaje o zamestnaní (napríklad zamestnanecké číslo)
 • Osobné identifikačné čísloidentifikátory
 • Informácie o organizácii (napríklad oddelenie, nákladové stredisko atď.)
 • Osobné identifikačné číslo
 • Jazyk
 • Správy o zdraví a lekárske potvrdenia
 • Zistené ochorenie a psychický stav
 • Údaje o správaní a výkone
 • Odborné skúsenosti
 • Finančné údaje
 • Iné údaje osobitnej kategórie (názor, etnická príslušnosť atď.)
Zákonná povinnosť Do ukončenia pracovného pomeru a počas premlčacej lehoty podľa miestnych pracovnoprávnych predpisov
Riešenie individuálnych otázok týkajúcich sa nevhodného správania
 • Údaje o používaní informačných technológií
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Vek
 • Profesijná organizácia
 • Údaje o prehliadaní webových stránok
 • Finančné údaje
 • Údaje o zamestnaní (napríklad dátum začiatku a konca, spoločnosť)
 • Občianstvo
 • Testy na drogy a správy o zdraví
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o správaní a výkone
 • Kontrola priestorov spoločnosti Scania
 • Údaje z monitorovacích kamier
 • Účet na sociálnych sieťach
 • Odborné skúsenosti
 • Členstvo v odborochDátum narodenia
 • Vodičský preukaz
 • Finančné informácie (napríklad plat, dane, výdavky, evidencia času, číslo bankového účtu atď.)
 • Pracovný čas a dovolenky
 • Členstvo v odborovej organizácii (na účely plnenia kolektívnej zmluvy sa údaje zhromažďujú podľa potreby)
 • Denníky prístupov zo systémov IT a vstupných systémov
 • Denníky IT z aplikácií a sieťových služieb
 • Videá a snímky z kamerového bezpečnostného systému
Zákonná povinnosť alebo Oprávnený záujem  Do ukončenia pracovného pomeru a počas premlčacej lehoty podľa miestnych pracovnoprávnych predpisov
Rokovanie s odbormi o otázkach zamestnanosti a podnikových záležitostiach
 • Osobné identifikátory
 • Údaje a správaní a výkone
Zákonná povinnosť  
Riadenie procesu preradenia jednotlivcov zo zdravotných dôvodov, z dôvodu správania, nedostatočného výkonu alebo z organizačných dôvodov
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o správaní a výkone
 • Lekárske osvedčenie
 • Odborné skúsenosti
 • Profesijná organizácia
Zákonná povinnosť Až do ukončenia procesu a splnenia povinností vyplývajúcich zo zákonných a zmluvných záväzkov.

Riadenie individuálnych rehabilitačných záležitostí

 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Vek
 • Profesijná organizácia
 • Alergie, zistené ochorenie a psychický stav
 • Testy na drogy a zdravotné testy
 • Lekárske osvedčenia a správy o zdraví
 • Ergonomické údaje
 • Údaje o rehabilitácii
 • Pracovné úrazy, zranenia a pod.
 • Osobné identifikátory
 • Údaje slúžiace na opis tela
 • Údaje o správaní a výkone
 • Odborné skúsenosti
 • Členstvo v odboroch
Zákonná povinnosť Dva roky po ukončení rehabilitácie
Správa zamestnancov a miezd
Vykonávanie platových revízií a úprav platov zamestnancov
 • Vek a pohlavie
 • Profesijná organizácia
 • Údaje o zamestnaní
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o správaní a výkone
 • Odborné skúsenosti
 • Finančné údaje
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Členstvo v odboroch
Zákonná povinnosť 10 rokov od vyplatenia mzdy
Riadenie hlavného procesu vyplácania miezd v spoločnosti Scania
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Finančné údaje
 • Dátum narodenia
 • Adresa bydliska
 • Profesijná organizácia
 • Údaje o zamestnaní
 • Osobné identifikátory
 • Členstvo v odboroch

