Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

Attributen

De transportsector verandert snel en om de transitie naar schonere, veiligere en slimmere oplossingen te stimuleren, moeten we ons op de juiste gebieden concentreren. Door onze kernkwaliteiten, zoals Scania's modulaire platform, te combineren met nieuwe manieren van werken, ontwikkelen we in hoog tempo de ideeën en technologieën die het transportsysteem van morgen zullen vormgeven.