Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Allt du behöver veta om elektrifiering, direkt i din inkorg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Till anmälan

Förnybara bränslen

Det bästa alternativet

Elektrifiering är ett allt viktigare verktyg för att göra transporter mer hållbara, det går inte att åstadkomma den koldioxidminskning som krävs med enbart elektrifiering. Hållbara biobränslen är ofta en både kostnads- och koldioxideffektiv lösning, och för vissa transportområden och marknader är detta också det enda genomförbara alternativet. 

Scania utvecklar och erbjuder marknadens största utbud av motorer som kan drivas med alternativ till fossila bränslen. Till exempel biodiesel, HVO och flytande eller komprimerad biogas. Alla våra Euro 5- och 6-motorer kan drivas med HVO (hydrerad vegetabilisk olja) och nästan alla våra fordon kan drivas med FAME-biodiesel. Vi har arbetat med denna produktportfölj i över 25 år.

 

Inom transportsektorn kan biobränslen stå för ett i det närmaste omedelbart bidrag till koldioxidfria lösningar. Enligt en färsk undersökning genomförd av "Stockholm Environment Institute, har biobränslen avgörande betydelse för att minska koldioxidutsläppen för tunga transporter under de kommande årtiondena, både för nya vagnparker och de befintliga.

 

Tillgången till biogas för transportsektorn ökar snabbt. Distributionen sker främst via den befintliga gasinfrastrukturen, vilket innebär att övergången från naturgas till biogas blir både smidig och kostnadseffektiv. I nära samarbete med våra partner inom energisektorn, arbetar Scania för att öka tillgången till biogas för våra kunder. 

Koldioxidreduktion i siffror

Koldioxidreduktionen varierar beroende på bränslekvalitet, körmiljö och typ av transportuppdrag. Genomsnittlig CO2-reduktion under 2021: 

 

Biodiesel-FAME:       cirka 70 %

HVO:                            upp till 90 %

Biogas:                        upp till 90 %

 

Källa: Energimyndighetens ”Rapport Drivmedel 2021"

HVO

HVO kan tillverkas från olika källor – till exempel spillolja, rapsolja, matolja och animaliskt fett. Dessa energikällor kan resultera i betydande sänkningar av den totala mängden växthusgasutsläpp.

 

Reduktionsgrad: upp till 90%

Biodiesel/FAME

Biodiesel: Utbudet av hållbar

biodiesel används främst för utblandning i diesel eller i en 100 procent ren form.

 

Reduktionsgrad: cirka 70%

Biogas

Biogas kan framställas från ett antal olika källor, men det mest hållbara och kostnadseffektiva sättet är att använda sig av lokalt spillvatten eller organiskt avfall. Användning av vissa typer av avfall, till exempel gödsel, är en genomgripande hållbar och cirkulär lösning som till och med kan resultera i en koldioxidreduktion på mer än 100 %. Biogas består av samma molekyl som naturgas, men biogas är ett förnybart drivmedel och naturgas ett fossilt. De två drivmedlen kan användas parallellt.


Reduktionsgrad: upp till 90%

Hybrid

Ett hybridfordon består av en kombination av en elektrisk drivlina och en traditionell förbränningsmotor. Detta minskar bränsleförbrukningen avsevärt, vilket i sin tur resulterar i lägre koldioxidutsläpp. Ytterligare en fördel med hybridfordon är de lägre bullernivåerna, vilket gör att fordonen kan beviljas tillstånd att köra i städer under tidiga morgnar, sena kvällar och nätter.

Leveranser utanför rusningstid ger även många andra fördelar i form av ökad effektivitet, kortare körtider, bättre arbetsförhållanden för förarna och högre nyttjandegrad för fordonen.

 

Med pluginversionen av fordonet går det alltid att påbörja dagens arbete i elektriskt läge – med full laddning. Lastbilens batterier kan även laddas under förarens arbetsskift, till exempel i samband med lastning och lossning eller när föraren vilar.

 

Med ett hybridfordon går det vanligtvis att spara cirka 15–40 % bränsle, beroende på fordonsspecifikation och typ av drift. Detta sparar naturligtvis pengar, men minskar också koldioxidutsläppen. Om du dessutom kör på ett förnybart bränsle som biodiesel/FAME eller HVO blir koldioxidbesparingarna ännu högre, till och med över 90 %, jämfört med körning på fossilt diesel.