Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Uppgifter som vi behandlar

De personuppgifter vi samlar in beror på din relation till Scania. I avsnitten nedan får du få tillgång till detaljerad information om vilka personuppgifter vi samlar in för olika ändamål.

VILKA PERSONLIGA UPPGIFTER BEHANDLAR SCANIA OM DIG SOM KUND?

När du representerar ditt företag måste vi behandla dina personuppgifter för de syften som anges nedan.

Om du är enskild näringsidkare blir alla data som vi behandlar för ditt företag personliga.

Varför behandlar vi dina personliga uppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund


För att skapa en databas med potentiella kunder, till exempel med hjälp av data från tredje parter
 

 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)

Legitimt intresse

För att lämna en offert

 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi finansiella uppgifter, till exempel kreditbetyg
 • Kontaktpreferenser
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder

Legitimt intresse

För att leverera i enlighet med avtal

 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi också finansiella uppgifter som kreditbetyg, bankkonton och betalningar samt avtalsrelaterad information som kontraktsnummer, ordernummer, fakturor
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder 

Avtalsförpliktelse

Att tillhandahålla tjänster och support samt följa upp avtalsförpliktelser

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Kontaktpreferenser
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder

Avtalsförpliktelse

För att informera dig om uppdateringar, produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Kontaktpreferenser
 • Yrke
 • Marknadsplats
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder

Regleras av marknadsföringslagarna i respektive land

För att följa upp våra resultat och hur nöjd du är med våra produkter och tjänster, däribland din medverkan i enkäter

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Kontaktpreferenser
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position och drifttimmar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder, IP-adress, operativsystem, enhetstyp, appnamn och version, webbläsarens namn och version, och dina svar på enkätfrågor

Legitimt intresse

För att genomföra korrigeringsåtgärder

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Leveransadress
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder
 • Systemloggar från våra IT-system

Legitimt intresse eller avtalsförpliktelse

För att analysera, kvalitetsförbättra och utveckla produkter, tjänster och vår organisation 

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Det av Scania tilldelade registreringsnumret
 • Leveransadress
 • Köp och transaktioner
 • Finansiella uppgifter som kreditbetyg, bankkonton och betalningar samt avtalsrelaterad information som kontraktsnummer, ordernummer och fakturor
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder 
 • Systemloggar från våra IT-system
 • Svar på enkätfrågor 

Legitimt intresse

För att uppfylla och följa upp rättsliga förpliktelser och legitima juridiska förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Leveransadress
 • Köp och transaktioner
 • Finansiella uppgifter som kreditbetyg, bankkonton och betalningar samt avtalsrelaterad information som kontraktsnummer, ordernummer och fakturor
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder samt systemloggar från våra IT-system
 • Personens position, signatur

Lagstadgade skyldigheter eller legitimt intresse

För att kunna tillhandahålla begärd information och relevanta uppdateringar.   

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Geografisk position
 • Prestandadata från fordon, trailrar, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder
 • Systemloggar från våra IT-system

Legitimt intresse/regleras av marknadsföringslagarna i respektive land

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR SCANIA OM DIG SOM FÖRARE/OPERATÖR?

 

Du kör ett Scaniafordon eller använder en maskin med en Scaniakomponent

 

Vi samlar in olika typer av driftdata från fordonet, motorn, släp, påbyggnader och andra produkter, till exempel information om bränsleförbrukning, körmönster, fordonets geografiska position och felkoder. Vissa av dessa uppgifter blir personuppgifter eftersom vi kan identifiera vem som kör fordonet eller maskinen.

Vi behandlar bland annat dessa uppgifter i syfte att

 • kunna leverera de tjänster kunden begär. Mer information om vår databehandling finns i respektive tjänstbeskrivningar
 • på begäran leverera underhållningstjänster för fordon
 • göra fjärrdiagnoser samt reparations- och underhållsplanering
 • ge support
 • uppfylla avtalsförpliktelser 
 • forska om, analysera, kvalitetsförbättra och utveckla befintliga och nya produkter och tjänster samt vår organisation
 • uppfylla rättsliga förpliktelser och legitima juridiska förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter
 • informera dig om relevanta uppdateringar

 

De uppgifter vi samlar in kan ha tillhandahållits av din arbetsgivare, samlats in från fordon, trailrar, påbyggnader eller andra produkter. Den kan även ha skapats i de av våra IT-system du använder. 

 

DU DELTAR I EN FÖRARTÄVLING ANORDNAD AV SCANIA

 

Om du väljer att delta i en förartävling som Scania anordnar behöver vi samla in vissa uppgifter om dig – exempelvis namn och kontaktinformation – för att kunna bearbeta din anmälan och din medverkan i tävlingen. Dessa personliga uppgifter tillhandahålls av dig.

 

DU RÅKAR UT FÖR ETT NÖDLÄGE UTE PÅ VÄGEN OCH RINGER SCANIA ASSISTANCE

 

Om du hamnar i ett nödläge ute på vägen och väljer att kontakta oss för att få hjälp måste vi behandla dina personuppgifter för att identifiera dig, förstå din situation, ge hjälp samt kontakta dig i syfte att ge kontinuerlig information om ditt assistansärende.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

För att uppfylla våra avtalsförpliktelser som att:

 • leverera de tjänster som kunden/din arbetsgivare efterfrågar
 • på begäran leverera underhållningstjänster för fordon
 • göra fjärrdiagnoser samt reparations- och underhållsplanering
 • ge support
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder samt systemloggar från våra IT-system

Legitimt intresse

För att följa upp kundens avtalsförpliktelser

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Kontaktpreferenser
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder samt systemloggar från våra IT-system

Legitimt intresse

För att behandla din medverkan i våra förartävlingar

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Din ålder
 • Ditt önskade språk
 • Din arbetsgivares företagsnamn
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder

