Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

Alternativt drivstoff

Det beste alternativet

Inntil andre løsninger, for eksempel elektrifisering, blir mer levedyktige, er biodrivstoff det beste – og i noen tilfeller det eneste – alternativet som tilbyr betydelig reduksjon av karbonutslipp på kort sikt.

Scania utvikler og tilbyr markedets største utvalg av motorer som kan benytte alternativer til fossilt drivstoff, alt fra etanol-lastebiler og -busser til kjøretøy som benytter flytende eller komprimert biogass. Alle Euro 5- og 6-motorene våre kan benytte hydrert vegetabilsk olje (HVO) og nesten alle kjøretøyene våre kan kjøres på FAME-biodiesel. Vi har utviklet dette utvalget i mer enn 25 år og vi begynte med etanoldrevne busser på 1990-tallet.

 

Innen transportsektoren kan biodrivstoff stå for et nesten øyeblikkelig bidrag til reduksjonen av karbonutslippet. I henhold til Pathways-studien er økningen av andelen fornybart drivstoff den raskeste metoden for å oppnå den største reduksjonen av karbonutslipp på kort sikt.

 

Den begrensede tilgangen til biogass er fortsatt en utfordring innen transportsektoren. Inntil dette er løst, kommer naturgass til å fortsette å spille et viktig rolle for det bærekraftige transportsystemet, fordi det gjør det mulig for oss å øke markedsvolumet av gassdrevne kjøretøyer og dermed oppmuntre til bruk av gassdrevne løsninger. I mellomtiden samarbeider vi med partnere for å forbedre infrastrukturen og forsyning av biogass, slik at det raskt kan oppskaleres.

HVO
 

Hydrogenerert vegetabilsk olje – HVO – er en moderne metode for produksjon av biobasert dieseldrivstoff i høy kvalitet, uten å måtte ofre drivstofflogistikk, motorer, enheter for eksosetterbehandling eller eksosutslipp.

HVO kan utvikles fra ulike kilder, f.eks. spillolje, rapsolje, palmeolje og dyrefett. Bruk av disse sparsomme energikildene har stor innvirkning på drivhuseffekten. Sammenlignet med vanlig diesel kan en optimal CO2-reduksjon nå opptil 90 % reduksjon i CO2-utslipp.

 

Biodiesel
 

Biodiesel (også kjent som FAME-drivstoff – Fatty Acid Methyl Ester) kan utvinnes fra ulike råstoffer som raps, planter og brukt matolje. Biodiesel har også fordelen av å være et flytende stoff som er tilgjengelig i store kvanta.

Forsyningen av bærekraftig biodiesel brukes først og fremst til blanding med diesel eller som 100 % rent produkt. Sammenlignet med vanlig diesel er en optimal CO2-reduksjon estimert til opptil 85 % reduksjon i CO2-utslipp.

 

Biogass
 

Biogass kan fremstilles fra en rekke kilder, men den mest kostnadseffektive og bærekraftige måten å produsere biogass på er å bruke lokal kloakk eller lokalt avfall. Biogass består av samme molekyl som naturgass, men biogass er fornybar, mens naturgass er et fossilt drivstoff. De to gasstypene kan brukes parallelt.

 

Naturgass
 

Naturgass er metangass som finnes i lommer i jordskorpen. Den utvinnes fra egne gasslagre eller i forbindelse med oljeutvinning. Naturgass er et fossilt brennstoff, men ettersom metanmolekylet bare inneholder ett karbonatom, er utslippet av CO2 under forbrenningen mindre enn i vanlige dieselmotorer.

 

Bioetanol
 

Bioetanol er det mest brukte biodrivstoffet til transport i dag. Det er også det drivstoffet som det er mest sannsynlig at vil kunne bli produsert i store og bærekraftige volum i fremtiden. En av hovedfordelene ved bioetanol er at den er flytende og tilgjengelig i store volum over hele verden.

Den kan produseres fra mange forskjellige råmaterialer, inkludert sukkerrør, hvete og mais. I tillegg kan stivelse- og sukkerholdig avfall som cellulose eller brød, brukes. I tillegg er bioetanol forholdsvis enkelt å produsere selv i liten skala. Sammenlignet med vanlig diesel er en optimal CO2-reduksjon estimert til å nå 90 % reduksjon i CO2-utslipp.

 

Hybrid
 

Hybridløsningen går på en kombinasjon av strøm og biodrivstoff. Dette fører til en stor reduksjon av drivstofforbruket, som igjen fører til lavere utslipp. Det reduserer også støyen. Derfor har hybridkjøretøy spesielle fordeler som kjøring i byer tidlig på morgenen, sent på kvelden eller om natten.

Leveranser utenom vanlige tider har fordeler som redusert kjøretid, drivstofforbruk og CO2-utslipp. Det fører også til at kjøretøyet blir brukt mer. Sammenlignet med vanlig diesel kan en optimal CO2-reduksjon nå opptil 90 % reduksjon i CO2-utslipp.

 

Oppladbar hybrid
 

Den oppladbare versjonen betyr at lastebilen alltid kan starte arbeidet fulladet. Lastebilen kan nemlig også lades gratis i løpet av skiftet til sjåførene mens den står parkert for lasting og lossing, eller når de hviler.

Denne kombinasjonen av elektrisk drivlinje og tradisjonell motor reduserer både drivstofforbruket, samt utslipps- og støynivået. Hybrid betyr opptil 90 % reduksjon i CO2-utslippene sammenlignet med vanlig diesel (med en hybrid- og HVO-kombinasjon).