Zmluva

10 rokov od vyplatenia mzdy

Riadenie podpory systému na vyplácania miezd

 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Finančné údaje
 • Vek a dátum narodenia
 • Adresa bydliska
 • Profesijná organizácia
 • Údaje o zamestnaní
 • Osobné identifikátory
 • Členstvo v odboroch
Oprávnený záujem 10 rokov od vyplatenia mzdy
Vykonávanie preskúmaní ročného odmeňovania
 • Vek a pohlavie
 • Profesijná organizácia
 • Finančné údaje
 • Údaje o zamestnaní
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o správaní a výkone
 • Odborné skúsenosti
Oprávnený záujem 10 rokov od vyplatenia mzdy
Poskytovanie a správa individuálnych dôchodkov a dávok
 • Vek, dátum narodenia a pohlavie
 • Finančné údaje
 • Údaje o zamestnaní
 • Osobné identifikátory
 • Členstvo v odboroch
Oprávnený záujem Maximálne 24 mesiacov, okrem čísla pracovného pomeru a čísla PID, ktoré sa ukladajú počas trvania pracovného pomeru. 

Poskytovanie a správa individuálnych dôchodkov a dávok pre vedúcich pracovníkov a pracovníkov vyslaných do zahraničia

 • Finančné údaje
 • Rodinný stav a meno partnera
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o zamestnaní
 • Pohlavie a štátna príslušnosť
 • Adresa bydliska
 • Profesijná organizácia
 • Správa o zdraví
 • Odborné skúsenosti
Zmluva

Až do ukončenia pracovného pomeru a dovtedy, kým sa platí poistenie/dôchodok dotknutej osoby vrátane platieb príjemcom

Správa fakturácie a vykazovania dôchodkov a dávok
 • Finančné údaje
 • Rodinný stav
 • Údaje o zamestnaní
 • Osobné identifikátory
Zákonná povinnosť 10 rokov po smrti dotknutej osoby. Ak existujú príjemcovia, údaje sa uchovávajú 10 rokov po smrti príjemcov. 

Poskytovanie a správu štipendií

 • Údaje o zamestnaní
 • Adresa bydliska
 • Profesijná organizácia
 • Údaje o správaní a výkone
 • Odborné skúsenosti
Súhlas

Žiadosť sa ukladá na dva mesiace. Rozhodnutie o udelení štipendia sa uchováva dva roky.

Správa programu Scania Resultatbonus
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Osobné identifikátory
 • Adresa bydliska
 • Finančné údaje
Oprávnený záujem

10 rokov od vyplatenia.

Pracovné prostredie a zdravie

Vykonávanie lekárskych prehliadok zamestnancov a súvisiacich osôb pri vyslaní do zahraničia

 • Alergie, zistené choroby
 • Incidenty v oblasti zdravia
 • Správy o zdraví a lekárske záznamy
 • Zdravotné testy
 • Lekárske predpisy
 • Dátum narodenia
 • Rodinný stav, meno partnera a mená detí
 • Osobné identifikátory
Zmluva

10 rokov od posledného záznamu v zázname pacienta

Filmovanie a fotografovanie na účely posúdenia ergonomických rizík
 • Ergonomické údaje
 • Fotografie a videá
 • Profesijná organizácia
Zákonná povinnosť Pri posudzovaní rizík maximálne 3 mesiace. Filmy použité pri školeniach sa uchovávajú tak dlho, kým sa školenie vykonáva
Vykonávanie lekárskych prehliadok zamestnancov pred krátkodobými služobnými cestami
 • Alergie
 • Zistená choroba
 • Lekárske osvedčenia
 • Lekárske predpisy
 • Dátum narodenia
 • Adresa bydliska
 • Profesijná organizácia
Oprávnený záujem 10 rokov od posledného záznamu v zázname pacienta
Nahlasovanie, riadenie a analyzovanie pracovných incidentov
 • Osobné identifikátory
 • Pracovné úrazy, zranenia a pod.
 • Fotografie
 • Pracovná pozícia na pracovisku
Zákonná povinnosť

Doba uchovávania osobných údajov je stanovená v súlade s miestnymi právnymi predpismi o pracovnom prostredí

Posúdenie pracovnej schopnosti zamestnancov a ich zdravotného stavu s cieľom prijať opatrenia na zlepšenie zdravotnej starostlivosti
 • Vek, dátum narodenia a pohlavie
 • Adresa bydliska
 • Profesijná organizácia
 • Alergie
 • Testy na drogy
 • Ergonomické údaje
 • Incidenty v oblasti zdravia a pracovné úrazy, zranenia atď.
 • Lekárske osvedčenia
 • Lekárske predpisy
 • Údaje o psychickom stave a psychologickom poradenstve
 • Údaje o rehabilitácii (napríklad opatrenia pre návrat do práce
 • Opis tela, výška, hmotnosť a ďalšie údaje slúžiace na opis tela
 • Rodinný stav a meno partnera
 • Mená detí
 • Osobné identifikátory
 • Fotografie
 • Práceneschopnosť, dovolenky a hodnotenie výkonnosti)pracovný čas

