Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI SCANIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kľúčovou hodnotou pre nás v spoločnosti Scania je Úcta k jednotlivcovi. Na tomto základe s vami interagujeme ako s váženým zákazníkom,/co vodičom našich vozidiel, spolupracovníkom v našej globálnej organizácii, dôveryhodným obchodným partnerom/dodávateľom alebo pri návšteve našich webových stránok, priestorov alebo podujatí.

Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to potrebné na:

• dodanie našich produktov a služieb,

• podporu a pomoc pre vás, keď používate naše produkty a služby,

• plnenie a dodržiavanie zmluvných záväzkov, našich, ako aj vašich

• plnenie právnych záväzkov

• poskytovanie informácií o našich produktoch a službách, ako aj o pripravovaných podujatiach,

• zlepšenie kvality a ďalší vývoj našich produktov a služieb, ako aj našej organizácie.

 

Robíme všetko preto, aby sme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzali a chránili ich s rovnakou úctou a poctivosťou, ako keby šlo o naše vlastné údaje. V určitých prípadoch využívame služby dôveryhodných obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú dodať naše produkty a služby. V prípadoch, keď potrebujeme zdieľať vaše údaje s našimi obchodnými partnermi, dbáme na to, aby s vašimi údajmi zaobchádzali s rovnakou úctou a poctivosťou, ako to robíme my.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vás chceme informovať o tom, aké osobné údaje môžeme spracovávať, prečo to robíme a ako zabezpečujeme dodržiavanie vašich práv a rešpektujeme vaše súkromie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, kedykoľvek nás môžete kontaktovať na dpo@scania.sk, prípadne sa môžete obrátiť priamo na zástupcu spoločnosti Scania.

Kompletný prehľad informácií o spracovaní osobných údajov