Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Allt du behöver veta om elektrifiering, direkt i din inkorg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Till anmälan

Se filmen om återvinningsföretaget Renall, som sedan i våras har en helelektrisk komprimatorbil från Scania i flottan.

Renall

Eldriven burksamlare

24 november 2023

– Eftersom hållbarhet är centralt i hela Renalls verksamhet är det viktigt för oss att ligga i framkant i miljöarbetet när vi väljer fordon. Bland unga människor blir vi dessutom en mer attraktiv arbetsgivare när de ser att vi gör insatser för miljön, säger Ronny Fyhr, VD för Renall.

Sedan i våras rullar en helelektrisk komprimatorbil från Scania under Renalls flagg på uppdrag av Returpack i Linköping och Norrköpings tätorter. Bilen har två fack och hämtar PET-flaskor och aluminiumburkar från butiker och kör till sorteringsanläggningen i Norrköping som tar emot över två miljarder förpackningar varje år.

– För snart två år sedan skrev vi kontrakt om en ny avtalsperiod med Returpack. Från början var upplägget fyra biogasbilar, men så frågade de oss om det var okej att byta ut en biogasbil mot en ellastbil. Vi hade funderat på att testa elektrifierat ett längre tag så nu tog vi chansen, säger Ronny Fyhr, VD för Renall.

– Returpack har som ambition att bli klimatneutrala till 2030 och för att uppnå målet behöver vi satsa på grön el och vätgas. Egentligen hade vi kravställt biogas för uppdraget men när möjligheten att prova eldrift dök upp så ville vi förstås göra det. Scania hjälpte till att ta fram rätt fordon för uppdraget och Joab tog fram underlag gällande elförbrukning för påbyggnaden. Det kändes värdefullt nu när tekniken är så pass ny, säger Jan Wendelin, logistikutvecklare på Returpack.

 

Innan förarna hade kört ellastbilen fanns en viss oro och skepsis berättar han:

– Oron att bli ståendes längs rutten på grund av tomt batteri har nog de flesta fått när tekniken är ny och man saknar egna erfarenheter. Men efter att förarna fått testa så föredrar de ellastbilen. Den är tyst och det blir lite av en tävling att försöka få så lång räckvidd som möjligt. Vår upplevelse är att ellastbilen är den som fungerat bäst rent driftmässigt och räckvidden har varit längre än vad vi räknat med, säger Jan Wendelin.

Att ellastbilen är tyst är oftast en fördel, men innebär också att föraren måste ha ännu större uppsikt över bilens närmaste omgivning. 

– Många av de områden som vi kör på är parkeringar med mycket folk i rörelse. Dessa människor uppfattar inte alltid att bilen kommer och det finns risk att köra på någon. Hur en ellastbil bättre kan höras på platser med mycket folk är ett problem vi behöver lösa. Annars är det en optimal stadsbil, säger Ronny Fyhr.

 

Renall har sitt huvudkontor i Norrköping. Lokalerna de sitter i är mindre än ett år gamla och tankarna på laddinfrastruktur fanns med i planen redan när anläggningen byggdes. 

– Vi förstod på ett tidigt stadium att vi inom kort skulle få behov av laddmöjlighet inom området, så vi kommer bara att behöva göra några kortare interna grävningar för att få allt på plats. 

– Vi kommer ha möjlighet att ladda tre bilar samtidigt till att börja med, men vi skulle kunna utöka till sex fasta platser innan vi måste förhandla med vår elleverantör, säger Ronny Fyhr. 

 

I skrivande stund har Renall en mobil laddare som står i anslutning till verkstaden i Norrköping där komprimatorbilen laddas under natten, vilket räcker för att fullgöra uppdraget för Returpack.

– Den ser ut som en stor högtryckstvätt på hjul. Du kan ställa den var som helst på fastigheten och koppla in den där det finns trefasuttag och så omvandlar den till rätt nivå in till bilen. Den ger 40 kW så när vi nattladdar bilen är batterierna fulladdade på morgonen. För de sträckor som vi kör idag räcker nattladdningen, säger Ronny Fyhr. 

Scania har genom sitt erbjudande ”Ellastbil allt-i-ett” stått för allt från planering av laddinfrastruktur till finansiering och service. 

– Det kändes bra att de höll i projektledningen tillsammans med fastighetsägaren och medarbetare från vår organisation. När det gäller service har vi haft grundpaketen tidigare, men nu valde vi ett komplett serviceavtal med Procare. Vi kände att i och med att det är ett så pass stort skifte så ville vi ha en så förutsägbar kostnadsbild som möjligt, och även kunna följa upp all data kring körtider, förbrukning och liknande.

 

Ytterligare två helelektriska sopbilar finns med i en kommande upphandling för Renall, och Ronny Fyhr tror att krav på elfordon kommer att bli allt vanligare i upphandlingar framöver.

– Idag har de flesta kommunala upphandlingar minimikrav på att du ska köra på HVO eller RME, eller biogas om kommunen har egen biogastillverkning. Ofta står det att det är ”önskvärt med elfordon”, eller att man förbinder sig att byta ut ett visst antal fossilbilar till el inom en viss tid. Bara vi kan säkerställa laddningen så tror vi att vi skulle kunna utöka flottan med 3–4 ellastbilar om året. Då krävs att elbolagen ger oss möjlighet att öka effektuttaget och att antalet offentliga laddstolpar ökar, säger han.

– Självklart finns det vissa utmaningar med ny teknik; laddinfrastruktur för tunga fordon är ett exempel, liksom ruttoptimering med laddstopp och kostnader för laddning publikt respektive hemma. Nu ska vi samla på oss så mycket kunskap som möjligt inför kravställning vid nästa upphandling, säger Jan Wendelin på Returpack.

Fakta om Renall

Renall är ett miljöserviceföretag som erbjuder allt från sophämtning, avfallshantering och slamsugning till kran- och transporttjänster, bygg-logistik och miljökonsulttjänster. En stor del av verksamheten sköts på uppdrag av kommuner i Sörmland, Östergötland och Närke. Företaget har tillsammans med sitt systerbolag Broms Renhållning knappt 200 anställda och 140 tunga fordon, majoriteten Scania.