Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Иновации

Ускорете промяната към устойчив транспорт

Живеем в ера на радикални и разрушителни технологични промени. Появили са се нови инструменти и технологии, които трансформират начина, по който живеем и работим. Някои от тези иновации играят ключова роля в подпомагането на Scania, заедно с други в транспортната екосистема, да ускорят прехода към устойчив транспорт.

Технология

Чрез използването на нови инструменти и начини на работа, ние бързо развиваме идеите и технологиите, които ще оформят транспортната система на бъдещето. В момента индустрията преживява един от най-трансформиращите периоди в своята история. Ние се възползваме от възможностите, които тези промени носят, за да ускорим прехода към устойчив транспорт. Това включва инвестиране в иновации в области, които са ключови за нашия бизнес днес, както и изследване на нови бизнес модели и решения.

Научни изследвания

Чрез пионерски изследвания и разработки, Scania въвежда водещи идеи и технологии в днешните транспортни решения. Нашата работа в областта на изследванията и развоя в области като изкуствен интелект, автоматизация, електрификация и свързан транспорт разкрива следващата фаза в еволюцията на тежкотоварния транспорт и ускорява прехода към устойчиви решения.

Дигитализация

Чрез цифрови услуги, управлявани от данни, се предоставя изобилие от информация, която клиентите могат да използват за проактивно управление на автопарк. Цифровите услуги също са инструмент за подобряване на производителността по отношение на устойчивостта в транспортната система. Създадени съвместно с нашите клиенти и използвайки данни от нашите свързани превозни средства, Scania разработи набор от цифрови услуги, за да помогне на клиентите да останат на пътя и да бъдат пред конкуренцията.

Предприемачески начин на мислене

Scania реагира на разрушителните промени в екосистемата на транспорта и логистиката и стимулира нови иновации извън нашия основен бизнес. За да уловим пазарните възможности, които ще дойдат от бъдещата транспортна система, трябва да сме готови да използваме всички инструменти, с които разполагаме. Това означава възприемане на нови начини на работа, развиване на нашите умения и знания и възприемане на предприемачески манталитет. 

Как го правим

Scania Ventures

Нашата функция за изграждане на корпоративни начинания създава нов бизнес и стартъпи в рамките на организацията, за да стимулира иновациите и растежа.

 

Сътрудничество в начинанията

Партньорства между нововъзникващи компании и Scania за взаимно използване на силните страни и способности на всяка.

 

Фабрика за иновации на Scania

Фабриката за иновации е програма за вътрешно предприемачество на Scania, където талантите от цялата организация получават време, ресурси и подкрепа, за да научат и развият нови бизнес възможности за Scania.

 

Scania Growth Capital

Scania създаде Scania Growth Capital, за да инвестира в компании с висок растеж, които имат стратегическо значение за екосистемата от клиенти и партньори в индустриите за мобилност и транспорт.

Автономни решения в транспорта

Автономните транспортни решения на Scania са важен принос за прехода към по-безопасен, по-ефективен и устойчив транспорт. Търсенето на автономни решения нараства и се очаква тяхната комерсиализация през следващите няколко години. С новите законодателни и технологични постижения се очаква да имат значително влияние върху индустрията. 

В тясно сътрудничество с нашите клиенти и водещи технологични доставчици Scania непрекъснато разработва автономни транспортни решения с особен акцент върху минната индустрия и сегмента Hub-to-Hub.

Автономен транспорт „от център до център“ по магистралите

Прилагането на автономна технология за автономен транспорт „от център до център“ непрекъснато набира скорост. С разрешението на шведските транспортни власти Scania тества автономни камиони в условия на открити пътища в Швеция. Предимствата за клиентите са ясни, тъй като използването на автономни решения за транспорт „от център до център“ може да осигури значителни ползи за логистичните компании, водещи до по-голяма ефективност, намалени разходи, подобрена безопасност и проследяване, и намалено въздействие върху околната среда.

Автономни решения за минната промишленост

Ползите от прилагането на автономните решения за минната промишленост на Scania са потенциални спестявания на разходи, повишена производителност, подобрена безопасност и намалено въздействие върху околната среда. Нашите камиони имат няколко потенциални предимства пред традиционните тежкотоварни камиони, както по отношение на емисиите, така и по отношение на производителността. Решението за по-малък камион означава по-бързи операции с по-малко отпадъци.

Развитие в партньорство

Заедно с водещи технологични доставчици, Scania задвижва развитието на автономни транспортни решения. В момента Scania си сътрудничи с Rio Tinto за разработване на приложение в реални условия на автономни минни камиони.