Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Utökad modularitet:

Flexibel chassiarkitektur och nytt tankprogram

11 NOVEMBER 2021

 

  • Scania erbjuder utökad flexibilitet med MACH, modulär chassiarkitektur
    och vidareutvecklad påbyggbarhet
  • Stort utbud av tanklösningar och flexibel layout säkerställer att varje kund kan få sin skräddarsydda lösning, oavsett användningsområde

Scania introducerar inte bara ett nytt drivlineprogram för en mängd olika till­ämpningar, även en rad andra användbara nyheter presenteras samtidigt. Vad de alla har gemensamt är kapaciteten att förbättra möjligheterna att specificera lastbilar som är helt och hållet utformade för sin specifika till­ämpning och uppgift.

MACH, Scanias nya modulära chassiarkitektur, tillför möjligheten till utökad flexibilitet för alla slags kunder när det handlar om att tillfredsställa deras specifika behov. Det främsta kännetecknet är ett nytt regelverk för hålmönster och anpassningar i ramen som ger kraftigt utvidgade möjligheter för montering av komponenter och utrustning såväl in- som utvändigt på ramen. Resultatet är mer modulära lösningar och en stor utvidgning av det teoretiska antalet möjliga chassilayouter, vilket underlättar för påbyggare.

 

− I stället för att hamna i trångmål på grund av beroenden mellan olika komponenter kan vi nu erbjuda långt fler och mer varierade chassilayouter, säger Ola Brantefors, Chef för layout och chassiinstallationer på Scania R&D. Det blir nu möjligt att packa chassit bakifrån, med början från bakaxeln, och placera exempelvis en tank där. Där­igenom kan man påverka bilens viktfördelning, samtidigt som man lämnar fritt ut­rym­me framåt närmare hytten för sådant som förvaring eller främre stödbenslösningar.

 

Bränsleoptimeringsenhet

Ett helt nytt bränsletanksprogram ingår också bland de nyheter Scania intro­ducerar, volymerna spänner från 165 till 700 liter per tank. I grunden handlar det om tre storlekar, S, M och L, som dessutom finns i olika längder. Samtliga har en ny, smart D-formad profil som kraftigt förbättrar robustheten, och infästningen mot ramen sker med en ny typ av C-formade fästen.

 

Lågtryckspumpen för bränsle, det primära bränslefiltret samt vattensepareringsfiltret har flyttats från själva motorn till en separat bränsleoptimeringsenhet. Den är i sin tur monterad på bränsletankens gavel. Med den lösningen har Scania, en gång för alla, löst det klassiska problemet med hur man ska kunna använda en större mängd bränsle i tanken.

Scanias nya tankprogram har en bränsleoptimeringsenhet monterad på gavelväggen. Tack vare den har man enkel access till viktiga servicepunkter och ökar samtidigt den användbara mängden bränsle i tanken. Scaniakunder får nu längre räckvidd, trots att de i praktiken behöver ha mindre mängd bränsle med sig i tanken.

− Insprutningssystem för dieselmotorer får aldrig tillåtas att suga luft, vilket är en risk när man har en lång tank och kör uppför eller nerför en längre sträcka som gör att bränslet samlas i ena änden av tanken, säger Ola Brantefors. Vårt system fungerar som en hålltank som löser problemet genom att alltid ha en tillräcklig mängd bränsle
i beredskap för att mata motorns högtryckssystem. I praktiken innebär det att vi har ökat mängden användbart bränsle i tanken eftersom vi inte längre be­höver hålla en ”reserv” för att undvika att systemet suger luft.

 

Scania har även tagit fram en enkel lösning för att säkra flödet mellan tankarna på lastbilar med dubbla tankar. Genom att förbinda dem med en T-formad ledning där det finns ett separat och konstant (men mycket begränsat) flöde till optimerings­en­heten, skapas en venturieffekt som säkerställer att inga luftbubblor blockerar för­bindelsen mellan de båda huvudtankarna.

 

Ökad flexibilitet

Andra förbättringar som kommer med Scanias nya modulära chassiarkitektur är ett par nya AdBlue-tankar för utökad volym som kan monteras på ramen. Även nya så kallade wet kit-tankar för hydraulisk utrustning (som exempelvis kranar) finns att tillgå, med samma D-form som bränsletankarna.

Scanias nya flexibla chassiarkitektur ger oanade möjligheter, som att man till exempel numera kan välja bränsletankarnas placering. På den här bilden med dubbla tankar ser man den nya bränsleoptimeringsenheten på den vänstra tanken.

− På det hela taget är vi övertygade om att de här förbättringarna kommer att bidra och underlätta kundernas verksamheter på många olika sätt, säger Ola Brantefors. Vi fortsätter på den inslagna vägen där skräddarsydda lösningar är vårt främsta känne­tecken, oavsett om det handlar om att optimera lastförmågan eller om att kunna utnyttja allt bränsle i tanken. Och genom att avlägsna tidigare begränsningar gör vi också livet enklare för alla de otaliga påbyggare som jagar utrymme för sina påbygg­nationer och annan utrustning. 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Ola Brantefors, Chef för layout och chassiinstallationer, Scania R&D

Telefon: +46 70 774 54 05, E-mail: ola.brantefors@scania.com

 

Örjan Åslund, Head of Product Affairs & Press Testing, Scania Trucks

Telefon: + 46 70 289 83 78, E-mail: orjan.aslund@scania.com

 

Hans Strömberg, PR & Press, Scania Sverige

Telefon: + 46 70 088 35 52, E-mail: hans.stromberg@scania.com

 

Mer information
Fler nyheter