Samtycke

För att ge assistans i nödsituationer ute på vägen

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Registreringsnummer (registreringsskylt)
 • Beskrivning av nödläget, inklusive beskrivning av eventuella fysiska skador och behov av medicinsk assistans
 • Geografisk position
 • Fordonsdata för fjärrdiagnos
 • Inspelningar av ljud- eller videosamtal

Legitimt intresse

För att genomföra korrigeringsåtgärder

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Leveransadress och transaktioner
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder samt systemloggar från våra IT-system

Legitimt intresse eller avtalsförpliktelse

För att analysera, förbättra och utveckla befintliga och nya produkter och tjänster

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder
 • Ärenden som rör assistans i nödsituationer
 • Svar på enkätfrågor 
 • Geografisk plats
 • Systemloggar från våra IT-system

Legitimt intresse

För att uppfylla och följa upp rättsliga förpliktelser och legitima juridiska förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter.

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Leveransadress
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder samt systemloggar från våra IT-system

Lagstadgade skyldigheter eller legitimt intresse 

För att kunna tillhandahålla begärd information och relevanta uppdateringar.   

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder 
 • Geografisk position

Legitimt intresse/regleras av marknadsföringslagarna i respektive land

För att följa upp våra resultat och hur nöjd du är med våra produkter och tjänster, däribland din medverkan i enkäter

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Kontaktpreferenser
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder, IP-adress, operativsystem, enhetstyp, appnamn och version, webbläsarens namn och version, och dina svar på enkätfrågor. 

Legitimt intresse

För att kunna skapa en offert till kunden/din arbetsgivare

 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling och batterianvändning.

Legitimt intresse

För att övervaka fordonssäkerheten, identifiera attacker och brott mot säkerheten och kunna vidta åtgärder.

 • Fordonsidentifierare och elektronisk styrenhetsidentifierare 

Lagstadgade skyldigheter

(exempel: UNECE R.155) 

Att öka säkerheten och följa lagstiftningen kring fordonssäkerhet

 • Data om fordons- och förarprestanda/körbeteende
 • Övervakning, inspelningar och bilder

Lagstadgade skyldigheter

(exempel: GSR 2, EU-förordning 2019/2144)

Vilka personuppgifter behandlar Scania om dig i egenskap av arbetssökande?

 

När du söker en tjänst hos Scania ber vi dig tillhandahålla vissa personuppgifter för att kunna behandla din ansökan och, om du blir anställd, förbereda ditt anställningsavtal.

 

Notera: När "Personliga identifierare" listas nedan används ett eller flera dataelement som identifierar en person. Detta inkluderar personnummer, namn, digital signatur eller signatur på papper, körkort och körkortsnummer, anställds ID-nummer och anställds ID-kort, professionellt och privat telefonnummer, professionell och privat e-postadress och användar-ID.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

Bevarande

Employer branding

Att attrahera framtida kompetens och engagera nuvarande medarbetare, används personuppgifter för att hantera olika handlingar såsom evenemang, ärenden, tävlingar och besök.

 • Uppgifter om webbsurfning
 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Yrkeserfarenhet
 • Professionell organisation

Samtycke

Max. 2 år efter händelsen

För att Scania Student Intro Program ska hitta framtida medarbetare, sprida en positiv bild av Scania som en attraktiv arbetsgivare och skapa ambassadörer för Scania Group.

 • Banknummer
 • Klädstorlek
 • Anställning
 • Personliga identifierare
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Utbildning och färdigheter
 • Foto

Legitimt intresse

 

Rekrytering

Att hantera kandidatdatabasen för att matcha kandidater med jobb inom Scaniakoncernen inklusive att skapa en arbetsrekvisition, annonsera, screena kandidater både från ansökningar och kandidatpooler, göra bedömningar, intervjuer och erbjudanden.

 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Anställning
 • Etnicitet när och var detta är obligatoriskt enligt lag
 • Ålder, födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Rättsliga/juridiska uppgifter
 • Ekonomiska uppgifter
 • Hälsorapporter och hälsotester
 • Föredraget land att arbeta i
 • Yrkeserfarenhet
 • Konton på sociala medier
 • Foto

Legitimt intresse

I enlighet med de lokala lagar och regler som den rekryterande juridiska enheten hos Scania lyder under

Att utföra bakgrundskontroller av arbetskandidater

 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Personliga identifierare
 • Yrkeserfarenhet

Samtycke

14 dagar

Att utföra tester på arbetskandidater

 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation

Samtycke

Maximalt 30 dagar efter uppsägning av användarkonto eller 24 månader efter användares senaste aktivitet i systemet

För användning i samband med framtida rekrytering

 • Personliga identifierare
 • Hemadress
 • Föredraget land
 • Anställning
 • Yrkeserfarenhet
 • Utbildning och färdigheter
 • Konton på sociala medier
 • Foto

Samtycke

Maximalt 24 månader från senaste redigering av personlig information

Att förbereda och ingå anställningsavtal

 • Utbildning och färdigheter
 • Anställning
 • Ekonomiska uppgifter
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Personliga identifierare
 • Yrkeserfarenhet
 • Professionell organisation
 • Hälsning, födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Akutkontakt

Samtycke

Maximalt 10 år

Att förbereda onboarding för framgångsrika kandidater

 • Ekonomiska uppgifter
 • Hälsning, födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Akutkontakt och anhöriga
 • Anställning
 • Personliga identifierare
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Foto
 • Uppgifter om IT-användning

Avtalsförpliktelse

Maximalt 90 dagar efter genomförd avslutad onboarding

Att förbereda sommarpraktik hos Scania

 • Storlek på kläder och skor
 • Anställning
 • Personliga identifierare
 • Professionell organisation
 • Hemadress
 • Lön
 • Foto

Legitimt intresse

Tills kontraktet går ut.

