Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
België
verkoopregio
Production units

Eerste «Keuring op verplaatsing» in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Inhuldiging van de keuringslijn bij Scania Brussel

Brussel, 3 september 2013 - De Staatssecretaris voor Mobiliteit, de heer Melchior Wathelet, heeft het dossier voor de opening van de eerste keuringslijn op verplaatsing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd. De inspecteurs van de erkende onderneming voor autokeuring ACT nv. zullen zich voortaan in de lokalen van SCANIA Brussel begeven om de nodige keuringen uit te voeren op hun voertuigen.

Keuring op verplaatsing: een nieuwe klantendienst

Ondernemingen met een uitgebreide vloot voertuigen kunnen deze laten keuren in hun lokalen door de inspecteurs van het keuringcentrum in hun buurt. Die keuringen betreffen zowel bussen, vrachtwagens als opleggers van meer dan 3,5 ton. Op die manier kunnen de verschillende types technische keuring op aanvraag uitgevoerd worden. Dit systeem laat de klant toe op een eenvoudige manier een besparing te realiseren in tijd en brandstof, doordat zij niet langer verplicht zijn hun voertuigen voor te rijden in een keuringscentrum.

Proefproject

Keuring op verplaatsing is gestart als proefproject voor een periode van één jaar. Na evaluatie zal de Staatssecretaris voor Mobiliteit een beslissing treffen of dit project voortgezet en dus ook uitgebreid wordt.

Onafhankelijkheid verzekerd

De volledige onafhankelijkheid en objectiviteit van de technische keuring blijft de basis van het systeem. Het zijn dus de inspecteurs van de erkende onderneming die keuringen uitvoeren.

De keuringslijn toegevoegd in de lokalen van SCANIA Brussel voldoet aan dezelfde regels en dezelfde gehomologeerde apparatuur wordt gebruikt als in een keuringcentrum. Alles wordt onderworpen aan hetzelfde toezicht van de diensten van de FOD. Mobiliteit en Vervoer en het BIVV. Geen enkele afwijking wordt toegekend ten opzichte van huidige reglementering.