Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

Duurzaamheid bij Scania

Duurzaamheid

 

Het verhogen van de winstgevendheid van de klant door middel van duurzame oplossingen en het nastreven van verantwoord zakendoen zijn aanvullende langetermijnperspectieven om een winstgevend bedrijf te blijven. Hoewel de kern van onze bijdrage aan de samenleving het leveren van duurzame transportoplossingen is, betekent dit niet dat onze verantwoordelijkheid daar eindigt.

Scania is een mondiaal bedrijf dat actief is op vijf continenten, met klanten in ruim 100 landen. Elke dag zijn onze activiteiten en producten van invloed op miljoenen mensen, zowel direct als indirect. Voor Scania betekent verantwoord ondernemen het begrijpen en beheren van deze invloeden in elke fase van onze waardeketen, van de manier waarop we materialen inkopen tot en met het einde van de levensduur onze producten.

 

De aandachtsgebieden van Scania voor duurzaamheid in het komende decennium worden bepaald door onze sociale en ecologische impact en in dialoog met onze belanghebbenden.

 

Als onderdeel van de bedrijfsstrategie van Scania hebben we drie prioriteitsgebieden vastgesteld waarop we moeten presteren om in de toekomst duurzaam actief te kunnen blijven: CO2-armer, circulair ondernemen en duurzamer gebruik door onze mensen.

 

Het verhogen van de winstgevendheid van de klant door middel van duurzame oplossingen en het nastreven van verantwoord zakendoen zijn aanvullende langetermijnperspectieven om een winstgevend bedrijf te blijven. 

Duurzaam transport

Duurzaam transport heeft alles te maken met het vervoeren van mensen en goederen, en tegelijkertijd bijdragen aan de economische en sociale ontwikkeling zonder de menselijke gezondheid en veiligheid, of het milieu in gevaar te brengen.

 

Er is niet een enkele oplossing om het transportsysteem duurzamer te maken. Er is eerder een totaalaanpak nodig, gezien de specifieke transportopdrachten en de volledigheid van de infrastructuur voor transporten en logistiek in verschillende delen van de wereld.

Verantwoord zakendoen

Scania's benadering van duurzaamheid is stevig verankerd in onze kernwaarden en onze manier van werken. We streven ernaar dat ons bedrijf in alle aspecten duurzaam is en dat we voldoen aan de hoogste sociale, ethische en milieunormen.

 

Het nastreven van hoge normen in onze activiteiten en in onze waardeketen versterkt ons vermogen het speelveld van transport te veranderen met onze ervaring, kennis en capaciteiten. Deze kunnen worden vertaald in het ontwikkelen van producten en diensten, en geven ons de benodigde geloofwaardigheid.