E-postadressen sparas tills deltagarna avslutar sin utbildning.

Att använda HR-relaterad statistik för uppföljning och som underlag för HR-relaterade beslut

 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Anställning
 • Rehabiliteringuppgifter och arbetsolyckor, skador etc
 • Ålder, födelsedatum och kön
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Ekonomiska uppgifter
 • Tillträde till Scanias områden
 • Yrkeserfarenhet

Legitimt intresse

Som regel sparas data ca 3 månader efter att efterfrågad statistik tagits fram.

Vilka personuppgifter behandlar Scania för dig som anställd?

 

I sin roll som arbetsgivare behandlar Scania personuppgifter om arbetssökande, anställda medarbetare, konsulter och tidigare anställda.  

 

Under din anställning hos Scania behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • administrera din anställning
 • fullfölja våra rättsliga skyldigheter som arbetsgivare
 • uppfylla vårt legitima intresse att kunna göra följande:
              o    styra, planera och utvärdera arbetet
              o    skydda företagets medarbetare och tillgångar
              o    kontakta och informera anställda
              o    vara transparenta för ägare och allmänheten

 

När du har lämnat företaget behandlar vi en begränsad mängd personuppgifter som krävs för att fullfölja våra rättsliga förpliktelser, exempelvis personuppgifter som visar din anställningsperiod.

 

Obs! När "Personliga identifierare" listas nedan bearbetas ett eller flera dataelement som identifierar en person. Detta inkluderar personnummer, namn, digital signatur eller signatur på papper, körkort och körkortsnummer, anställds ID-nummer och anställds ID-kort, professionellt och privat telefonnummer, professionell och privat e-postadress och användar-ID.

 

Personuppgifter av specialkategori, definierad i artikel 9.2 GDPR, som Scania bearbetar är:

 • Medlemskap i fackförening: Informationen samlas in och behandlas endast när det behövs för att uppfylla kollektivavtal och lokal lagstiftning, t.ex. vid förhandling av enskilda ärenden.
 • Hälsa: Endast relevant information samlas in och behandlas för att uppfylla Scanias rättsliga förpliktelser för rehabilitering, för att uppfylla Scania policy om alkohol och droger, på begäran från försäkringsbolag och för att genomföra lagstadgade hälsoundersökningar. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

Bevarande

Employer branding

Att marknadsföra Scania mot nuvarande anställda

 • Uppgifter om webbsurfning
 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Yrkeserfarenhet
 • Professionell organisation

Samtycke

Max. 2 år efter händelsen

Skapa en fiktiv profil för att bättre förstå och attrahera framtida kompetenser

 • Ålder, kön, nationalitet
 • Professionell organisation
 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Yrkeserfarenhet

Legitimt intresse

Till intervjuperiodens slut, max. 3 månader

Rekrytering

Att hantera kandidatdatabasen för att matcha kandidater med jobb inom Scaniakoncernen, inklusive att skapa en arbetsrekvisition, annonsera, screena kandidater både från ansökningar och kandidatpooler, göra bedömningar, intervjuer och erbjudanden.

 

 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Anställning
 • Etnicitet endast när och där det är obligatoriskt enligt lag, vid ansökningar till tjänster utanför EU
 • Ålder, födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Rättsliga/juridiska uppgifter
 • Ekonomiska uppgifter
 • Hälsorapporter och hälsotester
 • Föredraget land att arbeta i
 • Yrkeserfarenhet
 • Konton på sociala medier
 • Foto

Legitimt intresse

I enlighet med de lokala lagar och regler som den rekryterande juridiska enheten hos Scania lyder under

Dela uppgifter med leverantör av bakgrundskontroller för arbetskandidater

 • Personliga identifierare
 • Resultat av bakgrundskontroll

Legitimt intresse

30 dagar

 

Att utföra tester på arbetskandidater

 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation

Legitimt intresse

 

För användning i samband med framtida rekrytering

 • Personliga identifierare
 • Hemadress
 • Föredraget land
 • Anställning
 • Yrkeserfarenhet
 • Utbildning och färdigheter
 • Konton på sociala medier
 • Foto

Samtycke

Maximalt 24 månader från senaste redigering av personlig information

 

Att förbereda och ingå anställningsavtal

 

 • Utbildning och färdigheter
 • Anställning
 • Ekonomiska uppgifter
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Personliga identifierare
 • Yrkeserfarenhet
 • Professionell organisation
 • Hälsning, födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Akutkontakt

Avtalet

Maximalt 10 år

Att möjliggöra onboarding och crossboarding

 • Ekonomiska uppgifter
 • Hälsning, födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Akutkontakt och anhöriga
 • Anställning
 • Personliga identifierare
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Foto
 • Uppgifter om IT-användning

Avtalsförpliktelse

Maximalt 90 dagar efter genomförd avslutad onboarding

 

Att möjliggöra delning av erfarenheter mellan Scania-praktikanter genom TRATON Trainee Network

 • Anställning
 • Personliga identifierare
 • Professionell organisation

Legitimt intresse

Tre år efter avslutat traineeprogram

Hantera anställningar

Att ge globalt stöd till HR-system

 • Födelsedatum
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Utbildning och färdigheter
 • Anställning
 • Personliga identifierare
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Yrkeserfarenhet

Legitimt intresse

Maximalt 2 år efter avslutat supportärende eller 90 dagar efter avslutad anställning.

Att göra det möjligt för HR Service Center att ta emot och svara på frågor, relaterade till anställda, från HR-chefer, andra chefer, anställda och externa myndigheter.

 • Födelsedatum
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Utbildning och färdigheter
 • Anställning
 • Personliga identifierare
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Yrkeserfarenhet

Legitimt intresse

Maximalt 2 år efter avslutat supportärende eller 30 dagar efter avslutad anställning.

