Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

За Scania

Водещ световен доставчик на транспортни решения

Scania е водещ световен доставчик на транспортни решения, включително камиони за тежкотоварен транспорт и автобуси, комбинирани с обширно предложение на услуги, свързани с конкретния продукт. Scania предлага услуги за финансиране, застраховане и отдаване под наем на превозни средства, за да дадем възможност на нашите клиенти да се съсредоточат върху основната си дейност. Освен това Scania е водещ доставчик на промишлени двигатели и двигатели за плавателни съдове.

 

Разполагаме с 50 000 служители в около 100 държави и заедно с нашите партньори и клиенти стимулираме прехода към устойчива транспортна система, като създаваме свят на мобилност, който е по-добър за бизнеса, обществото и околната среда.

 

Ние вярваме, че заедно с нашите партньори и клиенти можем да разработим решения за постигане на реални резултати за намаляване на нашия въглероден отпечатък, като същевременно гарантираме, че отговаряме на изискванията на нарастващото население – рентабилно и устойчиво. Работейки заедно, ние можем да идентифицираме възможности и решения на местните и глобалните предизвикателства, пред които сме изправени.

Продукти и услуги

Новини