Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Allt du behöver veta om elektrifiering, direkt i din inkorg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Till anmälan

Eldrift med kapacitet för nollemissioner och tyst drift:

Scania introducerar mångsidiga hybrider i världsklass

9 DECEMBER 2021

 

  • Scanias senaste hybrider – en konkret transitväg till full elektrifiering.
  • Ökad elkraft – 230 kW – ger effekt nog för många olika applikationer.
  • GE281 är en elmaskin med två elmotorer, 2.100 Nm och en sexväxlad växellåda, bränslebesparingar på upp till 40% jämfört med förbränningsmotor är möjliga.
  • En elräckvidd på 60 km med PHEV öppnar många användningsområden.
  • Fulladdad på 35 minuter, ett växellådsdrivet kraftuttag.
  • Möjlighet att välja en förbränningsmotor som är ett nummer mindre som möjliggör ökad nyttolast och kan köras på biodiesel.
  • Scania fortsätter på sin utstakade elektrifieringsväg för att nå de veten­skapligt baserade mål beträffande reducerad koldioxidutsläpp som man har satt för att stötta Paris-överenskommelsen.  

 

Scania introducerar starkare drivlina för HEV- och PHEV-lastbilar, vilket gör det möjligt att möta olika applikationers behov av transportlösningar såsom t ex. tippbilar, lastväxlare, kyltransporter, betong­bilar och regionala distributionsfordon. Den nyutvecklade elmaskinen GE281 arbetar i tandem med 7- eller 9-litersmotorer från Scania, något som ger unika möjlig­heter att skapa fossilfria och tysta transportlösningar också för tunga lastbilar med energikrävande påbyggnationer.    

 

Scanias nya hybriddrivlinor är internutvecklade helt i enlighet med Scanias väl­kända filosofi beträffande modularisering. Genom att koppla två elmotorer efter varandra och para ihop dem med stommen från Scanias senaste Opticruise-generation (intro­ducerad 2020), har man skapat något helt nytt och anmärkningsvärt: GE281 är en elmaskin för avbrottsfri kraftöverföring som klarar tågvikter på upp till 36 ton, utan hjälp från förbränningsmotorn.

 

Men den arbetar också omvänt; elmaskinen är ständigt med och stöttar förbrännings­motorn vid start, under acceleration etc. vilket innebär att man kan välja en förbränn­ings­motor som är ett nummer mindre (s.k. down-sizing) både när det gäller volym och effekt. Hybrid­iseringen kan ge bränslebesparingar på upp till 40% i stadstrafik jämfört med traditionella drivlinor. 

 

 

Scanias nya elmaskin GE281 är en verklig innovativ lösning för att hybridisera tunga lastbilar. Genom att koppla ihop två elmotorer i ett gemensamt hus med stommen från Scanias senaste generation av Opticruise-växellådor (via dubbla ingående axlar), har man skapat en unik hybrid. Med en konstant effekt på 230 kW och ett kraftuttag på växellådan, har den kapacitet för att driva många olika slags lastbilar helelektriskt, utan att behöva ta hjälp av förbränningsmotorn.

 

− GE281 är något helt nytt i på tunga sidan i lastbilsindustrin, säger Fredrik Allard, Senior Vice President och chef för e-mobility inom Scania Sales & Marketing. Med den här fjärde generationen med hybrider från Scania har vi nått punkten där de är starka kandidater för en mängd applikationer och användningsområden av de slag där hållbarhet och smarta lösningar prioriteras. De nya hybridbilarna har all den prestanda som krävs för att ta sig an många olika uppgifter och står sig bra i alla slags relevanta jämförelser.

 

Den senaste hybridgenerationen från Scania kan beställas antingen som HEV eller PHEV (plug-in hybrid). P, G och L-hytter erbjuds och fordonen kan specificeras antingen som dragbilar eller som lastbilar. DC07-motorn finns i tre olika effektnivåer, samma gäller för den större DC09-motorn. Alla Euro 6-motorer från Scania kan köras på HVO (hydrerad vegetabilisk olja), vissa kan även köras på biodiesel av FAME-typ (se sammanställningen nedan).

 

Scanias GE281 (Gearbox Electric machine) ger 230 kW i kontinuerlig effekt och 290 kW som toppeffekt, det maximala vridmomentet är 2100 Nm. Den har sex växlar framåt men saknar traditionell koppling: en planetväxel tar hand om det jobbet, vilket innebär avbrottsfri momentöverföring vid växlingar. Kraftuttaget kan vara i drift under körning (gäller även när man kör helelektriskt) och den smarta lösningen med planet­växeln borgar för förnämliga krypkörningsegenskaper utan kopplingsslitage.

 

− Körupplevelsen kan jämföras med den man har i en personbil med dubbelkopp­lings­låda, säger Fredrik Allard. Och med den här lösningen kan vi erbjuda alla de stödsystem som Scania-kunderna är vana vid, som adaptiv farthållare med aktiv fram­­förhållning, farthållare i nerförsbackar etcetera. En annan tydlig fördel är att även energiåtervinningen är oavbruten, vilket är viktigt med tanke på att elmaskinen utgör den primära bromsfunktionen i den här typen av fordon.

Mer om hybrider och hybridisering

Scania är en av få bland de ledande tillverkarna att erbjuda hybridlösningar för tunga lastbilar. Scania var pionjären på området när man redan 2014 började sälja en första generationens hybrid med en elektrisk räckvidd på två kilometer:

 

 − Den räckvidden låter förstås mager, nu när vi erbjuder 60 kilometer helelektriskt med PHEV, men det var ändå ett viktigt första steg för hela vår bransch, säger Fredrik Allard. Med den introduktionen inledde vi resan att utbilda både oss själva och våra kunder om potentialen med sådant som lokala nollutsläpp, tyst drift och rejäla förbruknings­minskningar tack vare hybridiseringen. Med GE281 har vi nått en mogen nivå. Elmaskinen är jämbördig med eller överträffar den effekt som för­brän­nings­motorn levererar, därigenom skapas möjligheten att down-siza den senare och spara både bränsle och vikt. Förbränningsmotorn är enbart med i bilden för sin förmåga att erbjuda den räckvidd som krävs när det är längre sträckor mellan uppdragen.