Att registrera nya medarbetare och hantera administrativa förändringar under hela anställningen

 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ålder, födelsedatum, kön
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Ekonomiska uppgifter
 • Anställning
 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Hälsointyg
 • Positionsdata
 • Akutkontakt
 • Foton
 • Yrkeserfarenhet
 • Ledigheter, semester och arbetstider

Avtalet

24 månader efter avslutad anställning

Att arkivera HR-relaterade dokument

 • Födelsedatum
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Utbildning och färdigheter
 • Anställning
 • Personliga identifierare
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Yrkeserfarenhet

Lagstadgade skyldigheter

 

Maximalt 10 år efter anställning

Att hantera och följa upp tjänstebilar

 • Personliga identifierare
 • Professionell organisation

Legitimt intresse

10 år från utbetald lön

Att hantera och följa upp användandet av elcyklar

 • Personliga identifierare
 • Geoposition för cykel

Legitimt intresse

Maximalt 10 dagar

Att hantera och följa upp elektronisk körjournal för tjänstebilar

 • Körtid
 • Miltal
 • Fordonsidentifieringsnummer
 • Geoposition för tjänstebil

Legitimt intresse

Maximalt 90 dagar

Att hantera bokningar vid Scanias träningsanläggningar

 • Födelsedatum
 • Personliga identifierare
 • Foto

Avtalet

 

Att boka, hantera och följa upp Scanias personaltransporter

 • Personliga identifierare
 • Platser för att hämta upp och lämna av

Legitimt intresse

1 månad och 1 vecka

Att hantera Scanias boende

 • Ekonomiska uppgifter
 • Personliga identifierare
 • Hemadress
 • Uppgifter om beteende och prestation

Avtalet

Personuppgifter sparas i ett år från och med sista kontraktsdagen. Personuppgifter för utlandsstationerade sparas i fem år. Om hyresgästen har en hyresskuld till Scania sparas personuppgifterna till dess att skulden har betalts.

Att hantera Scanias postpaket

 • Personliga identifierare

Legitimt intresse

Informationen tas bort när anställningen upphör.

Att hantera och stämma av Scanias restaurangbetalningar och fakturering

 • Personliga identifierare
 • Professionell organisation

Legitimt intresse

Uppgifterna anonymiseras efter 12 månaders inaktivitet

Att hantera program för toppchefer och andra nyckelpositioner

 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ålder, födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Ekonomiska uppgifter
 • Personliga identifierare
 • Utbildning och färdigheter
 • Civilstånd och namn på partner
 • Akutkontakt och anhöriga
 • Konton på sociala medier
 • Anställning
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet

Legitimt intresse

Maximalt löptid 10 år av bonusskäl

Att administrera anställningens livscykel för att stödja anställda och chefer

 • Uppgifter om IT-användning
 • Hälsning, ålder, födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Ekonomiska uppgifter
 • Civilstånd och namn på partner
 • Akutkontakt och anhöriga
 • Anställning
 • Personliga identifierare
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet

Legitimt intresse

60 månader efter avslutad anställning eller enligt lokala lagkrav

Uppfylla rättsliga förpliktelser

För att kunna svara på frågor från myndigheter eller andra institutioner som Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, banker, polis, dödsbo m.m.

 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ekonomiska uppgifter
 • Anställning
 • Personliga identifierare
 • Positionsdata
 • Yrkeserfarenhet
 • Professionell organisation

Legitimt intresse

Till dess att frågan har besvarats

Att hantera fall av bristande prestation

 • Uppgifter om IT-användning
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ålder, födelsedatum
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Utbildning och färdigheter
 • Anställning
 • Personliga identifierare
 • Hälsorapporter och läkarintyg
 • Identifierad sjukdom och psykiskt tillstånd
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet
 • Ekonomiska uppgifter
 • Uppgifter från annan specialkategori (åsikter, etnicitet m.m.)

Lagstadgade skyldigheter

Fram till avslutad anställning och under preskriptionstid under lokal arbetslagstiftning

Att hantera enskilda frågor om tjänstefel

 • Uppgifter om IT-användning
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ålder
 • Professionell organisation
 • Uppgifter om webbsurfning
 • Ekonomiska uppgifter
 • Anställning
 • Drogtester och hälsorapporter
 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Kontroll av Scanias lokaler och områden
 • Uppgifter från kameraövervakning
 • Konton på sociala medier
 • Yrkeserfarenhet
 • Fackligt medlemskap

Lagstadgade skyldigheter

Fram till avslutad anställning och under preskriptionstid under lokal arbetslagstiftning

Att förhandla med fackliga organisationer i anställnings- och företagsfrågor

 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation

Lagstadgade skyldigheter

 

Att hantera omplaceringsprocessen av individer på grund av medicinska, beteendemässiga och organisatoriska skäl eller på grund av bristande prestation.

 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Hälsointyg
 • Yrkeserfarenhet
 • Professionell organisation
 • Fackligt medlemskap

Lagstadgade skyldigheter

Till dess att processen har avslutats och samtliga juridiska och avtalsenliga förpliktelser har uppfyllts.

