Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Scanias engagemang i batteridrivna fordon

Scania arbetar med målet att bli ledande i omställningen till ett mer hållbart transportsystem. Batteridrivna fordon kommer att utgöra det viktigaste verktyget i den här omställningen och ge kunderna tillgång till koldioxidfria och mer ekonomiska transportlösningar.

Den snabba utvecklingen av elektriska lösningar för tunga fordon omfattar en snabb utveckling av batteritekniken avseende energilagringskapaciteten per kg. Laddningstiderna, antalet laddningscykler och viktekonomin förbättras snabbt. Det innebär att dessa lösningar kommer att blir mer kostnadseffektiva, framförallt i repetitiva och förutsägbara applikationer. De kommer successivt att ersätta Scanias branschledande fossil- och biobränsledrivna lösningar i de flesta transportapplikationer. 

 

– Vi ser att batteridrivna lösningar är den första avgasfria tekniken som når marknaden i större skala. Ett batteridrivet fordon kräver mindre service än ett konventionellt fordon, vilket för kundens del innebär högre tillgänglighet och lägre kostnader per km eller drifttimme. Vi har dragit nytta av lärdomarna från bussegmentet där omvandlingen startade tidigare och efterfrågan på batteridrivna alternativ är hög. Scanias timing i det här segmentet var inte optimal, men vi fick goda erfarenheter som vi använder för att öka takten i arbetet med vår nya busserie. Det gav oss dessutom goda baskunskaper som gör att vi kan snabba upp arbetet med eldrivna lastbilar, säger Alexander Vlaskamp som är chef för försäljning och marknadsföring vid Scania.

 

Företaget har redan lanserat en helelektrisk lastbil samt en hybridlastbil med plugin-teknik. Scania planerar att inom några år introducera eldrivna fjärrtransportlastbilar som kommer att kunna frakta en totalvikt på 40 ton i 4,5 timmar och snabbladdas under förarens obligatoriska 45-minutersvila.

 

Scania förutspår att eldrivna fordon kommer att stå för cirka 10 procent av vår totala försäljningsvolym för fordon i Europa 2025 och 50 procent av vår totala försäljningsvolym för fordon 2030.

Batteri- kontra vätgasdrivna fordon

Scania har investerat i vätgastekniken och är för närvarande den enda tillverkaren av tunga fordon som har fordon i drift hos kunder. De tidiga testerna har gett ingenjörerna värdefulla insikter och arbetet kommer att fortsätta. Arbetet med vätgas för dessa applikationer kommer dock att begränsas framöver eftersom det krävs tre gånger så mycket förnybar el för att driva en vätgasdriven lastbil jämfört med en eldriven lastbil. En stor del av energin går nämligen förlorad i produktionen, distributionen och omvandlingen tillbaka till el.

 

Reparationer och underhåll måste dessutom vägas in. Kostnaden för ett vätgasdrivet fordon blir högre än för ett batteridrivet fordon eftersom dess system är mer komplexa och till exempel kräver omfattande luft- och kylsystem. Vätgas är dessutom flyktig och kräver en högre grad av underhåll för att upprätthålla säkerheten.

 

Vätgas är dock en lovande energibärare – ett bra sätt att lagra energi över långa tidscykler – och kommer att spela en viktig roll i omställningen till koldioxidfria lösningar om den produceras på ett miljövänligt sätt. Scania ser fram mot att kunna köpa fossilfritt stål till sina lastbilar i takt med att vätgasen börjar spela en viktig roll i allt fler branscher.

 

Stationära bränsleceller utgör en viktig komponent i det elektriska laddningssystemet. Den här lösningen är särskilt lovande i områden med rik tillgång på förnybar energi och i avlägsna landsbygdsområden utan fast elförsörjning.

 

– Vi stänger inte dörren för några möjligheter i vårt arbete med att optimera kundernas totala driftekonomi och öka omsorgen om vår planet. Det är tydligt att Scania i såväl här-och-nu-perspektivet som på kort sikt fokuserar på en kombination av förnybara bränslen och batteridrivna fordon. Vi ser det inom i princip alla segment, fortsätter Vlaskamp.

Engagemang i fler eldrivna produkter

Scanias vetenskapliga klimatmål innebär att företaget kommer att minska CO2-utsläppen från den egna verksamheten med 50 procent fram till 2025 samt minska utsläppen från kundernas fordon med 20 procent under samma period. För att uppfylla dessa långtgående mål fokuserar Scania på källa-till-hjul-måttet som är striktare än många av de kommande lagregler som fokuserar på tank-till-hjul-måttet.

 

Företaget har förbundit sig att lansera minst en ny elektrisk produktapplikation inom buss- och lastbilssegmentet varje år. Samhällets investeringar i en solid infrastruktur för batteridrivna fordon förblir samtidigt fortfarande en prioritet.

 

– Scania fokuserar på våra kunders verksamhet. Transportoperatörerna måste kunna fortsätta utföra uppdrag på ett hållbart sätt till en rimlig kostnad, avslutar Vlaskamp.