Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Scania Sverige marknadsledare 2021 - För tredje året i rad

12 januari 2022

2021 blev ytterligare ett starkt år för Scania Sverige AB. För tredje året i rad är Scania marknadsledande på tunga lastbilar med hela 44,8 procent av försäljningen.

Antalet nyregistreringar 2021 landade till slut på 5 304 stycken jämfört med 4 960 stycken för 2020. För Scania, som var marknadsledande både 2019 och 2020, registrerade under 2021 2 375 fordon och har därmed en marknadsandel på 44,8 procent.

 

– Vi är väldigt stolta och tacksamma över att så många av er väljer oss som partner för era transportlösningar. Ert arbete är otroligt viktigt för Sverige under pandemin, säger Niklas Engholm, försäljningsdirektör för lastbilar, Scania Sverige.

 

En tydlig framgångsfaktor är fordonens driftsekonomi, anser Niklas Engholm.

 

– Nyckeln till framgången är att vi ser vad marknaden vill ha och att vi också levererar det. Arbetet underlättas förstås av att vi har lastbilar med marknadens bästa bränsleförbrukning och en kunnig serviceorganisation, något som ger en bra driftsekonomi. Saker som betyder mycket för åkerierna, säger han.

 

En av utmaningarna under året har varit bristen på komponenter, främst halvledare, som flera branscher lider av, och som förstås påverkar produktionen och därmed leveranserna till kunderna.

 

– Vi arbetar hårt för att finna lösningar för att lindra och begränsa dess inverkan för våra kunder. Jag vill också lyfta fram påbyggarna som visar en stor vilja och flexibilitet för att försöka minimera eventuella förseningar, säger han.

 

Att stärka kundrelationerna är förstås också en utmaning när man inte kan träffas som vanligt på grund av Coronapandemin.

 

– Vi har justerat arbetssätt och anpassat organisationen efter förutsättningarna. Det gäller inte minst vid serviceanläggningarna, för att vi ska kunna ge kunderna den service som krävs för bästa uptime, säger Niklas Engholm.

 

Vid sidan av fordonens höga kvalité menar han att den stora variationen av motoralternativ för Euro 6, och de ständiga förbättringarna kring drivlinan, samt erbjudandena kring förnybara drivmedel har varit avgörande för framgångarna.

 

– Andelen lastbilar som är anpassade för ett förnybart drivmedel ökar och står idag för drygt en tredjedel av vår totala volym. Inom fem år ska denna volym mer än fördubblas. Detta som en del i det viktiga arbetet med att nå Scanias miljömål inom ramen för Science Based Targets.

 

Denna positiva trend är väldigt viktig, anser Niklas Engholm.

 

– Vår målsättning är tydlig, och det finns egentligen ingen annan väg att gå. Utvecklingen gynnas också av de subventioner som finns för transportföretagen i form av bland annat Klimatklivet, Klimatpremie och Drive LBG. Nu ser vi fram mot ännu ett spännande år i hållbarhetens tecken tillsammans med våra kunder, säger han.

För mer information, vänligen kontakta:

 

Hans Strömberg, PR & Press, Scania Sverige AB

Telefon: 0700- 88 35 52
E-post: hans.stromberg@scania.com