Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Всичко което трябва да знаете от света на транспорта

Запишете се за нашия бюлетин

Към абонамента

Иновации

Разработване на нисковъглеродни решения – тук и сега

Транспортната индустрия се променя бързо и за да стимулираме прехода към по-чисти, по-безопасни и по-интелигентни решения, трябва да можем да създаваме бързо иновации. Чрез комбинирането на основните ни силни страни, като например модулната платформа на Scania, с нови начини на работа, ние бързо развиваме идеите и технологиите, които ще оформят утрешната транспортна система.

 

Иновациите в Scania са до голяма степен фокусирани върху усъвършенстване на транспортни решения с ниски въглеродни емисии. Това включва значителни инвестиции в устойчиви транспортни решения, които са жизнеспособни днес, като ефективни задвижвания, работещи с възобновяеми горива. В същото време вземаме дългосрочни решения за разработване на автономните, свързани и електрифицирани транспортни технологии на утрешния ден.

Технология

Scania разполага с най-широката гама превозни средства в транспортната индустрия, които могат да работят на възобновяеми горива, и ние сме технологичен лидер при автономните и електрифицирани транспортни решения.

 

Транспортът преживява една от най-големите промени в своята история. Нашата бизнес среда е по-разрушителна от всякога, като през цялото време се появяват нови технологии и бизнес модели. В Scania отговаряме на тези промени, като разработваме ясна пътна карта за бъдещето, която постига точния баланс между днешните и утрешните бизнес нужди. Това включва значително инвестиране в технологии за устойчиви транспортни решения, които са жизнеспособни днес, като същевременно се разработват автономните, електрифицирани и свързани транспортни технологии на утрешния ден.

 

Чрез нашия модулен подход и работейки с широк кръг технологични партньори, можем бързо да създаваме иновации, като въвеждаме утрешните автоматизирани, електрифицирани и свързани транспортни решения в днешния транспорт. Нашите пилотни проекти, като например изпитанията за електрически магистрали в Германия, Швеция и Италия и автономните ни концептуални превозни средства, са съществени градивни елементи, които ни позволяват да проучим възможностите, да развием нашите способности и да демонстрираме потенциала на новите технологии на нашите клиенти и партньори.

Научни разработки

Научноизследователската и развойна организация на Scania разработва продукти, услуги и решения, които могат да осигуряват най-високо качество, ефективност и рентабилност на нашите клиенти. Иновациите на тази организация са до голяма степен фокусирани върху усъвършенстване на транспортни решения с ниски въглеродни емисии.

 

В научноизследователската и развойна организация на Scania ние живеем едновременно в настоящето и бъдещето. Във всеки проект разглеждаме и оценяваме нуждите на клиентите, промените в заобикалящата ни среда, законовите изисквания и мястото на нашите конкуренти. Всяка промяна влияе върху цялостната картина. Ефективността на горивото се балансира с мощността на двигателя, а теглото се балансира с безопасността и товароносимостта, но качеството за нашите клиенти винаги е наш приоритет.

 

Автономните, електрифицирани и свързани транспортни решения са на първо място в дневния ред, но също и решенията, които използват биогорива. Scania предоставя най-голямото портфолио от двигатели на пазара, които могат да работят с алтернативи на изкопаемите горива, вариращи от камиони и автобуси на етанол до превозни средства, използващи втечнен или сгъстен биогаз. Всички наши двигатели Euro 5 и Euro 6 могат да работят на биодизел-HVO, а почти всички наши превозни средства могат да работят на биодизел-FAME. Тези устойчиви транспортни решения – налични тук и сега – са резултат от десетилетия интензивна изследователска и развойна работа върху двигателите.

Дигитален свят

Дигиталната трансформация засяга всички сфери на обществото и променя компаниите и организациите. В Scania виждаме възможностите и ускоряваме работата си, за да се възползваме от дигитална среда и всичко, което тя може да ни предложи.

