Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

Tilkobling

Tilkobling kommer til å være nøkkelen

Digital tilkobling og datadeling er viktige verktøy for å oppnå bærekraftig transport. Ved å tillate koordinering av og kontroll over hele systemer kan tilkoblede og autonome kjøretøyer forbedre både effektivitet og sikkerhet, kombinert med en betydelig CO2-reduksjon.

Transport er en av næringene der vi ser raskest utvikling innen tilkobling. Fordelene ved teknologien er åpenbare, forutsatt at lønnsomheten i sektoren avhenger av effektive strømmer.

 

Scanias investeringer innen tilkobling og datadeling gir oss verdifull kundebehov-innsikt og hvordan produktene og tjenestene våre brukes, noe som gjør transporten mer effektiv. Tilkobling via blant annet telematikkenheter, kjøretøysensorer og mobile enheter gir flåtene store mengder informasjon om hvordan lastebilen oppfører seg og kan vise når lastebilen brukes utenfor normale parametere.

 

Ved å bruke sanntidsdata fra over 430 000 tilkoblede kjøretøy har Scania utviklet tjenester som reduserer drivstofforbruket og CO2-utslippene. Tjenestene maksimerer kjøretøyets oppetid, med kontrakter som er tilpasset hver lastebil og baserer seg på sanntids-brukerdata. Resultatet er færre og kortere stopp, mindre avfall fra unødvendige oljeskift og opptil to dager mindre nedetid per kjøretøy i året.

 

I nær fremtid kommer vi sannsynligvis til å se autonome lastebiler som kjører seg selv, og kjøretøy som kommuniserer direkte med hverandre når de er i drift. På denne måten kan et kjøretøy advare det bak om et hinder i veien eller en kraftig storm.

Sjåførtjenester

Scania har i mange år levert opplærings- og veiledningstjenester til sjåfører på markeder over hele verden. I mellomtiden øker antallet tilkoblede kjøretøyer som benytter seg av datamaskiner om bord for å sende informasjon trådløst til transportstyringssystemer. I dag kombinerer Scania alle de tilgjengelige verktøyene i tilkoblede kjøretøyer med bedriftens tjenester for føreropplæring og førerveiledning. Resultatet er Scanias sjåførtjenester.

 

De nye verktøyene tilgjengelige i tilkoblede kjøretøy tillater innsamling av data fra de daglige kjøreteknikkene til den individuelle sjåføren. En veileder analyserer deretter dataene sammen med sjåføren over telefon og finner områder der det er rom for forbedring, for eksempel bremsepunkter og utrulling. Førerdataene sammenligner også anonymt mot andre sjåfører for å gi en oversikt om forbedringer som kan gjennomføres.

Smartere gruvedrift

Scania gjennomfører et pilotprosjekt der hele transportflyten knyttet til gruvedrift måles basert på utvalgte nøkkelpunkter. Hvert sekund sendes dataene trådløst fra de tilkoblede lastebilene til Scanias feltverksted. Verkstedet er ansvarlig for å oppfylle kontraktsmål knyttet til mengden transporterte materialer og oppetiden til kjøretøyene. På denne måten kan vi ta viktige avgjørelser som påvirker gruvedriften i sanntid. Dette er det første skrittet mot en vurdering av effektiviteten til produksjonsvolumet i transporttjenesten, snarere enn investeringskostnadene.