Oprávnený záujemZákonná povinnosť

10 rokov od posledného záznamu v zázname pacienta
Vykonávanie zdravotných prehliadok v novom zamestnaní s cieľom zistiť, či existujú zdravotné prekážky na vykonávanie pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzač uchádzal
 • Osobné identifikátory
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Vek, dátum narodenia a pohlavie
 • Adresa bydliska
 • Testy na drogy a zdravotné testy
 • Zistená choroba
 • Lekárske predpisy
 • Výška a hmotnosť
Oprávnený záujem Meno, e-mailová adresa, oddelenie a meno nadriadeného sa uložia na jeden rok. Lekárske údaje sa uchovávajú 10 rokov od posledného záznamu v zázname pacienta. 
Vykonávanie náhodných drogových testov zamestnancov a na poskytovanie pomoci zamestnancom so závislosťou
 • Dátum narodenia
 • Profesijná organizácia
 • Testy na drogy
 • Osobný identifikátor
Oprávnený záujem Maximálne 10 rokov od posledného záznamu v zázname pacienta v prípade pozitívneho testu. Maximálne 6 mesiacov v prípade negatívneho testu
Plánovanie a kontrola
Vytvorenie a udržiavanie zoznamu kompetencií na podporu strategického plánovania pracovnej sily v rámci skupiny Scania
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o správaní a výkone
 • Odborné skúsenosti
 • Profesijná organizácia
Oprávnený záujem Maximálne 10 rokov alebo v súlade s miestnymi právnymi predpismi
Umožniť plánovanie kariéry a hodnotenie zručností s cieľom identifikovať nedostatky v zručnostiach a kompetenciách porovnaním súčasných a potenciálnych budúcich úloh
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Údaje o zamestnaní
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o správaní a výkone
 • Odborné skúsenosti
 • Profesijná organizácia
Oprávnený záujem 60 mesiacov po ukončení pracovného pomeru alebo podľa miestnych právnych predpisov
Vykonávanie prieskumu spokojnosti zamestnancov
 • Vek a pohlavie
 • Profesijná organizácia
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o zamestnaní
Oprávnený záujem Kým sa údaje neagregujú a neanonymizujú, pred podaním správy
Vykonávanie štatistických údajov týkajúcich sa ľudských zdrojov na účely kontroly a ako podklad pre rozhodnutia týkajúce sa ľudských zdrojov
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Finančné údaje
 • Údaje o zamestnaní (napríklad zamestnanecké číslo, obdobie zamestnania
 • Osobné identifikátory
 • Vek, dátum začiatkunarodenia a konca)pohlavie
 • Organizačné informácie (miesto práce, nákladové stredisko, priamy nadriadený atď.)
 • Hodnotenia výkonu
 • Informácie o vzdelaní a kompetenciách (napríklad vzdelanie, školenia, odborné skúsenosti, zručnosti)
 • Profesijná organizácia
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Nehody v oblasti zdravia a pracovné úrazy, zranenia atď.
 • Údaje o výkone arehabilitácii
 • Odborné skúsenosti
 • Údaje o správaní a výkone
 • Dovolenky a pracovný čas (napríklad dovolenka, rodičovská dovolenka, zmeny, nadčasy)
 • Osobné údaje v systémoch, ktoré sa majú aktualizovať, zlepšiť alebo vymeniť
 • Údaje o používaní informačných technológií
 • Rodinný stav

