Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

WELKOM IN DE FAMILIE

Voor Scania zijn onze mensen ons meest waardevolle bedrijfsmiddel. In een dynamische omgeving draagt u met uw kennis en unieke achtergrond bij aan de diversiteit die onderdeel is van ons succes. Bij Scania zijn allerlei functies mogelijk: van algemeen deskundigen tot specialisten en managers. Als u gemotiveerd bent en bereid om verantwoordelijkheid te nemen, krijgt u bij ons de mogelijkheden.

We bewerkstelligen echte veranderingen

Wanneer u ons vergezelt op ons pad naar een duurzaam transitiesysteem, draagt u bij aan de toekomst van transporten. U maakt deel uit van een team dat echt een verschil kan uitmaken, onderdeel is van een krachtig bedrijf met een bewezen staat van dienst, het vermogen om dingen te verrichten en echte verandering te bewerkstelligen. Door deel uit te maken van deze krachtige, ondersteunende cultuur, kunnen mensen zich ontwikkelen en bijdragen leveren.

We doen het echt met prestaties als onze constante

Scania is een krachtige, wereldwijde organisatie die de afgelopen eeuw kennis en vaardigheden heeft ontwikkeld in de transportwereld. Met onze staat van dienst en onze vastberadenheid kunnen we een verschil uitmaken in de toekomst van transporten.


Bij Scania hebben we een sterke cultuur in het ontwikkelen en introduceren van innovaties die gewicht in de schaal leggen, om echte verandering te bewerkstelligen.

Samen als team en verbonden door krachtige waarden

We hebben een krachtige, ondersteunende cultuur, waarin elk individu wordt gezien, gerespecteerd en de mogelijkheid heeft bij te dragen. We vertrouwen elkaars handelen en het nemen van beslissingen, en we geloven in een meer flexibele, toekomstige werkplek op basis van individuele behoeften.

 

Ontwikkeling vindt hier natuurlijk plaats; individuen, teams en ons aanbod aan de klant krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben om te groeien. Dit resulteert in een toonaangevend bedrijf met gemotiveerde, toegewijde mensen die deel willen uitmaken van de transitie naar een duurzaam transportsysteem.

Inzet voor een betere toekomst

Scania’s doel is om de transitie naar een duurzaam transportsysteem te stimuleren door veilige, slimme en energie-efficiënte transportoplossingen te ontwikkelen die beter zijn voor zowel de mens als de planeet.

 

Het is een gewaagde en enerverende reis zonder definitief einde. Onze innovatieve geest en vastberadenheid houdt ons gaande totdat we de wetenschappelijk gebaseerde doelen bereiken waarop Scania, als een van de pioniers van de branche, zich vol trots heeft toegelegd.

Diversiteit en integratie

Voor Scania zijn diversiteit en integratie een strategische noodzaak. Met medewerkers met een zo breed mogelijk scala aan vaardigheden, kennis, achtergronden en ervaringen, zorgen we ervoor dat we de juiste mensen hebben en samen met een insluitende bedrijfscultuur helpen we ons bedrijf vooruit. We noemen deze unieke, systemische benadering Skill Capture, en het vormt een sleutelelement van onze People Sustainability-strategie, voor de 52.000 werknemers van Scania wereldwijd.

 

Het creëren van de diversiteit en inclusie vormt de kern van Skill Capture en is, bovenal het juiste om te doen. We willen dat onze medewerkers zich opgenomen, trots en tevreden voelen om voor ons te werken, ongeacht waar ze vandaan komen of wie ze zijn. En diversiteit gaat niet alleen over wat er aan de oppervlakte speelt, zoals geslacht of etniciteit; het gaat over cultuur, seksuele geaardheid, levenservaringen en nog veel meer.

Maar Skill Capture is meer dan doen wat goed is voor onze mensen, het is ook een strategische noodzaak. De transportsector, onze klanten en de wereld ondergaan allemaal snelle veranderingen, en Scania moet een afspiegeling vormen van deze veranderingen om bij te blijven.

Skill Capture is het antwoord van Scania om te voldoen aan de eisen die onderdeel uitmaken van de verandering naar een nieuwe, duurzamere transportsector. Een diverse groep medewerkers geeft Scania de cognitiviteit die we nodig hebben om de nieuwe technologische oplossingen te innoveren voor de transportsector. Een diverse en inclusieve Scania zal eerder het juiste talent aantrekken en behouden om ons verder te brengen. 

Hoe werkt Skill Capture?

  • We hanteren een systematische benadering om managers en hun teams bij te staan om optimaal met onze medewerkers samen te werken.

  • We zorgen voor de eerste Skill Capture Labs voor alle managementteams. 

  • Wanneer de managers worden getraind, leiden ze hun werknemers op door de berichten door hun organisaties te laten stromen via bewustmakingsprogramma's en groepswerk. Elke afdeling stelt vervolgens de eigen activiteiten vast.

  • Onze jaarlijkse medewerkerbarometer heeft drie vragen over diversiteit en inclusie, om het effect van ons werk met Skill Capture te meten en of er vooruitgang wordt geboekt, en we reageren op de feedback.

  • We volgen deze initiatieven: ons Skill Capture-team komt drie keer per jaar bijeen met onze Raad van Bestuur om hen op de hoogte te houden van onze vorderingen.