Att hantera enskilda frågor om rehabilitering

 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ålder
 • Professionell organisation
 • Allergier, identifierad sjukdom och psykiskt tillstånd
 • Drogtester och hälsoundersökningar
 • Läkarintyg och hälsorapporter
 • Ergonomiska uppgifter
 • Rehabiliteringsinformation
 • Arbetsolyckor, skador m.m.
 • Personliga identifierare
 • Fysiskt beskrivande huvuduppgifter
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet
 • Fackligt medlemskap

Lagstadgade skyldigheter

Två år efter avslutad rehabilitering

Personal- och löneadministration

Att genomföra lönegranskningar och lönerevisioner för anställda

 • Ålder och kön
 • Professionell organisation
 • Anställning
 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet
 • Ekonomiska uppgifter
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Fackligt medlemskap

Lagstadgade skyldigheter

10 år efter utbetald lön

Att hantera Scanias centrala löneprocess

 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ekonomiska uppgifter
 • Födelsedatum
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Anställning
 • Personliga identifierare
 • Fackligt medlemskap

Avtalet

10 år efter utbetald lön

Att hantera lönesystemstöd

 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ekonomiska uppgifter
 • Ålder och födelsedatum
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Anställning
 • Personliga identifierare
 • Fackligt medlemskap

Legitimt intresse

10 år efter utbetald lön

Att utföra årliga ersättningsgranskningar

 • Ålder och kön
 • Professionell organisation
 • Ekonomiska uppgifter
 • Anställning
 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet
 • Fackligt medlemskap

Legitimt intresse

 

10 år efter löneökning

 

Att tillhandahålla och förvalta individuella pensioner och förmåner

 • Ålder, födelsedatum och kön
 • Ekonomiska uppgifter
 • Anställning
 • Personliga identifierare
 • Ledigheter, semester och arbetstider

Legitimt intresse

Maximalt 24 månader, förutom anställningsnummer och PID-nummer, som sparas under anställningsperioden

Att tillhandahålla och hantera individuella pensioner och förmåner för chefer och utlandsstationerade

 

 • Ekonomiska uppgifter
 • Civilstånd och namn på partner
 • Personliga identifierare
 • Anställning
 • Ålder och nationalitet
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Hälsorapport
 • Yrkeserfarenhet

Avtalet

Till dess anställningen upphör och så länge dataämnets försäkring/pension betalas, inklusive utbetalningar till förmånstagare

 

Att hantera fakturering och rapportering av pensioner och förmåner

 • Ekonomiska uppgifter
 • Civilstånd
 • Anställning
 • Personliga identifierare

Lagstadgade skyldigheter

10 år efter att dataämnet har avlidit. Om det finns förmånstagare sparas data 10 år efter att förmånstagare har avlidit

Att tillhandahålla och hantera stipendier

 • Anställning
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet

Samtycke

Ansökan sparas i två månader. Beslut om beviljat stipendium sparas i två år

 

Att hantera Scanias Resultatbonus

 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Personliga identifierare
 • Hemadress
 • Ekonomiska uppgifter

Legitimt intresse

10 år från utbetalning

 

Arbetsmiljö och hälsa

Att genomföra medicinska undersökningar av anställda och närstående personer i samband med utlandsuppdrag

 

 • Allergier, identifierad sjukdom
 • Hälsoincidenter
 • Hälsorapporter och läkarintyg
 • Hälsotester
 • Recept
 • Födelsedatum
 • Civilstånd, namn på partner och namn på barn
 • Personliga identifierare

Avtalet

10 år från senaste anteckning i patientjournal

 

Att filma och fotografera för ergonomiska riskbedömningar

 • Ergonomiska uppgifter
 • Foton och videor
 • Professionell organisation

Lagstadgade skyldigheter

Maximalt 3 månader vid riskbedömningar. Filmer som används under utbildningar sparas så länge utbildningen används

Att genomföra medicinska undersökningar av anställda före kortvariga tjänsteresor

 • Allergier
 • Identifierad sjukdom
 • Hälsointyg
 • Recept
 • Födelsedatum
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Personliga identifierare

Legitimt intresse

10 år från senaste anteckning i patientjournal

Rapportera, hantera och analysera arbetsincidenter

 • Personliga identifierare
 • Arbetsolyckor, skador m.m.
 • Foton
 • Position på arbetsplatsen

Lagstadgade skyldigheter

Lagringstiden för personuppgifter fastställs enligt lokal arbetsmiljölagstiftning

Bedöma anställdas arbetsförmåga och hälsa för att kunna vidta förbättrande hälsovårdsåtgärder inom området företagshälsovård

 • Ålder, födelsedatum och kön
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Allergier
 • Drogtester
 • Ergonomiska uppgifter
 • Hälsotillbud och arbetsolyckor, skador m.m.
 • Hälsointyg
 • Recept
 • Uppgifter om psykologiskt tillstånd och psykologisk rådgivning
 • Rehabiliteringsinformation
 • Fysisk beskrivning, längd, vikt och andra fysiskt beskrivande uppgifter
 • Civilstånd och namn på partner
 • Namn på barn
 • Personliga identifierare
 • Foton
 • Ledigheter, semester och arbetstider

Legitimt intresse

10 år från senaste anteckning i patientjournal

Att utföra hälsoundersökningar av nyanställda för att undersöka om det finns några medicinska hinder för att utföra den tjänst en kandidat har ansökt till

 • Personliga identifierare
 • Utbildning och färdigheter
 • Ålder, födelsedatum och kön
 • Hemadress
 • Drogtester och hälsoundersökningar
 • Identifierad sjukdom
 • Recept
 • Längd och vikt

Legitimt intresse

Namn, e-postadress, avdelning och chef sparas i ett år. Medicinska data sparas i 10 år från senaste införandet i patientjournalen.