 

Scanias senaste hybrider erbjuder en rad användbara möjligheter. De kan tvingas att köra helelek­triskt (något som också kan skötas automatiskt med Scania Zone), eller så kan föraren välja att ”spara” elförmågan om man vet med sig att man senare kommer att behöva kunna köra i ett område med krav på lokala nollutsläpp eller tyst drift.

 

Scanias nya HEV/PHEV-generation erbjuder körbarhet på en helt ny nivå; de är inte bara kraftfulla, de kommer också med alla de tillval och möjligheter som kunderna efter­frågar. De har ett kraftuttag som drivs från växellådan och kan användas även under körning, också när man färdas helelektriskt. De har start/stopp-funktion som eliminerar onödig tomgångskörning och kan beställas med stödsystem som Scanias adaptiva farthållare med preventiv framförhållning. De har också olika kör­lägen. När läget ”Power” är valt får drivlinan ett tillskott på ungefär 100 hk (eller snarare 74 kW) i och med att elmaskinen adderar extra effekt ovanpå förbrän­ningsmotorns max­prestanda.

 

 − Det handlar om mogna, fullfjädrade produkter, säger Fredrik Allard. De kommer med alla de funktioner och möjligheter man förväntar sig av Scania, samtidigt som man också får elektrifiering, möjligheten att köra på förnybara bränslen samt rejäla bränslebesparingar. Vi tror dock att den här typen av lastbilar på sikt kommer att ersättas av helelektriska fordon. Men tills dess att det finns lång, helelektrisk räckvidd och rele­vant laddinfrastruktur på plats på alla marknader, står ett hybridfönster öppet under det här årtiondet.

 

PHEV-varianterna har en installerad batterikapacitet på 90 kWh (3x30 kWh) medan hybriderna har ett 30 kWh-batteri. Plug-in-hybriderna kan ladda fullt på 35 minuter med en 95 kW DC-laddare. De innebär att fordonet kan laddas både på depåer och under naturliga stopp, som exempelvis lossning (s.k. destinationsladdning). En hybrid­lastbil med en down-sizad motor – från DC09 till DC07 exempelvis – har i praktiken en nyttolast som är 250 kilo högre jämfört med ett konventionellt syskon; nettovikten med hybridi­seringen av fordonet ökar endast med 750 kilo då elektrifierade lastbilar får ha ett ton högre nyttolast inom EU.

 

Hur stora de faktiska bränslebesparingarna kan bli med dessa modulära Scania-lösningar varierar beroende på de vanliga faktorerna som hur själva driften ser ut, hur kuperat det är, hur många start och stopp man gör och så vidare. Elmaskinen är alltid aktiv, men den extra kraften/hjälpen från den betyder mindre vid körning i jämn fart på exempelvis motorväg. De största besparingarna får man i stadstrafik där en del kunder kommer att kunna spara upp till 40 procent jämfört med förbränningsmotor. Och självklart kan Scania erbjuda gängse service- och reparationskontrakt även för dessa lastbilar. 

Genom att bygga samman två elektriska motorer med kärnan från den senaste generationen av Scania Opticruise-växellådorna på ett modulärt sätt, har Scania utvecklat en verkligt smart drivlina för sina HEV- och PHEV-lastbilar. Genom att koppla ihop en DC07 eller DC09 förbränn­ingsmotor med elmaskinen GE281, kan Scania erbjuda lång räckvidd med förnyelsebara bränslen i kombination med 60 kilometer helelektrisk körning, nollutsläpp av lokala emissioner och bullernivåer under 72 dB. Det betyder att exempelvis tippbilar för stadstrafik, betongbilar och regionala kyltransporter kan köra fossilfritt i stadsmiljöer med fordons- eller tågvikter på upp till 36 ton.

Ledande storstäder som Paris och Amsterdam (för att nämna några) hör till dem som implementerar zoner med strikta krav beträffande emissioner, buller och säkerhet. Det innebär i sin tur att medvetna åkare med ambitionen att hålla sig relevanta och konkurrenskraftiga också i framtiden, aktivt siktar in sig på de fossilfria och elektri­fierade lösningar som är tillgängliga här och nu:

 

− Våra nya Scania-hybrider är ett smart sätt att ta viktiga steg i riktning mot full elektrifiering, säger Ema Ceco, Produktchef inom e-mobility, Scania Sales & Marketing. De erbjuder en mix av det bästa av det som är tillgängligt idag, även när det kommer an på flexibilitet och användbarhet. Motorerna är jämbördiga från ett effekt­perspektiv. Att köra med enbart elmaskinen i känsliga stadsmiljöer betyder därför inte att man lider någon brist på effekt. En Scania L 280 6x2*4 PHEV skulle exempelvis vara en perfekt tippbil för innerstan, och den är kapabel att köra helelek­triskt där nollemissioner och bullernivåer under 72 decibel krävs.

För mer information, kontakta:

 

Örjan Åslund, Head of Product Affairs & Press Testing, Scania Trucks

Telefon: 070-289 83 78
E-post: orjan.aslund@scania.com

 

Hans Strömberg, PR & Press, Scania Sverige

Telefon: 0700- 88 35 52
E-post: hans.stromberg@scania.com

 

Mer information
Fler nyheter