Slovensko

SERVISNÉ KAMPANE 2018

KAMPAŇ PRE Mesiace apríl až jún 2018

PRE VIAC INFORMÁCIÍ O KAMPANI KONTAKTUJTE SVOJHO
OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU SCANIA PRE SERVISNÉ SLUŽBY


Viac informácií ku kampani nájdete tu.