Oprávnený záujem alebo zákonné povinnosti

Až do splnenia dôchodkového záväzku

Vykonávanie analýz v oblasti ľudských zdrojov, ktoré tvoria základ pre rozhodnutia týkajúce sa ľudských zdrojov
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Vek, dátum narodenia, pohlavie a štátna príslušnosť
 • Adresa bydliska
 • Profesijná organizácia
 • Finančné údaje
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Údaje o používaní informačných technológií
 • Údaje o zamestnaní (napríklad zamestnanecké číslo, história v spoločnosti Scania)
 • Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mailová adresa, telefónne číslo)
 • Informácie o vzdelaní a kompetenciách (napríklad vzdelanie, školenia, zručnosti)
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o správaní a výkone
 • Odborné skúsenosti
 • Údaje o výkone
 • Plány rozvojaRehabilitácia
 • Pracovné úrazy, zranenia a pod.
 • Prechod areálom spoločnosti Scania

Oprávnený záujem alebo zákonné povinnosti

 
Vykonávanie prieskumov s cieľom udržať a prilákať zamestnancov
 • Vek, dátum narodenia a pohlavie
 • Profesijná organizácia
 • Údaje o zamestnaní
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Osobné identifikátory
 • Odborné skúsenosti
Oprávnený záujem Osobné údaje sa uchovávajú až do aktualizácie a opätovného spustenia prieskumov, maximálne 10 rokov

Identifikácia a rozvoj talentov

 • Osobné identifikátory
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Údaje o používaní informačných technológií
 • Údaje o správaní a výkone
Oprávnený záujem

Maximálne 2 roky po ukončení procesu

Umožnenie plánovania a riadenia nástupníctva
 • Vek, pohlavie a štátna príslušnosť
 • Profesijná organizácia
 • Údaje o zamestnaní
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o správaní a výkone
 • Odborné skúsenosti 
Oprávnený záujem Maximálne 60 mesiacov po ukončení pracovného pomeru alebo podľa miestnych právnych predpisov
Vzdelávanie a rozvoj
Aby zamestnanci mohli zdieľať digitálne certifikáty
 • Osobné identifikátory
 • Vzdelanie a zručnosti
Oprávnený záujem Kým zamestnanec využíva službu
Vykonávanie hodnotenia výkonnosti zamestnancov
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o správaní a výkone
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Odborné skúsenosti 
 • Údaje o zamestnaní
 • Pohlavie
 • Profesijná organizácia
 • Údaje o používaní informačných technológií
Oprávnený záujem 2 roky od preskúmania, maximálne však do ukončenia pracovného pomeru
Aby zamestnanci mohli zdieľať vzdelávacie aktivity a sledovať ostatných na vzdelávacích platformách
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Osobné identifikátory
 • Fotografie
Oprávnený záujem Maximálne 10 rokov
Riadenie a koordináciu činností odbornej prípravy
 • Alergie
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Veľkosť oblečenia a obuvi
 • Údaje o zamestnaní
 • Osobné identifikátory
 • Odborné skúsenosti
 • Profesijná organizácia
 • Vzdelanie a zručnosti
Oprávnený záujem Maximálne 10 rokov
Vykonávanie a koordináciu činností odbornej prípravy
 • Údaje o prehliadaní webových stránok
 • Osobné identifikátory
 • Monitorovanie, záznamy a obrázky
 • Údaje o používaní informačných technológií
 • Profesijná organizácia
Oprávnený záujem Maximálne 1 rok
Vytváranie a sledovanie plánov rozvoja určených pre zamestnancov
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o správaní a výkone
 • Údaje o zamestnaní
 • Odborné skúsenosti
 • Profesijná organizácia
Oprávnený záujem Jeden rok od ukončenia pracovného pomeru
Odborná príprava budúcich vedúcich pracovníkov a posilňovanie ich siete
 • Alergie
 • Dátum narodenia a štátna príslušnosť
 • Adresa bydliska
 • Profesijná organizácia
 • Veľkosť oblečenia a obuvi
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o zamestnaní
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Údaje o správaní a výkone
 • Fotografie
 • Odborné skúsenosti
Oprávnený záujem Ukončenie pracovného pomeru
Správa cestovania a vysielanie pracovníkov do zahraničia
Riadenie procesu vysielania pracovníkov do zahraničia v prípade zamestnancov, ako aj súvisiacich osôb
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Vek, dátum narodenia, pohlavie a štátna príslušnosť
 • Adresa bydliska
 • Finančné údaje
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Kontakty pre prípad núdze
 • Rodinný stav a meno partnera
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Lekárske osvedčenia
 • Osobné identifikátory
 • Odborné skúsenosti 
Zmluva Maximálne 10 rokov
Riadenie procesu vykazovania cestovných príkazov a výdavkov
 • Alergie
 • Pracovné úrazy, zranenia a pod.
 • Dátum narodenia, pohlavie a štátna príslušnosť
 • Adresa bydliska
 • Profesijná organizácia
 • Finančné údaje
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o zamestnaní
 • Údaje o pracovnej pozícii
Oprávnený záujem Celkovo 7 rokov
Vykonávanie analýzy správy cestovania
 • Osobné identifikátory
 • Profesijná organizácia
Oprávnený záujem Maximálne 5 rokov
Iné spracúvanie
Poskytovanie prístupu do našich IT systémov a aktualizácia, zlepšovanie a/alebo výmena našich systémov
 • Osobné identifikátory
 • Profesijná organizácia

