Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Scania zverejňuje výročnú správu a správu o udržateľnosti za rok 2023: „Významný rast tržieb a zisku a pokračujúci pokrok v oblasti udržateľnosti“

8. Marca 2023

Spoločnosť Scania pokračovala počas roka 2023 vo skvelých výkonoch a výrazne zvýšila tržby aj zisk. Aktuálne bola zverejnená výročná správa a správa o udržateľnosti spoločnosti Scania, ktorá podrobne opisuje jej finančné, sociálne a environmentálne výsledky v roku 2023.

Zhrnutie celého roka 2023:

  • Čisté tržby skupiny Scania vzrástli o 28 % na 204,1 miliardy SEK (159,2)
  • Upravený prevádzkový zisk dosiahol 26,0 miliardy SEK (14,0) a upravená prevádzková marža predstavovala 12,7 % (8,8)
  • Dodávky sa zvýšili o 13 % na 96 727 vozidiel, z toho 246 vozidiel s nulovými emisiami (ZEV) (262)
  • Výnos z poskytovania služieb sa po úprave menového prepočtu zvýšil o 11 %
  • Príjem objednávok sa zvýšil o 2 % na 84 080 vozidiel

 

Zhrnutie za štvrtý štvrťrok roku 2023:

  • Čisté tržby skupiny Scania vzrástli o 21 % na 60,0 miliardy SEK (49,7)
  • Upravený prevádzkový zisk dosiahol 7,4 miliardy SEK (5,3) a upravená prevádzková marža predstavovala 12,3 % (10,7)
  • Dodávky sa zvýšili o 8 % na 28 984 vozidiel, z toho 57 vozidiel s nulovými emisiami (115)
  • Výnos z poskytovania služieb sa po úprave menového prepočtu zvýšil o 6 %
  • Príjem objednávok sa znížil o 5 % na 22 299 vozidiel

 

Silný záver rekordného roka

Rok 2023 bol ďalším rokom, v ktorom ovplyvnila podnikateľské prostredie geopolitická a makroekonomická nestabilita. Spoločnosť Scania však dokázala túto situáciu prekonať, čím preukázala svoju finančnú odolnosť a schopnosť zaistiť udržateľný rast. V roku 2023 dosiahli tržby spoločnosti Scania viac než 200 miliárd SEK, čo predstavuje zdvojnásobenie tržieb len za sedem rokov.

 

Dopyt po výrobkoch a službách spoločnosti Scania zostal v roku 2023 vysoký aj napriek tomu, že na niektorých kľúčových trhoch z úrovní, ktoré boli predtým vysoké, poklesol. Spoločnosti Scania sa podarilo výrazne stabilizovať tok objednávok a dodávok vozidiel a v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšiť dodávky o 13 %. Zisky dosiahli rekordnú úroveň, pretože ich pozitívne ovplyvnil vyšší objem vozidiel a služieb, dobre nastavené ceny, sortiment a menové vplyvy. Negatívny vplyv na zisk mala inflácia, vyššie ceny surovín a niektoré pretrvávajúce narušenia dodávateľského reťazca.

 

Štvrtý štvrťrok bol silný, dodávky vozidiel vzrástli o 8 % a servisná činnosť vzrástla v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka v miestnej mene o 6 %. Príjem objednávok vozidiel vo štvrtom štvrťroku poklesol o 5 %, čo odráža bežnejšiu úroveň dopytu na niektorých kľúčových trhoch spoločnosti Scania v Európe.

 

„Tak ako veľa iných podnikov sa aj Scania prispôsobuje svetu, v ktorom je novou normou neistota a neustále nepokoje.  Napriek tomu, že sa nám v roku 2023 podarilo stabilizovať toky a dosiahnuť dobré finančné výsledky, stále spoločne s partnermi a výrobcami nadstavieb usilovne pracujeme na zlepšení presnosti dodávok našim zákazníkom,“ hovorí generálny riaditeľ Christian Levin.

 

Medzníky a výzvy v oblasti udržateľnosti

V roku 2023 dosiahla spoločnosť Scania na ceste k udržateľnému dopravnému systému mnohé medzníky, napríklad otvorenie závodu na montáž batérií, ktorý umožní výrobu elektrických nákladných vozidiel vo veľkom meradle, investície do portfólia elektrických výrobkov a jeho rozšírenie a prevod cieľov dekarbonizácie dodávateľského reťazca na formálne požiadavky.

 

Každá veľká transformácia však prináša výzvy. Spoločnosť Scania sa ako prvá v odbore zaviazala k vedecky podloženým cieľom a urobila odvážny krok k stanoveniu globálnych cieľov na rok 2025, aby potvrdila svoju zodpovednosť a umožnila realizáciu týchto cieľov Spoločnosť Scania sa ako prvá v odbore zaviazala k vedecky podloženým cieľom a stanovila si globálne ciele pre rok 2025. Zatiaľ čo je spoločnosť Scania na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľov v oblastiach 1 a 2 (emisie z vlastnej prevádzky), a to s poklesom o 42 % smerom k cieľu 50 % do roku 2025, dekarbonizácia prevádzky vyrobených vozidiel, z ktorého pochádza najväčší podiel emisií uhlíka, prináša viac výziev. V rámci oblasti 3, vozidiel Scania v prevádzke, je cieľom dosiahnuť do roku 2025 zníženie emisií o 20 %. V súčasnosti predstavuje zníženie od východiskového roku 2015 necelé 3 %. Zmena zloženia predaja viedla k negatívnemu vývoju kľúčového ukazovateľa vykázaného v roku 2023. Vykázané zníženie oblasti 3 vychádza z objemov v roku 2022, pretože vstupné údaje vychádzajú z používaných vozidiel. Znamená to, že sa v kľúčových hodnotách vykazovaných za rok 2023 ešte plne neprejaví vplyv iniciatív, ako je napríklad zavedenie nového úsporného hnacieho ústrojenstva Scania Super.

 

Cieľ v oblasti 3 na rok 2025 je preto stále výzvou, ale aj vodidlom k pozitívnym zmenám. V roku 2024 sa Scania zameria na efektívnosť vodičov, optimalizáciu špecifikácií vozidiel, podporu obnoviteľných palív a rozšírenie elektrifikovaných riešení, čo jej umožní pokračovať v plnení cieľov v oblasti znižovania emisií.

 

„Elektrifikácia síce predstavuje konečnú odpoveď a my robíme všetko pre to, aby sme zvýšili výrobu batériových elektrických vozidiel, ktoré budeme dodávať našim zákazníkom, ale tu a teraz sú pre dekarbonizáciu rozhodujúce opatrenia na úsporu paliva a využívanie obnoviteľných palív,“ hovorí Christian Levin.

 

Spoločnosť Scania dnes zverejnila svoju výročnú správu a správu o udržateľnosti za rok 2023, svoju deviatu kombinovanú správu. Správa je dostupná na scania.com.


Upozorňujeme, že ku koncu roka za obdobie január – december 2023 nezverejníme žiadnu samostatnú správu.

Podrobnejšie informácie poskytne:

Martin Přibyl, PR & PA Manager Scania CER

Telefon: + 420 739 543 056

E-mail: martin.pribyl@scania.com