Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Allt du behöver veta om elektrifiering, direkt i din inkorg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Till anmälan

Se filmen om Scanias elsopbil som rullar i Österåker med Nordisk Återvinning som operatör, på uppdrag av Roslagsvatten.

Nordisk Återvinning

Eldriven sopbil

27 november 2023

En piggare bil med tystare arbetsmiljö; förarna hos Nordisk Återvinning är extremt nöjda med att köra elsopbil. Med deras nya helelektriska Scania är det framför allt räckvidden som imponerar:

– Våra övriga elbilar kräver en mellanladdning under rutten på vintern, det hoppas vi slippa med Scania-bilen, säger driftchef Mathias Johnsen.

Eldrivna sopbilar är inget nytt för Nordisk Återvinning, NÅ. De skaffade sin första redan 2018, då av det franska märket PVI som sedemera blev uppköpta av Renault. 

– Vi var först i Sverige med eldriven insamling av hushållsavfall. Totalt har vi nu sju tunga fordon som drivs på el. Det som framför allt skiljer dem åt är räckvidden, men det är fantastiskt hur bra eldrift fungerar i vår bransch, säger Mathias Johnsen som är driftchef på NÅ. 

 

Företagets första eldrivna sopbil från Scania började rulla i Österåkers kommun norr om Stockholm i april 2023. Till bilen beställde NÅ en mobil laddare som står på depån i Österåker, men samtal förs med fastighetsägaren om att installera en fast laddstolpe. Anledningen till att NÅ valde att satsa på Scanias ellastbil var framför allt en förhoppning om att den skulle köra längre än NÅ:s tidigare ellastbilar:

– Vi hade hört att Scania skulle ha längre räckvidd än andra bilar ute på marknaden. Sen såg vi ett kundcase med en ellastbil som drog 80 ton och det tyckte vi var maffigt gjort. Då tänkte vi ”det här är rätt leverantör att satsa på”. 

 

Under perioden bilen varit i drift har den redan imponerat, inte minst när det gäller just räckvidden. Den ursprungliga planen från NÅ var att Scania-bilen skulle få en kortare rutt som kompletterades av gasdrivna bilar, men det har inte behövts.

– Batterikapaciteten skiljer sig en hel del från våra övriga ellastbilar. När vi parkerar Scania-bilen på eftermiddagen har vi 20–30 procent laddning kvar. Det bådar gott inför vintern då vi har sett att våra andra ellastbilar tappar en hel del i kapacitet under kalla dagar. Det har krävt att vi planerar in en mellanladdning under rutten på vintern, och vår förhoppning är att vi ska slippa det med Scania-bilen, säger Mathias Johnsen. 

Reaktionerna från chaufförerna på NÅ har varit många och översvallande positiva, berättar Mathias Johnsen:

– De är extremt nöjda. Arbetsmiljön är ju mycket tystare och samtidigt är ellastbilen kul att köra för att den är så pigg jämfört med gas- och dieselbilarna. Vi har en chaufför som är väldigt motorintresserad och verkligen inte kunde tänka sig att köra en bil utan brötigt motorljud. Nu tycker han att det är helt fantastiskt att sitta i den här bilen, det är roligt.

 

Idag är det vanligt att upphandlingar av kommunala renhållnings-, transport-, och återvinningstjänster innehåller olika typer av miljökrav på fordonens framdrift. Oftast kan dessa miljökrav uppfyllas med olika drivmedel, men redan idag förekommer specifika krav på ellastbil, om än i liten utsträckning. 

– Vi vill främja att man tänker på miljön och därför har vi specificerat att alla fordon i våra uppdrag ska vara 100 procent fossilfria. Det betyder i praktiken eldrift, biogas eller HVO100, säger Johan Sparring som är enhetschef för insamling på Roslagsvatten, det kommunalägda bolag som sköter upphandlingar av avfallshantering i bland annat Österåker. 

– I den här specifika upphandlingen hade vi krav på att en bil skulle vara eldriven, fortsätter han. Ellastbilar är ju inte bara bra på så sätt att de är fossilfria, utan även att de låter mindre. Det öppnar upp nya möjligheter för exempelvis ruttplanering.