 

Наред с урбанизацията и устойчивостта, дигитализацията е една от основните глобални тенденции, които оказват влияние върху обществото и транспортната индустрия. Дигитализацията оказва голямо влияние върху екосистемата на устойчивия транспорт, променя бизнес моделите в транспортния сектор, тъй като продуктите, производствените процеси и веригите за доставка стават по-взаимосвързани, докато нововъзникващите технологии стимулират иновациите, създавайки нови рискове и възможности.

 

В Scania прилагаме дигитални технологии, за да подобрим основните си процеси и да създадем нови бизнес възможности. Това създава бизнес стойност за всички корпоративни цели на Scania, от хората и планетата, през клиентите и партньорите, до рентабилността и бъдещия растеж.

Предприемачество

Транспортната индустрия е изложена на вълна от нови технологии – от електрификация и автоматизация до дигитализация. Това от своя страна трансформира бизнес модела на Scania, като променя нашата компания от производител на тежкотоварни превозни средства в доставчик на устойчиви транспортни решения. С развитието на нашия бизнес трябва да гарантираме, че имаме уменията да реагираме на тази промяна.

 

Отговорът на Scania се крие в развитието на хората, които вече имаме, в комбинация с процес на набиране, който е насочен към уменията, от които ще се нуждаем през следващите години. За да подкрепим това, трябва да развием и правилната култура в Scania, като насърчаваме гъвкавостта и любопитството и поощряваме пъргав, предприемачески начин на мислене. 

 

Също така трябва да гарантираме, че нашите хора подкрепят стратегията ни, където устойчивостта е в основата на всичко, което правим. Тъй като иновациите зависят от свежи перспективи, трябва да култивираме и многообразна работна сила и приобщаваща работна култура, в която индивидуалността се признава и цени.

 

Чрез нашия модулен подход и работейки с широк кръг технологични партньори, можем бързо да създаваме иновации, като въвеждаме утрешните автоматизирани, електрифицирани и свързани транспортни решения в днешния транспорт. Нашите пилотни проекти, като например изпитанията за електрически магистрали в Германия, Швеция и Италия и автономните ни концептуални превозни средства, са съществени градивни елементи, които ни позволяват да проучим възможностите, да развием нашите способности и да демонстрираме потенциала на новите технологии на нашите клиенти и партньори.

Автономни транспортни решения на Scania

Scania винаги е била в челните редици на иновативните транспортни решения и автономният транспорт не прави изключение. Системата за автономни транспортни решения на Scania е разработена в сътрудничество с водещи доставчици на технологии и академични институции.

 

Автоматизацията ще има революционно въздействие върху транспорта, като подобрява енергийната ефективност и безопасност и облекчава проблемите със задръстванията. Автономните камиони ще променят кардинално транспорта на тежки товари в бъдеще, трансформирайки логистичните потоци и позволявайки на стоките да пътуват на по-големи разстояния, без да спират. Автономният обществен транспорт ще насърчи повече споделени пътувания, с по-малки превозни средства, по-голяма честота и по-директни линии, предлагащи подобрено удобство и комфорт.

 

Всъщност преходът към автономен транспорт вече се случва. В момента текат изпитвания на автономни таксита и автобуси и много логистични центрове по света вече стават частично или изцяло автономни.

 

Самоуправляващите се камиони са само един елемент от автономното транспортно портфолио на Scania. Автономните транспортни решения са цялостна система от Scania, която включва логистична обработка, възлагане на задачи на превозни средства и споделяне на информация между превозните средства и инфраструктурата. Всяко транспортно решение е индивидуално съобразено с нуждите на клиента.

 

Със своята вградена интелигентност автономните камиони могат да интерпретират и да се адаптират към заобикалящата ги среда и да изпълняват предварително определени задачи.

 

Въпреки че първият етап от развитието е тестването на системите на индустриални терени, като например мини и пристанища, те ще бъдат достъпни за общо използване по пътищата в близко бъдеще. Стартирането в относително контролирана индустриална обстановка дава на Scania уникалната възможност за цялостно разработване на системите, преди да се използват в по-сложни среди.