Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

Elektrifisering

Ønsker du at vi kontakter deg for å arrangere et personlig møte, eller vil du bli oppringt av en elektrifiseringsekspert?

ELEKTRISK VEIKART

I fremtiden kan all transport bli elektrisk. Dette er vi nødt til å gjøre for å oppnå en mer bærekraftig verden. I dag ser vi allerede en god del hybrid- og helelektriske busser i våre byer som tilbyr bærekraftig persontransport. Vi ser også renovasjonsbiler med stille drift i by- og boligområder. Varetransportsektoren tar dem snart igjen. Ikke bare for bytransport, men også regionalt. I dag er langdistansedyktige lastebiler rett rundt hjørnet.

 

Elektrifiseringen skjer faktisk så raskt at vi anslår at 10 % av kjøretøysalget vårt kommer til å være elektrisk innen 2025 – og hele 50 % ved slutten av tiåret. 

LÆR MER OM VÅR NYESTE BATTERIELEKTRISKE LASTEBIL OG DE ELEKTRISKE LØSNINGENE VÅRE

VÅRE ELEKTRISKE LØSNINGER

Hvis du vil ha mer informasjon om våre batteridrevne elektriske lastebiler

Hvis du vil ha mer informasjon om våre batteridrevne elektriske busser

Hvis du vil ha mer informasjon om våre elektriske kraftløsninger

VI DRIVER SKIFTET MOT VITENSKAPBASERTE MÅL

Scania har ingen intensjoner om å ligge i bakkant i overgangen mot et bærekraftig transportsystem. Vi skal være i forkant. Ikke bare innen kjøretøy- og batteriteknologi, men også når det gjelder partnerskap med private og statlige interessenter innen grønn energiproduksjon så vel som infrastruktur.

Scania har også forpliktet seg til Science Based Targets-initiativet (SBTi) – et felles initiativ mellom bedriftsaktører fra hele verden for å sikre fremgang mot målene i Paris-avtalen om å begrense global oppvarming til 2 °C over førindustrielt nivå. Faktisk går vi enda lenger med et mål om 1,5 °C. 

For å oppnå dette kan vi ikke bare fokusere på vår egen drift – men også driften til våre kunder. Vi må redusere utslippene fra våre produkter når de er i bruk – noe som står for 96 % av de totale utslippene. Energieffektiviteten av produktene våre er en av de viktigste faktorene for å nå målet vårt. Men en annen like viktig faktor er tilretteleggingen for våre kunder. Vi må veilede og hjelpe dem med å ta ansvar for egen bærekraft. I dag finnes det ingen annen transportenergi som er mer effektiv eller mer bærekraftig fra brønn til hjul enn elektrisitet. 

96 %

ØNSKER DU ET PERSONLIG MØTE ELLER EN TELEFONSAMTALE?

Ønsker du mer informasjon om de elektriske løsningene våre, eller har du bestemte spørsmål? Skriv inn kontaktinformasjonen din her, så kontakter vi deg for å planlegge en samtale eller et møte for å snakke om dine behov og planer for å elektrifisere din virksomhet. 

Oppgi fornavn.

Oppgi etternavn.

This Field is a required field.

Fyll ut meldingen din.

Vilkår og betingelser

Jeg samtykker til at Norsk Scania kan kontakte meg på e-post for å svare på min henvendelse.

Du må godta vilkår og vetingelser for å sende inn skjema.