Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Financie

Flexibilné riešenia. Vyššie zisky

Naši odborníci rozumejú rizikám a zvyškovým hodnotám v odvetví prepravy, vďaka čomu vieme ako čísla ovplyvňujú vaše podnikanie. Preto vám dokážeme ponúknuť ten správny finančný produkt – optimalizovaný pre daňové a legislatívne prostredie vašej krajiny.  

Posuňte svoje podnikanie ďalej

Scania vám ponúka flexibilné financovanie, ktoré vyhovuje plánom a rozpočtu vášho podnikania – či si kupujete jedno vozidlo, alebo rozširujete celý vozidlový park.

Fakty

Ste vlastníkom vozidla. Počas trvania plánu platíte lízingové splátky, na konci lízingového obdobia máte možnosť odkúpiť vozidlo za často veľmi výhodnú zostatkovú hodnotu. Počas lízingového obdobia preberáte zodpovednosť za údržbu, dane a poistenie. 

Výhody

• platíte úroky len zo zostávajúcej sumy,

• potenciálne zvýhodnenie pri daniach a DPH,

• kúpa na protiúčet – starostlivá údržba a používanie vám môžu priniesť zvýhodnenie,

• vozidlo sa zobrazí ako majetok v účtovnej uzávierke, 

• možnosť integrovať ďalšie služby spoločnosti Scania.

Fakty

Vlastníkom vozidla je spoločnosť Finančné služby Scania. Platíte fixnú mesačnú sumu za jeho používanie. Po vypršaní zmluvy vozidlo vrátite. Prevádzkový lízing je často spojený so servisnou zmluvou. Počas lízingového obdobia preberáte zodpovednosť za údržbu, dane a poistenie. 

Výhody

• bez rizika zostatkovej hodnoty, 

• predvídateľný tok finančných prostriedkov a výhody vyplývajúce zo stálych mesačných nákladov,

• mesačné platby sa platia z prevádzkových príjmov a vyrovnaní vzhľadom na zdaniteľný zisk,

• mimobilančné úverovanie,

• možnosť integrovať ďalšie služby spoločnosti Scania.

Fakty

Ak uzatvoríte zmluvu o pôžičke so spoločnosťou Scania, vozidlo budete vlastniť od prvého dňa. Vozidlom sa zaručíte za pôžičku a platíte ju v splátkach. Pôžičku splácate po stanovenú dobu, podľa odsúhlaseného splátkového kalendára. Daňové odpisy vediete vo svojom účtovníctve a platíte úroky len zo zostávajúcej sumy.

Výhody

• odpis daní v účtovnej evidencii zákazníka,

• kúpa na protiúčet – starostlivá údržba a používanie vám môžu priniesť výhodu,

• platíte úroky len zo zostávajúcej sumy,

• možnosť integrovať ďalšie služby spoločnosti Scania.

Obráťte sa na svojho predajcu

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich produktov, služieb alebo iných aktivít v rámci organizácie Scania, kontaktujte nás.

Zavolajte nám
Pošlite nám e-mail
E-mail Servis
Pozrite si stránku dealerstva
PRACOVNÝ ČAS
AKCEPTUJEME PLATBU KREDITNOU KARTOU