Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Akcia

POMÁHAME VÁM ZMENIŤ PREHĽADY NA HODNOTY

Vďaka spoľahlivým prehľadom môžete sami urobiť veľa, aby vaše operácie prebiehali efektívnejšie. Existuje však niekoľko základných aspektov, pri ktorých vám môžeme sľúbiť, že vám pomôžeme tieto prehľady premeniť na oveľa vyššiu hodnotu vášho podniku. Naše poznatky a skúsenosti s logistikou a prepravnými operáciami nielenže siahajú viac ako sto rokov do minulosti, ale sú tiež založené na údajoch z reálnej prevádzky vozidiel počas stoviek miliónov hodín jazdy. Táto kombinácia nám poskytuje unikátny a kvalifikovaný prehľad, vďaka ktorému vám môžeme pomôcť vyťažiť z vašich pracovných operácií maximum.  Ak máte hoci aj tých najlepších vodičov, môžeme napríklad optimalizovať používanie vašich vozidiel Scania s cieľom maximalizovať úsporu paliva, znížiť opotrebovanie a potrebu údržby a zabezpečiť čo najlepšie využitie pracovného potenciálu každého vozidla Scania. Z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. 

 

Akčné služby

Školenie vodičov

PRE KAŽDÉHO VODIČA, PRE KAŽDÚ SITUÁCIU

Školenie vodičov, ktoré siaha za hranice kurzu jazdy s nákladným vozidlom, sa zameriava na naozaj absolútne využitie vašich vozidiel Scania podľa vašich špecifických prevádzkových podmienok a trás – bez ohľadu na to, či prevádzkujete ťažko nákladné vozidlá na prepravu dreva alebo autobusy plné pasažierov v každodennej prevádzke.

Naši certifikovaní školitelia vodičov využívajú najnovšie poznatky v oblasti metodológie vedenia a školení, vďaka čomu dosahujeme v priemere 10 % úsporu paliva – na základe dát od viac ako 50 000 vyškolených vodičov.

CHARAKTERISTIKA A VÝHODY

‑ Školenie navrhnuté podľa vašich operácií a špecifického druhu prepravy
‑ Významná úspora paliva
‑ Nižšie emisie
‑ Vyššia bezpečnosť na cestách
‑ Nižšie opotrebovanie pneumatík aj hnacej sústavy
‑ Znížené požiadavky na servis a údržbu

Príprava vodičov

PRAVIDELNE, PODĽA DOHODY

Máme k dispozícii obrovské množstvo empirických dát, ktoré ukazujú, že bez pravidelných nadväzujúcich aktivít sa niektoré jazdné zlozvyky, ktoré sú kontraproduktívne pre maximalizáciu efektívnosti, sa po čase rozvinú alebo navrátia. Vďaka školeniu vodičov máme prehľad o výkonnosti vašich vodičov a v prípade zistenia negatívnych trendov môžeme vykonávať pravidelné kontrolné a tréningové sedenia. Vďaka nášmu flexibilnému programu školení nájdeme vhodný rozsah tréningov pre každého jednotlivého vodiča. A ak zistíme, že tento rozsah je veľký, aj tak je to dobrá správa – pretože to znamená, že je k dispozícii veľká rezerva v oblasti efektívnosti, ktorú možno premeniť na obchodnú hodnotu.

CHARAKTERISTIKA A VÝHODY

- Školenia a nadväzujúce aktivity podľa potreby
‑ Flexibilný a prispôsobený plán nadväzujúcich aktivít
- Školenia cez telefón, e-mail alebo videohovory
- Dlhodobé zachovanie efektívnosti
- Väčšia istota a menej stresu pre vašich vodičov
- Zachytenie potenciálnych problémov skôr, ako môžu mať negatívny vplyv na výsledky
- Investícia do vašich vodičov aj vozidiel

Flexibilná <br/>údržba

PRE KAŽDÉ VOZIDLO, S MESAČNÝM PREDPLATNÝM

Podrobný prehľad o tom, ako sa s vašimi vozidlami jazdí, aký podávajú výkon, a využitie všetkých inteligentných senzorov, je najlepší spôsob, ako určiť, kedy je potrebné začať plánovať údržbu. Oveľa lepší, než pevne stanovené časové obdobie alebo prejdená vzdialenosť medzi servisnými a údržbovými činnosťami. Vďaka flexibilnej údržbe vychádzajúcej z individuálnych údajov o vašich vozidlách vám môžeme pomôcť udržať si náskok pred problémami a minimalizovať prestoje.

CHARAKTERISTIKA A VÝHODY

- Plánovanie vopred s lepším prehľadom o tom, ktoré vozidlá vyžadujú servis, a kedy a ako dlho budú musieť zostať v dielni
- Plánovanie servisu a údržby iba počas riadených prestojov
- Rozdelenie servisných a údržbových potrieb do viacerých aktivít na využitie dostupných prestojov namiesto vytvárania nových.
Servis a údržba vtedy, keď ich potrebujete, a tam, kde ich potrebujete.

Preskúmajte, ako si môžete zachovať prevádzkyschopnosť

STAROSTLIVOSŤ O VOZIDLOVÝ PARK

PRE KAŽDÉ VOZIDLO, S MESAČNÝM PREDPLATNÝM

Dobre udržiavaný vozidlový park, ktorý funguje konzistentne a efektívne, je kľúčom k prevádzkyschopnosti a celkovej ziskovosti. Postaráme sa o celý vozový park bez ohľadu na značku alebo vek a zabezpečíme, že výkon každého vozidla je v špičkovom stave. Získate samostatného manažéra vozového parku, ktorý bude vykonávať koordináciu a plánovanie servisu a analýzy výkonu na základe údajov z dielne a každodennej prevádzky, pomocou ktorých je možné rozpoznať prevádzkové poruchy a zabrániť neplánovaným odstávkam. To všetko na pokrytie všetkých servisných potrieb vrátane opotrebovania a opráv a koordinácie úplného servisného plánu a zákonných testov.

CHARAKTERISTIKA A VÝHODY

- Holistický prehľad – zabezpečuje, že vozový park ako celok podporuje hlavný cieľ podnikania a prevádzkové operácie
- Nezávislé na značke
- Pre nové aj staré vozidlá
- Umožňuje sústrediť sa na podnikanie

Preskúmajte našu ponuku starostlivosti o vozidlový park
Map

Pohovorme si o obchodných veciach

Vyhľadať najbližšieho predajcu

Služba Scania Assistance

Sme tu, aby sme vám pomohli – 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Zavolajte nám
+421 903 722 048
Vyhľadať najbližšieho predajcu