Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

SCANIA ZOSTROJILA PRVÉ HODINY NA SVETE Z NÁKLADNÝCH VOZIDIEL

Tik, tak, nákladiak. Scania sa chopila najväčšej výzvy zo všetkých - pretekov s časom. Celkom 14 nákladných vozidiel bude musieť udržiavať tempo s každou sekundou. Doslova. Na opustenom letisku uprostred krajiny nikoho si Scania dala za cieľ zostrojiť obrie hodiny
z nákladných vozidiel, ktoré budú ukazovať čas celých 24 hodín.

V diaľkovej doprave sa úspech odvíja od schopnosti byť v správny čas na správnom mieste. Scania preto otestuje Novú generáciu nákladných vozidiel a Služieb v súboji s tým najťažším súperom - časom. Zostrojenie prvých hodín na svete tvorených iba nákladnými vozidlami si vyžiadalo celkovo 14 automobilov, 90 vodičov a 70 000 štvorcových metrov opustenej letiskovej plochy. Obrie automobilové hodiny sa roztikajú 20. septembra o 19:00 stredoeurópskeho času a táto udalosť bude prenášaná on-line.

"Nákladné vozidlá sú veľké silné stroje, ale zároveň ide o vycibrené dopravné prostriedky starostlivo navrhnuté do posledného detailu. Rovnako ako hodinky. Každé vozidlo muselo byť optimalizované, aby mohlo v hodinách plniť svoju úlohu, a celá táto operácia bola možná len vďaka monitorovaniu sa analýze v reálnom čase prostredníctvom našich prepojených
služieb",
vysvetľuje Staffan ARVAS, vedúci marketingovej komunikácie v spoločnosti Scania.

Vozidlá, z ktorých sú hodiny zostrojené, čelia rôznym nástrahám podľa toho, ktorú ručičku hodín tvoria. Vozidlá na sekundovej ručičke musia vykrojiť dokonalý kruh každých 60 sekúnd po dobu 24 hodín. Vnútorné vozidlo musí udržiavať konštantnú rýchlosť 13 km/hod, zatiaľ čo rýchlosť pohybu na vonkajšej strane je konštantná, 53 km/hod. V prípade vozidiel na minútovej hodinovej ručičke bolo najťažšie zabezpečiť dokonale synchronizovanú postupnosť rozjazdov a zastavení.

Kvôli udržiavaniu správnej rovnomernej rýchlosti, súčasne pri minimalizovanej spotrebe paliva, musí byť každé vozidlo starostlivo riadené v závislosti na polohe v hodinách. Fleet manažéri Scania v riadiacej veži sú schopní sledovať všetky vozidlá a priebežne monitorovať ich stav a predchádzať tak nečakaným zastávkam. Dôležitú úlohu pri zabezpečovaní hladkého chodu celého hodinového stroja zohrávajú vodiči. Kľúčovou osobou na sekundovej ručičke, ktorú musia sledovať všetci ostatní vodiči, je Elin ENGSTRÖM, vodička nákladných vozidiel zo spoločnosti  Scania. Vysvetľuje:

"Najväčšou výzvou v diaľkovej preprave je presnosť a dochvíľnosť. Hodiny boli vrcholnou skúškou schopnosti držať smer, udržiavať rýchlosť, sledovať trasu každú sekundu po celých 24 hodín. Všetci vodiči museli byť dokonale synchronizovaní a kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa bola presnosť ".

Hodiny bude natáčať celkom päť kamier z rôznych uhlov, čo divákom na webových stránkach umožní prepínať medzi rôznymi perspektívami. Na webe sa návštevníci tiež dozvedia viac o celom projekte, ako aj o Novej generácii nákladných vozidiel i Službách Scania.

Akcia má demonštrovať,  že bez ohľadu na to, či prepravujete obilie, palivo, drevo alebo tvoríte hodiny na ploche 70 000 štvorcových metrov - Scania vždy dokáže ponúknuť riešenie ušité na mieru tomu jedinému podnikaniu, na ktorom záleží. Tomu Vášmu.