Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

Hernieuwbare brandstoffen

De beste optie

Elektrificatie wordt een steeds belangrijker instrument om transport duurzamer te maken, maar het kan de noodzakelijke decarbonisatie niet alleen bewerkstelligen. Duurzame biobrandstoffen zijn vaak een zowel kosten- als CO2-efficiënte oplossing – en soms de enige haalbare optie voor sommige transporttoepassingen en markten. 

Scania ontwikkelt en biedt de grootste portfolio van motoren op de markt die kunnen lopen op alternatieven voor fossiele brandstoffen zoals biodiesel, HVO en vloeibaar of gecomprimeerd biogas. Al onze Euro 5- en Euro 6-motoren kunnen rijden op HVO, terwijl veel van onze voertuigen kunnen rijden op biodiesel/FAME. We hebben dit portfolio al meer dan 25 jaar ontwikkeld.

 

In de transportsector kunnen biobrandstoffen nagenoeg direct bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Volgens een recente studie van "Stockholm Environmental Institute," biobrandstoffen zijn van vitaal belang voor het koolstofvrij maken van zwaar transport in de komende decennia, zowel voor nieuwe als rijdende wagenparken.

 

Het aanbod van biogas voor de transportsector neemt snel toe, waarbij voornamelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande gasinfrastructuur voor distributie, waardoor de overgang van aardgas naar biogas soepel en kostenefficiënt verloopt. Scania werkt nauw samen met onze partners in de energiesector om de beschikbaarheid van biogas voor onze klanten op te schalen. 

Cijfers CO2-reductie

De CO2-reductie is afhankelijk van de brandstofkwaliteit, de verschillende rijomstandigheden en toepassingen.
Daarom presenteren we een interval voor de CO2-reductie en voegen dan een meer typisch geval toe met een voetnoot zoals hieronder getoond:
"CO2-reductie ten opzichte van diesel, vanuit well-to-wheel perspectief."


Wanneer we op algemeen niveau communiceren over de verschillende alternatieven van Scania voor verbranding-motoren op fossiele diesel, gebruiken deze cijfers: 

 

Biodiesel-FAME: 50-80%, typisch 60%

HVO: 50-90%, meestal 83%*

Biogas (methaan): 50-90%, typisch 80%*

 

*van op afval gebaseerde grondstoffen

HVO

HVO kan worden vervaardigd uit verschillende bronnen, zoals afgewerkte olie, koolzaadolie, gerecyclede kookolie en dierlijk vetafval. Het gebruik van deze energiebronnen is van grote invloed op de totale vermindering van broeikasgassen.

 

Reductiepercentage: normaal gesproken tussen 50-90%, meestal rond de 83%.*

 

*C02-reductie ten opzichte van diesel, vanuit well-to-wheel perspectief. 

Biodiesel / FAME

Biodiesel: Het aanbod van duurzaam

biodiesel wordt voornamelijk gebruikt om te mengen met diesel of om in een pure 100%-vorm te worden toegepast.

 

Reductiepercentage: normaal gesproken tussen 50-80%, meestal rond de 60%.*

 

*C02-reductie ten opzichte van diesel, vanuit well-to-wheel perspectief. 

Bio-methaan

Biomethaan kan worden geproduceerd uit een aantal bronnen, maar het meest rendabel en duurzaam is het gebruik van lokaal rioolwater of organisch afval. Het gebruik van sommige soorten afval, zoals b.v. mest, is een door en door duurzame en circulaire oplossing die zelfs een CO2-reductie van meer dan 100% kan opleveren. Biogas bestaat uit hetzelfde molecuul als aardgas (methaan), maar biogas is hernieuwbaar en aardgas is een fossiele brandstof. De twee kunnen naast elkaar worden gebruikt.

 

Ook produceert de aandrijflijn minder lawaai. Het voertuig die op biomethaan rijdt heeft daardoor de mogelijkheid om 's ochtends vroeg, 's avonds laat of 's nachts te werken in steden.


Reductiepercentage: normaal gesproken tussen 50-90%, meestal rond de 80%*

 

*C02-reductie ten opzichte van diesel, vanuit well-to-wheel perspectief. 

Hybride

De hybride heeft een combinatie van een elektrische aandrijflijn en een traditionele verbrandingsmotor. Dit verlaagt het brandstofverbruik aanzienlijk, wat weer leidt tot lagere CO2-emissies. Ook wordt hierdoor minder lawaai geproduceerd. Het hybridevoertuig heeft daardoor speciale voordelen, zoals toestemming om 's ochtends vroeg, 's avonds laat of 's nachts te werken in steden.

Dalleveringen bieden verschillende andere voordelen, zoals verhoogde efficiëntie, reductie van rijtijd, betere werkomstandigheden voor chauffeurs en het verhoogt ook de gebruiken van het voertuig.

 

De plug-in versie maakt het mogelijk om uw werkdag elektrisch te beginnen - volledig opgeladen. Als er dan extra moet worden opgeladen, kan dit ook gewoon tijdens werkuren, tijdens het parkeren om te worden in- of uitgeladen, of wanneer de chauffeur pauze houdt.

 

De hybride maakt een brandstofbesparing van typisch 15 - 40% mogelijk, afhankelijk van de specificatie en het type bedrijf. Dat bespaart natuurlijk geld, maar vermindert ook de CO2-uitstoot. Door ook een hernieuwbare brandstof te gebruiken, zoals biodiesel/FAME of HVO, zal de CO2-besparing nog hoger zijn, zelfs meer dan 90%*, in vergelijking met fossiele diesel.

 

*C02-reductie ten opzichte van diesel, vanuit well-to-wheel perspectief.