Slovensko

SERVISNÉ KAMPANE 2017

KAMPAŇ PRE Mesiace júl až september 2017

PRE VIAC INFORMÁCIÍ O KAMPANI KONTAKTUJTE SVOJHO
OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU SCANIA PRE SERVISNÉ SLUŽBY

Viac informácií ku kampani nájdete tu.