Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Poska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne

Dedykowane i kompleksowe usługi Scania:

WSPARCIE KLIENTÓW W ZWIĘKSZANIU ZYSKU

Otwarcie na indywidualne potrzeby klienta, wynikające ze specyfiki wykonywanych zadań transportowych, to dominujący trend w rynkowej strategii Scania. Kluczowym elementem oferty firmy są doskonałe pojazdy połączone systemem telematycznym oraz odpowiednio dobrane usługi, optymalnie dostosowane do różnorodnych zadań. Obecnie po drogach porusza się się ponad 210 tys. pojazdów Scania połączonych w ramach sieci.

Wprowadzenie pojazdów ciężarowych Scania nowej generacji oraz rozwiązań dostosowanych do 36 rodzajów zastosowań jest najbardziej wymiernym przejawem tej strategii. Firma nadaje nowe znaczenie klasie „premium”, zapewniając klientom warunki do wypracowania zysku oraz narzędzia do jego zwiększania. Szeroki wachlarz usług i rozwiązań Scania w obszarze zrównoważonego transportu, stawia firmę w pozycji kompetentnego partnera w tej dziedzinie.

– Wprowadzając pojazdy nowej generacji, kładziemy jeszcze większy nacisk na możliwość maksymalizacji zysku, jaką naszym europejskim klientom stwarza inwestycja w rozwiązania Scania oparte na telematyce.

Wprowadzając pojazdy nowej generacji, kładziemy jeszcze większy nacisk na możliwość maksymalizacji zysku, jaką naszym europejskim klientom stwarza inwestycja w rozwiązania Scania oparte na telematyce. Modularyzacja, zintegrowane usługi i powiązane z nimi aplikacje opierające się na danych od użytkowników, czynią z nas liderów w branży pojazdów użytkowych. Za pomocą tych narzędzi przedstawiciele handlowi Scania w porozumieniu z klientami mogą proponować rozwiązania, służące optymalizacji zysku, niezależnie od rodzaju prowadzonego transportu – komentuje Christopher Podgorski, Senior Global Vice President, Scania Trucks.

Każdy pojazd ciężarowy Scania stanowi źródło zysku – im lepiej auto jest dostosowane do pełnionych zadań za pomocą odpowiednio dobranych usług, tym większy zwrot inwestycji może przynieść przewoźnikowi. Wyniki firmy transportowej zależą od wielu czynników. Niektóre można łatwo zidentyfikować i na nie wpływać. Inne pozostają poza kontrolą i są nieoczywiste, choć z upływem czasu mogą znacząco wpływać na poziom kosztów i zysk.

W Scania mamy dostęp do kluczowych informacji z pojazdów aktualnie poruszających się po drodze. Zgromadziliśmy wiedzę i doświadczenie potrzebne, aby tworzyć optymalne rozwiązania transportowe, od obsługi wykorzystującej analizę rzeczywistych warunków eksploatacji, poprzez finansowanie, aż do ubezpieczeń – mówi Podgorski.

Wykorzystanie danych z pojazdów

Cyfryzacja wraz z ułatwionym dostępem do danych o przebiegu eksploatacji oraz stylu jazdy kierowcy oznacza, że specjaliści Scania mogą aktywnie reagować na podstawie aktualnej sytuacji pojazdu. Z wielu informacji wyławiają i analizują istotne dane, dotyczące różnorodnych zastosowań pojazdu i zachowania kierowców.

Wchodzimy w erę rozwoju, w której podstawą zysku przewoźnika są usługi  i inteligentne zarządzenie informacją. Niekiedy wciąż pokutuje podejście do kosztów oparte głównie na cenie zakupu pojazdu. W tym wypadku pomija się zdolność generowania zysku, wynikającą z optymalnego wykorzystywania pojazdu w ramach wyznaczonych, konkretnych zadań. Właśnie to ma decydujący wpływ na zysk lub stratę firmy – dodaje Podgorski.

Dobrym przykładem efektywnego wykorzystania zgormadzonej wiedzy, jest system wsparcia sprzedaży, opracowany przez ekspertów Scania. Łączy on w sobie informacje o pojazdach, optymalnych rozwiązaniach transportowych oraz warunkach w branży, uzupełniając je o rzeczywiste potrzeby klientów. Narzędzie to jest wynikiem wielu lat gromadzenia, analizowania i wymiany różnorodnych danych związanych z transportem.
Scania należy do pionierów stosujących systemy telematyczne w pojazdach ciężarowych, w celu optymalizacji ich wydajności i dyspozycyjności. Firma znalazła się również w czołówce producentów ułatwiających proces zabudowy pojazdów. Kamieniem milowym było uruchomienie latem 2016 roku strony internetowej przeznaczonej dla firm zabudowujących. Kolejnym ważnym krokiem stało się zastosowanie sieci CAN, która znacząco ułatwia wykonanie zabudowy i skoordynowanie funkcji podwozia i nadwozia.
Stale doskonalimy się z myślą o naszych klientach. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym ma współcześnie niebagatelne znaczenie. Dzięki temu nie trzeba zgadywać, gdzie znajduje się pojazd, czy wymaga obsługi oraz ile zużywa paliwa. Mówiąc wprost, jesteśmy partnerem dla przewoźnika, oferując mu najlepszy punkt wyjścia do zwiększania zysku – komentuje Podgorski.

Miejsce kierowcy zostało przesunięte o 65 mm do przodu oraz o 20 mm bliżej boku, w porównaniu z poprzednim modelem.

Dynamiczne kontrakty serwisowe

Najlepszym przykładem takiego podejścia są programy obsługowo-naprawcze Scania z dynamicznymi kontraktami serwisowymi, po raz pierwszy zaoferowane
w Europie przeszło rok temu. Wraz z prezentacją pojazdów nowej generacji usługa ta przybiera docelową formę. System telematyczny rejestruje faktyczne warunki pracy pojazdów i określa ich potrzeby serwisowe skuteczniej niż tradycyjne metody oparte na przebiegu, czy okresie eksploatacji. Obsługa odbywa się w ramach kontraktów serwisowych, które są wynikiem wspólnych ustaleń Scania i klienta.

 

Programy obsługowo-naprawcze Scania z dynamicznymi kontraktami serwisowymi to nasze najnowsze rozwiązanie mające na celu efektywne zarządzanie obsługą pojazdu, skierowaną na długoterminowy, zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa.
Programy obsługowo-naprawcze Scania z dynamicznymi kontraktami serwisowymi to nasze najnowsze rozwiązanie mające na celu efektywne zarządzanie obsługą pojazdu, skierowaną na długoterminowy, zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa.

- Programy obsługowo-naprawcze Scania z dynamicznymi kontraktami serwisowymi to nasze najnowsze rozwiązanie mające na celu efektywne zarządzanie obsługą pojazdu, skierowaną na długoterminowy, zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Oferta kompletnych, zindywidualizowanych rozwiązań, a wśród nich serwisu i finansowania ma tu kluczowe znaczenie. Stwarza warunki eliminowania strat i wzrostu zysków, w jedynym biznesie, który dla klienta ma znaczenie – jego własnym – mówi Podgorski.

 

W celu uzyskania więcej informacji, skontaktuj się z :

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks, tel. +46 70 289 83 78,

email orjan.aslund@scania.com