Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Scanias plan för elektrifiering

23 DECEMBER 2021

Scania är redo för omställningen till utsläppsfria fordon med en plan för elektrifiering som säkerställer att vi kan lansera en ny elektrifierad produkt varje år. Vi erbjuder redan batteridrivna lastbilar och bussar med räckvidd upp till 250 km per laddning och beräknar att nå 500 km inom fyra till fem år.

Behovet av transporter ökar ständigt i takt med samhällsutvecklingen, men de begränsade marginalerna i transportbranschen kan göra det svårt att utvecklas. Samtidigt kommer omkring en fjärdedel av de globala koldioxidutsläppen från transporter. Vi är medvetna om att vi är en del av problemet och är fast beslutna att också vara en del av lösningen.

 

Elfordonen bidrar till minskade utsläpp i snabbare takt än vi trodde för bara ett par år sedan. Det finns tre huvudskäl:

 

  1. Kraven på hållbarhet ökar – inte bara vad gäller koldioxidutsläpp utan också lokala luftföroreningar och buller.

  2. Det är lönsamt för kunden – ökade kostnader för energi och vägtullar gör elfordon alltmer konkurrenskraftiga.

  3. De tekniska förutsättningarna är uppfyllda – batterikapaciteten och snabbladdningstekniken förbättras i rask takt.

Åtagandet

Scania har lovat att göra sin del för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Vi har satt upp vetenskapligt baserade mål för år 2025 och undertecknat The Climate Pledge som innebär ett åtagande att nå klimatneutrala utsläpp år 2040. Åtagandet omfattar utsläpp såväl från vår egen verksamhet som från driften hos kund, där 96 procent av de totala utsläppen uppstår.

 

För att göra omställningen möjlig erbjuder vi ett brett program av el- och hybridfordon, liksom marknadens bredaste utbud av biobränslemotorer. Biobränsle är ett viktigt övergångssteg för de drifttyper som anses svåra att elektrifiera – exempelvis timmerbilar, avlägsna driftplatser, tungtransporter och fjärrtrafik – men vi arbetar med att elektrifiera även dessa och testar elfordon tillsammans med kunder som vill vara föregångare.

Batterilastbil och laddhybrid

Scania har lanserat en batterilastbil och en laddhybrid för stadstrafik, båda med 29 tons bruttovikt. Batteribilen har en räckvidd på 250 km efter 90 minuters laddning, medan hybriden har en elräckvidd på 60 km.

VÅR PLAN

  •  År 2022 lanserar vi en uppdaterad 36-tons laddhybrid med elräckvidd på 60 km efter 30 minuters laddning.

  • År 2023 kommer vi att erbjuda batterilastbilar för tyngre regionala transporter som kan gå i 4 timmar med 40 tons bruttovikt eller 3 timmar med 60 ton.

  • År 2024 gör batterilastbilar för fjärrtrafik sitt intåg på marknaden. De kommer att kunna snabbladdas under förarens 45-minuters vilopauser och gå i 4,5 timmar med 40 ton eller 4 timmar med 60 ton.

  • År 2025 kommer det att vara möjligt att elektrifiera de flesta drifttyper, inklusive anläggning, gruvdrift, fjärrtrafik och timmertransport. Det är också året då elektrifierade fordon når 10 procent av Scanias försäljningsvolym. Senare under decenniet kommer vi att kunna elektrifiera så gott som alla transporter, men det är ännu inte lönsamt för alla kunder på samtliga marknader. År 2030 räknar vi med att de elektrifierade fordonens försäljningsandel når 50 procent.

För att kunna nå målen behöver vi tillgång till laddinfrastruktur och förnybar el. Därför är satsningar och samarbeten inom infrastruktur för batterifordon fortsatt prioriterade områden för Scania.

 

– Eftersom vi vet vad som kommer och när det kommer kan vi hjälpa våra kunder att planera långsiktigt. Det är viktigt inte minst med laddinfrastrukturen som tar lång tid att få på plats, säger Fredrik Allard som ansvarar för e-mobilitet på Scania.

 

– Vi använder oss av nära samarbeten och allianser med intressenter både inom transportbranschen och utanför, såsom aktörer inom energiinfrastruktur och grön el, för att kunna driva på utvecklingen snarare än att bara följa med. Vi brukar säga att vi leder omställningen.

Egenutvecklade system

Vi vill erbjuda våra kunder effektivast möjliga elfordon och det åstadkommer vi genom att själva utveckla och tillverka alla nyckelkomponenter. Vi använder data insamlad från uppkopplade fordon för att optimera våra fordonssystem, med battericeller särskilt anpassade för tunga fordon.

Mer information