 

Bland annat nämner Johan Sparring att ellastbilar skulle kunna göra hämtningar på andra tider än traditionella sopbilar. På natten när det är färre bilar och andra trafikanter i rörelse kan hämtningar, liksom transport till behandlingsanläggning, gå snabbare.

– Knäckfrågan är bullret. Mellan klockan 06.00 och 22.00 får man låta, sen ska det vara tyst. Kör man en bil som inte låter finns det inget som säger att man inte får hämta på natten. Det skulle kanske bli en högre timpenning, men med en effektivare hämtning skulle det kunna gå på ett ut. 

En annan fördel med elsopbilar som man kanske inte tänker på är signalvärdet, vilket kan få en positiv inverkan på utsorteringen av avfall: 

– När medborgarna ser att vi som bolag anstränger oss för att minska vårt fossilberoende inger det förtroende och ökar viljan att ta sitt ansvar, tror Johan Sparring. 

 

Roslagsvatten har som ett av sina mål att den närmaste framtiden öka energieffektiviteten vid insamling och transport med 30 procent, vilket skulle kunna ge en fördel för ellastbilar.

– Varje år tittar vi på drivmedelsrapporter från de som utför våra uppdrag och genom att titta på förbrukning och vilka drivmedel de använder beräknar vi effekt per energienhet. Vår hypotes är att ellastbilar kommer att gynnas på grund av deras låga energiförluster, säger Johan Sparring. 

 

För att antalet ellastbilar ska kunna öka krävs att laddinfrastrukturen håller jämna steg, både den offentliga och möjligheterna att uppföra laddstolpar i hemmadepån.

– Vi från Roslagsvatten informerar våra ägarkommuner om behovet av mer kapacitet och en snabbare tillståndsprocess för att få sätta upp solpaneler och laddstolpar. Det är ju en förutsättning för att våra leverantörer ska kunna köra de fordon som vi kravställer, säger Johan Sparring. 

 

För NÅ är det viktigt att ligga i framkant när det gäller hållbara transporter och Mathias Johnsen hoppas kunna påverka kommuner att skärpa kraven i sina upphandlingar:

– Vi vill utmana kommunerna och tycker att elbilar borde ge högre utvärderingspoäng mot andra aktörer så att inte bara lägst pris vinner. Vi har skaffat en ellastbil även om inte anbudet kräver det för att vi vill vara först på marknaden och testa hur el fungerar i vår bransch. Sen ska jag vara ärlig och säga att vi har valt operationell leasing på alla våra elfordon så att vi efter anbudstiden kan lämna tillbaka dem om vi vill. Det känns tryggt i och med att det är en ny teknik och ingen vet hur andrahandsmarknaden för ellastbilar ser ut. 

 

Vad är ert budskap till andra liknande företag som funderar på att testa eldrift?

– Jag är glad över att vi har en stark statistik på hur ellastbilar funkar i vår verksamhet i och med att vi samlat på oss erfarenhet från 2018. Vi märker att det fungerar utmärkt och uppmanar andra företag att våga prova, säger Mathias Johnsen.

Fakta om Nordisk Återvinning

Sebastian Nordin har jobbat som sopåkare i sju år och kört eldriven sopbil i cirka fyra månader:

"Min upplevelse av sopbilen på eldrift är väldigt positivt, långt över förväntan! Vi jobbar ju till stor del utanför fordonet så att slippa bullret och avgaserna från dieselmotorn betyder mycket. Dels blir man piggare och fräschare i slutet av arbetsdagen, dels är det fördelaktigt när man jobbar två i en bil då vi hör varandra betydligt bättre med en lastbil på eldrift."

Nordisk Återvinning har verksamhet i 15 kommuner i Sverige, från Sölvesborg i Blekinge till Rättvik i Dalarna. Företaget startades 2011 som ett helägt dotter-bolag till Norsk Gjenvinning Renovasjon AS som har verksamhet i Norge, Sverige, Danmark och England. Nordisk Återvinning har idag strax över 100 anställda chaufförer och runt 

90 tunga fordon.