Utföra slumpmässiga drogtester av anställda och erbjuda anställda hjälp att bli fri från missbruk

 • Födelsedatum
 • Professionell organisation
 • Drogtester
 • Personliga identifierare

Legitimt intresse

Maximalt 10 år efter sista anteckning i patientjournal vid positivt test. Maximalt 6 månader vid negativt test

För planering och uppföljning

Att skapa och underhålla en kompetensinventering för att stödja den strategiska personalplaneringen vid Scaniakoncernen

 • Utbildning och färdigheter
 • ·Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet
 • Professionell organisation

Legitimt intresse

Maximalt 10 år eller enligt lokal lagstiftning

Att möjliggöra karriärplanering och kompetensbedömningar för att identifiera kompetenser och kompetensluckor genom att jämföra nuvarande och möjliga framtida roller

 • Utbildning och färdigheter
 • Anställning
 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet
 • Professionell organisation

Legitimt intresse

60 månader efter avslutad anställning eller enligt lokala lagkrav

Utföra barometer för medarbetarnöjdhet och andra undersökningar

 • Ålder, födelsedatum och kön
 • Professionell organisation
 • Personliga identifierare
 • Anställning
 • Utbildning och färdigheter
 • Yrkeserfarenhet

Legitimt intresse

Barometer för medarbetarnöjdhet tills uppgifterna har aggregerats och anonymiserats innan rapportering. Övriga undersökningar till dess att undersökningarna uppdateras och återlanseras, maximalt 10 år

Att ta fram HR-relaterad statistik att använda inför uppföljningar och som underlag inför HR-relaterade beslut

 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ekonomiska uppgifter
 • Anställning
 • Personliga identifierare
 • Ålder, födelsedatum och kön
 • Professionell organisation
 • Utbildning och färdigheter
 • Hälsotillbud och arbetsolyckor, skador m.m.
 • Rehabiliteringsinformation
 • Yrkeserfarenhet
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Uppgifter om IT-användning
 • Civilstånd

Legitimt intresse

I möjliga fall aggregeras personuppgifter och anonymiseras inför rapportering. Uppgifter som exporterats från externt källsystem behålls i maximalt 60 dagar efter avslutat projekt.

Att utföra analyser inom HR-området för att ta fram underlag inför HR-relaterade beslut

 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ålder, födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Ekonomiska uppgifter
 • Utbildning och färdigheter
 • Uppgifter om IT-användning
 • Anställning
 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet
 • Rehabilitering
 • Arbetsolyckor, skador m.m.
 • Tillträde till Scanias områden

Legitimt intresse

 

Som regel sparas data ca 3 månader efter att efterfrågad analys tagits fram.

Att identifiera och utveckla multitalanger

 • Personliga identifierare
 • Utbildning och färdigheter
 • Uppgifter om IT-användning
 • Uppgifter om beteende och prestation

Legitimt intresse

Maximalt 2 år efter avslutad process

Att möjliggöra successionsplanering och hanteringen av denna

 • Ålder, kön och nationalitet
 • Professionell organisation
 • Anställning
 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet

Legitimt intresse

Maximalt 60 månader efter avslutad anställning eller enligt lokal lagstiftning

Lärande och utveckling

Att göra det möjligt för anställda att dela digitala certifikat

 • Personliga identifierare
 • Utbildning och färdighet

Legitimt intresse

Så länge den anställda använder tjänsten

Att genomföra utvecklingssamtal med anställda

 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Utbildning och färdigheter
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Yrkeserfarenhet
 • Anställning
 • Kön
 • Professionell organisation
 • Uppgifter om IT-användning

Legitimt intresse

2 år från och med granskning, men maximalt fram till avslutad anställning

Att göra det möjligt för anställda att dela utbildningsaktiviteter och följa andra på utbildningsplattformar

 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Foton

Legitimt intresse

Maximalt 10 år

Att leda och samordna utbildningsaktiviteter

 • Önskemål gällande mat
 • Utbildning och färdigheter
 • Storlek på kläder och skor
 • Anställning
 • Personliga identifierare
 • Yrkeserfarenhet
 • Professionell organisation
 • Utbildning och färdigheter

Legitimt intresse

Maximalt 10 år

Att genomföra och utvärdera utbildningsaktiviteter

 • Uppgifter om webbsurfning
 • Personliga identifierare
 • Övervakning, inspelningar och bilder
 • Uppgifter om IT-användning
 • Professionell organisation

Legitimt intresse

Maximalt 1 år

Att skapa och följa upp utvecklingsplaner för medarbetare

 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Anställning
 • Yrkeserfarenhet
 • Professionell organisation

Legitimt intresse

Ett år efter avslutad anställning

Att utbilda framtida ledare och förbättra deras nätverk

 • Önskemål gällande mat
 • Födelsedatum och nationalitet
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Storlek på kläder och skor
 • Personliga identifierare
 • Anställning
 • Utbildning och färdigheter
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Foton
 • Yrkeserfarenhet

Legitimt intresse

Slutet av anställning

Resehantering och utlandsverksamhet

Att hantera expatrieringsprocessen för såväl anställda som närstående personer

 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ålder, födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Ekonomiska uppgifter
 • Utbildning och färdigheter
 • Akutkontakter
 • Civilstånd och namn på partner
 • Utbildning och färdigheter
 • Hälsointyg
 • Personliga identifierare
 • Yrkeserfarenhet

Avtalet

Maximalt 10 år

Att hantera reseräkningar och utläggsprocessen

 • Önskemål gällande mat
 • Arbetsolyckor, skador m.m.
 • Födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Ekonomiska uppgifter
 • Personliga identifierare
 • Anställning
 • Positionsdata

Legitimt intresse

Totalt 7 år

Genomföra analyser av resmönster

 • Personliga identifierare
 • Professionell organisation

Legitimt intresse

Maximalt 5 år

Annan bearbetning

Att följa säkerhetsprocesser och rutiner i nödfall

 

 

 • Personliga identifierare
 • Anställning
 • Professionell organisation
 • Namn på och kontaktinformation till kontaktpersonen för nödsituationer
 • Medborgarskap
 • Nationalitet

 

Legitima intressen eller skydd av dina angelägna intressen

 

För att skydda våra anställda och företagets tillgångar

 

 

 • Personliga identifierare
 • Anställning
 • Professionell organisation
 • Foton
 • Uppgifter om IT-användning
 • Uppgifter om webbsurfning
 • Passagekontroll på Scanias områden
 • Uppgifter från kameraövervakning