Oprávnený záujem

V súlade s miestnymi právnymi predpismi

BezpečnosťDodržiavanie bezpečnostných postupov v prípade núdze

 • Osobné identifikátory
 • Údaje o zamestnaní (napríklad zamestnanecké číslo)
 • Organizačné údaje (napríklad meno manažéra, oddelenie, pracovisko)
 • Profesijná organizácia
 • Meno a kontaktné údaje núdzového kontaktu
 • Občianstvo
 • Národnosť

Oprávnený záujem alebo ochrana vášho životne dôležitého záujmu

 

Ochrana zamestnancov a majetku spoločnosti

 • Osobné identifikátory
 • Údaje o zamestnaní (napríklad číslo zamestnania, ID používateľa, fotografie)
 • Denníky prístupov zo systémov IT a vstupných systémov
 • Denníky IT z aplikácií a sieťových služieb
 • Záznamy z bezpečnostných kamerových systémov
 • Správy o bezpečnostných incidentoch
 • Správy o incidentoch nevhodného správaniaProfesijná organizácia
 • Fotografie
 • Údaje o používaní informačných technológií
 • Kontrola prechodu areálom spoločnosti Scania
 • Údaje z monitorovacích kamier

Oprávnený záujem

 
Externý prenos osobných údajov s cieľom identifikovať vás ako zamestnanca spoločnosti Scania a umožniť vám vykonávanie pracovných 
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o zamestnaní (napríklad zamestnanecké číslo, ID používateľa)
 • Vodičský preukaz
 • Osobné údaje v zmluvách
 • ObrázkyProfesijná organizácia
 • Fotografie, videá a zvuk
Oprávnený záujem  
Analýza, zlepšovanie a vývoj existujúcich a nových produktov a služieb
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o zamestnaní (napríklad zamestnanecké číslo, ID používateľa)
 • Občianstvo
 • Profesijná organizácia
 • Údaje o používaní informačných technológií
 • Kontrola prechodu areálom spoločnosti Scania
Oprávnený záujem  
Poskytovanie požadovaných informácií a príslušných aktualizácií  
 • Osobné identifikátory
Oprávnený záujem  
Súlad s licenciami programov s otvoreným zdrojovým kódom 
 • Osobné identifikátory prispievateľov
Zmluvný záväzok    
Ukončenie pracovného pomeru
Podpora ľudských zdrojov a nadriadených prostredníctvom právneho poradenstva týkajúceho sa ukončenia pracovného pomeru
 • Vek
 • Profesijná organizácia
 • Finančné údaje
 • Osobné identifikátory
 • Členstvo v odboroch

Zákonná povinnosť

 
Offboarding zamestnancov a súčasné zabezpečenie dobrých pracovných podmienok a štruktúrovaného prenosu vedomostí zamestnancov 
 • Osobné identifikátory
 • Údaje o zamestnaní
 • Profesijná organizácia

Oprávnený záujem

 
Riadenie prepúšťania v súlade s právnymi požiadavkami a bežnými postupmi
 • Vek a dátum narodenia
 • Profesijná organizácia
 • Vzdelanie a zručnosti
 • Údaje o zamestnaní
 • Osobné identifikátory
 • Práceneschopnosť, dovolenky a pracovný čas
 • Odborné skúsenosti
 • Údaje o správaní a výkone
 • Finančné údaje
 • Členstvo v odboroch

Zákonná povinnosť

Maximálne 2 roky po ukončení pracovného pomeru. Údaje o dobe zamestnania sa uchovávajú až do dosiahnutia dôchodkového veku.