Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Scania ökar sin investering i Northvolt

Scania tillkännagav 2018 en investering i Northvolt och ett partnerskap för att tillsammans utveckla och kommersialisera battericellsteknik för tunga kommersiella fordon. Företagen har även undertecknat ett avtal om volymåtagande och framtida kapacitet för battericeller. Eftersom Northvolt nu slutför ytterligare en finansieringsrunda har Scania tillkännagett en proportionell ökning av sin investering i partnerskapet.

Elektrifieringen av fordon går snabbt framåt. En fortsatt utveckling av laddningsinfrastrukturen och battericellerna krävs för tunga lastbilar och bussar. Utvecklingstakten för batterier är hög och under de senaste åren har stora framsteg gjorts i arbetet med att utveckla battericeller som är bättre anpassade till tyngre fordon. Partnerskapet med Northvolt utgör ett av flera strategiska initiativ i Scanias ambition att driva på omställningen till mer hållbara transportlösningar.

 

– Scania har varit en viktig partner för Northvolt redan från början. Vi ser fram emot att fortsätta stärka detta partnerskap under de kommande åren när vi ökar vår produktion av battericeller för att stödja Scanias nya elektrifierade lastbilsmodeller, säger Peter Carlsson, medgrundare av och VD för Northvolt.

 

Efter den senaste finansieringsrundan planerar Northvolt att investera i en utökad produktionskapacitet samt aktiviteter inom FoU och materialåtervinning med målet att etablera en tillverkningskapacitet på 150 GWh i Europa fram till 2030. Det här är särskilt viktigt för Scania. Efterfrågan på batterier är redan hög och fortsätter öka. Det har hittills funnits ett begränsat utbud av batterier och ett ännu mer begränsat utbud av hållbart tillverkade batterier.

 

– För närvarande är hållbara inköp och hållbar produktion en utmaning för hela fordonsbranschen. Northvolt grundades med missionen att bygga världens grönaste batteri, med ett minimalt koldioxidavtryck och högsta tänkbara ambitioner inom materialåtervinning. Vi tycker därför att Northvolts mission på ett mycket tydligt matchar Scanias ambition och syfte att driva på omställningen till ett hållbart transportsystem, säger Anders Williamsson, inköpschef på Scania.