 

Legitimt intresse

 

Att överföra personuppgifter för att identifiera dig som Scaniaanställd och göra det möjligt för dig att utföra dina arbetsuppgifter

 

 

 • Personliga identifierare
 • Anställning
 • Professionell organisation
 • Foton, film och ljud

 

Legitimt intresse

 

För att analysera, förbättra och utveckla befintliga och nya produkter och tjänster

 • Personliga identifierare
 • Anställning
 • Medborgarskap
 • Professionell organisation
 • Uppgifter om IT-användning

Legitimt intresse

 

För att kunna tillhandahålla begärd information och relevanta uppdateringar 

 • Personliga identifierare

 

Legitimt intresse

 

För att efterleva licenser för program baserade på öppen källkod

 • Bidragande parters personliga identifierare

 

Avtalsförpliktelse 

 

Uppsägning av anställning

Att stödja HR och chefer med juridisk rådgivning i samband med uppsägning av anställningar

 • Ålder
 • Professionell organisation
 • Ekonomiska uppgifter
 • Personliga identifierare
 • Fackligt medlemskap

Lagstadgade skyldigheter

 

 

Avsluta anställningar, säkerställa ett gott avslut och en strukturerad kunskapsöverföring

 • Personliga identifierare
 • Anställning
 • Professionell organisation

Legitimt intresse

 

Uppgifter om avslutad anställning behålls tills uppgifterna är slutförda och anställningen är avslutad.

Att hantera övertalighet enligt lagkrav och gemensamma processer

 • Ålder och födelsedatum
 • Professionell organisation
 • Utbildning och färdigheter
 • Anställning
 • Personliga identifierare
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Yrkeserfarenhet
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Ekonomiska uppgifter
 • Fackligt medlemskap

Lagstadgade skyldigheter

 

Maximalt 2 år från anställningens slut. Uppgifter om anställningstid behålls till uppnådd pensionsålder.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR SCANIA OM DIG SOM AFFÄRSPARTNER/LEVERANTÖR?

 

Om du arbetar som representant för en leverantör som tillhandahåller produkter och tjänster till Scania behandlar vi en begränsad mängd av dina personuppgifter, till exempel din kontaktinformation och ID. Det gör vi för att kunna utvärdera erbjudandet till dig, hantera avtalet och ge dig tillgång till relevanta IT-system.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

För att utvärdera ett förslag från dig eller din arbetsgivare eller för att utvärdera en ny affärspartner, inklusive bakgrundskontroller i båda fallen

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi även finansiella uppgifter, till exempel kreditbetyg och priser
 • Bakgrundsinformation (till exempel om personliga eller yrkesmässiga förhållanden och egenskaper, finansiella data, kopplingar till myndighetsanställda och – om det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning – utdrag ur belastningsregistret)

Legitimt intresse

För att ingå kontrakt med dig eller din arbetsgivare

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress) 
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer, företagets organisationsnummer)
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi även finansiella uppgifter, till exempel kreditbetyg, bankkonton och betalningar

Avtalsförpliktelse eller legitimt intresse

Ge dig tillgång till våra IT-system

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress) 
 • Användar-ID
 • Språkinställningar i system
 • Loggar över användningen av våra system

Legitimt intresse

Extern överföring av personuppgifter för att identifiera dig som affärspartner/leverantör till Scania

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Anställningsuppgifter (till exempel anställningsnummer, användar-ID, foton)

Legitimt intresse

För att kommunicera med dig eller din arbetsgivare

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer)

Legitimt intresse

För att analysera, förbättra och utveckla befintliga och nya produkter och tjänster samt vår organisation

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer)
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi även finansiella uppgifter, till exempel kreditbetyg, bankkonton och betalningar
 • Loggar över användningen av våra system

Legitimt intresse

För att uppfylla och följa upp rättsliga förpliktelser och legitima juridiska förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer)
 • Finansiella uppgifter som kreditbetyg, bankkonton och betalningar samt avtalsrelaterad information som kontraktsnummer, ordernummer och fakturor
 • Medborgarskap
 • Födelsedatum
 • Licensregistrering
 • Användarloggar från IT-system och entrésystem
 • IT-loggar från program och nätverkstjänster
 • Personens position, signatur

Rättsliga förpliktelser eller legitimt intresse

För att kunna tillhandahålla begärd information och relevanta uppdateringar

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)

Legitimt intresse/regleras av marknadsföringslagarna i respektive land

För att efterleva licenser för program baserade på öppen källkod 

 • De bidragande parternas kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)

Avtalsförpliktelse

VILKA PERSONLIGA UPPGIFTER BEHANDLAR SCANIA OM DIG SOM BESÖKARE?

 

När du besöker våra lokaler och evenemang behandlar vi personliga uppgifter om dig för att fullfölja syftet med ditt besök och se till att besöket blir lyckat och säkert. Här ingår kontaktuppgifter och körkortsnummer samt önskemål om mat och information om eventuella medresenärer.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter och hur länge?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

För att fullfölja syftet med ditt besök hos Scania

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Information om medresenärer (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress, ålder)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer)
 • Språk
 • Önskemål gällande mat
 • Information om resa och boende
 • Körkortsinformation
 • Uppgifter om värd

Legitimt intresse

För att skydda våra besökare och företagets tillgångar

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Användarloggar från IT-system och entrésystem
 • IT-loggar från program och nätverkstjänster
 • Kameraövervakning
 • Rapporter om säkerhetsincidenter
 • Hälsodata

Legitimt intresse

För att analysera, förbättra och utveckla befintliga och nya produkter och tjänster samt vår organisation

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Information om medresenärer (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress, ålder)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer)
 • Språk
 • Information om resa och boende
 • Körkortsinformation
 • Uppgifter om värd

Legitimt intresse

För att uppfylla och följa upp rättsliga förpliktelser och legitima juridiska förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Information om medresenärer (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress, ålder)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer)
 • Språk
 • Information om resa och boende
 • Körkortsinformation
 • Uppgifter om värd

Lagstadgade skyldigheter eller legitimt intresse

För att kunna tillhandahålla begärda uppgifter, tjänster och uppdateringar, inklusive webbsändningar och årsrapporter

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer)
 • Språk

Legitimt intresse/regleras av marknadsföringslagarna i respektive land 

Vilka personuppgifter behandlar Scania för dig när du besöker våra webbplatser?

 

När du besöker våra webbplatser ger din webbläsare oss information som är nödvändig för att du ska få åtkomst till våra webbplatser, till exempel om du använder en mobil enhet eller en dator, vilken region i världen du surfar från och vilken webbläsare du använder. Dessa uppgifter hjälper oss att skräddarsy vår webbplats och förbättra din webbupplevelse. Vi använder ett begränsat antal cookies vilket hjälper oss att förstå hur du använder våra webbplatser. Mer information om vårt användande av cookies finns i vår cookiepolicy .

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

När du besöker vår webbplats kan vi behandla dina personuppgifter genom nödvändiga cookies för att säkerställa att vår webbplats har rätt kärnfunktionalitet och säkerhet.

 • IP-adress
 • Geografisk position
 • Språk för godkännande
 • Användaragent
 • Tilldelat sessions-ID

Legitimt intresse

När du besöker vår webbplats kan vi komma att behandla dina personuppgifter genom prestandacookies för att sammanställa statistik om hur vår webbplats används, vilket i sin tur kan användas för att förbättra vår webbplats eller delar därav. Sådan information kommer i tillämpliga fall endast att behandlas i en aggregerad och pseudonymiserad form.

 • IP-adress
 • Webbläsarinställningar
 • Typ av enhet som använts för att besöka webbplatsen
 • Intresseområden
 • Uppgifter om interaktion och beteende

 

Legitimt intresse

När du besöker vår webbplats kan vi komma att behandla dina personuppgifter genom funktionella cookies för att ge förbättrad funktionalitet och personalisering av vår webbplats och i sin tur en bättre användarupplevelse för dig.

 • IP-adress
 • Geografisk position
 • Typ och version av webbläsare
 • Operativsystem
 • Datum och tid för ditt besök
 • URL för hänvisningswebbplatsen
 • Webbläsarens landsinställning

Legitimt intresse

När du besöker vår webbplats kan vi behandla dina personuppgifter till riktade cookies för att vi ska kunna anpassa och anpassa vår marknadsföring mot dig för att bättre matcha dina preferenser.

 

Vi kan också kombinera sådan personuppgifter med data som vi får från tredje part, varför denna bearbetningsaktivitet kan likställas med profilering.

 • IP-adress
 • Geografisk position
 • Typ och version av webbläsare
 • Operativsystem
 • Datum och tid för ditt besök
 • URL för hänvisningswebbplatsen
 • Webbläsarens landsinställning
 • Uppgifter om interaktion och beteende

Samtycke

När du besöker vår webbplats kan vi behandla dina personuppgifter genom cookies från sociala medier för att du ska kunna dela vårt innehåll med dina vänner och nätverk.

 

Cookies från sociala medier kan också användas för att spåra dig mellan olika webbplatser och bygga upp en profil över dina intressen.

 • IP-adress
 • Geografisk position
 • Typ och version av webbläsare
 • Operativsystem
 • Datum och tid för ditt besök
 • URL för hänvisningswebbplatsen
 • Webbläsarens landsinställning
 • Intresseområden
 • Uppgifter om interaktion och beteende

Samtycke

Vilka personuppgifter behandlar Scania om dig som medlem av allmänheten?

 

Scania utvecklar system för att hjälpa förarna samt för att kunna göra fordonen självkörande utan en förare på plats. Som ett led i utvecklingsarbetet är våra fordon utrustade med sensorer i form av bland annat kameror som kan råka fånga en bild av dig eller din registreringsskylt när du passerar. Information som samlas in av sådana sensorer kommer inte att användas för att spåra eller identifiera dig som person utan endast bearbetas för de syften som anges nedan. Informationen kan också bearbetas tillsammans med våra systermärken i TRATON-koncernen. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

För att varna föraren, undvika olyckor och öka trafiksäkerheten (enligt tillämplig lagstiftning)

 

 • Övervakning, inspelningar och bilder
 • Data om fordons- och förarprestanda/körbeteende
 • Positionsdata

Lagstadgade skyldigheter

(Exempel: GSR 2, EU-förordning 2019/2144)

För att varna föraren, undvika olyckor och öka trafiksäkerheten (för att öka säkerheten)

 • Övervakning, inspelningar och bilder
 • Data om fordons- och förarprestanda/körbeteende
 • Positionsdata

Legitimt intresse

Att utveckla och verifiera programvaror för självkörande fordon

 • Övervakning, inspelningar och bilder
 • Positionsdata

Legitimt intresse

Vilken personuppgifter om dig behandlar Scania när du använder Scanias IT-system?

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

Ge dig tillgång till våra IT-system

 • Personliga identifierare
 • Kontaktinformation
 • Professionell organisation

 

Legitimt intresse

Förbättra våra IT-system

 

 • Personliga identifierare
 • Professionell organisation
 • Uppgifter om IT-användning
 • Uppgifter om webbsurfning

Legitimt intresse

För att skydda våra anställda och företagets tillgångar

 

 • Personliga identifierare
 • Kontaktinformation
 • Professionell organisation
 • Uppgifter om IT-användning
 • Uppgifter om webbsurfning

 

Legitimt intresse