Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

WARUNKI I ZASADY

Prosimy o przesyłanie nam wszelkich pytań dotyczących treści prawnych.

Warunki: właścicielem niniejszej witryny internetowej oraz, o ile nie podano inaczej, całej jej zawartości jest firma Scania CV AB (publ.), dalej nazywana „Scania”.

Przejście do niniejszej witryny internetowej i korzystanie z niej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki. Scania zastrzega sobie prawo do zmiany warunków w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. W związku z tym Scania zaleca, aby się z nimi regularnie zapoznawać.

Data ostatniej aktualizacji warunków to 20.11.2008 r.

Gdyby jakikolwiek z warunków okazał się niezgodny z prawem, nieważny lub niepełny, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność i możliwość wyegzekwowania pozostałych warunków.

Użytkowanie

Zawartość niniejszej witryny może być wykorzystywana na zasadach licencji Creative Commons 3.0. Oznacza to, że dozwolone jest przeglądanie, kopiowanie, drukowanie i rozpowszechnianie dowolnego dokumentu opublikowanego przez firmę Scania pod warunkiem, że nie będzie on wykorzystywany do celów komercyjnych, firma Scania będzie podawana jako źródło tej zawartości i że pozostawione zostaną wszystkie noty dotyczące praw autorskich i praw własności zawarte w treści.

Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Scania treść tej witryny nie może być modyfikowana, transmitowana, licencjonowana, przekazywana ani odsprzedawana.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Wszystkie znaki handlowe, marki, logo, teksty, zdjęcia i oprogramowanie zamieszczone w tej witrynie są, jeżeli jest to podane, własnością firmy Scania lub jej podmiotów zależnych i podlegają ochronie na mocy praw własności intelektualnej.

Wykorzystywanie marek, logo, tekstów, zdjęć i oprogramowania jest zabronione, o ile wyżej wymienione przepisy nie stanowią inaczej.

Wszelkie przypadki niedozwolonego użycia lub rozpowszechniania jakiejkolwiek zawartości witryny podlegają sankcjom na mocy prawa cywilnego i karnego. Scania będzie w pełnym zakresie egzekwować wszystkie swoje prawa własności intelektualnej.

Polityka informacyjna

Wszystkie dane na serwerze są dostarczane w takiej postaci, w jakiej są („as is”). Scania nie udziela w związku z nimi żadnych gwarancji, jawnych czy dorozumianych, w tym żadnych dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw własności osób trzecich.

Scania nie gwarantuje dokładności ani kompletności informacji zamieszczonych w niniejszej witrynie.

Scania nie zobowiązuje się do aktualizacji informacji ani materiałów w tej witrynie. Scania zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia wraz z nowymi wersjami niniejszej witryny.

Scania w żadnym przypadku nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody, bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne, następcze lub w inny sposób związane z używaniem lub niemożnością używania witryny lub z jej zawartości, czy to na mocy prawa kontraktowego, deliktowego, odpowiedzialności całkowitej, czy innej — nawet jeśli Scania została powiadomiona o możliwości zaistnienia takich szkód.

Witryny zewnętrzne

Niniejsza witryna może zawierać łącza do witryn zewnętrznych. Umieszczenie takich łączy w niniejszej witrynie służy wyłącznie wygodzie użytkowników i Scania nie przyjmuje odpowiedzialności za zawartość tych witryn ani za dokładność informacji i ich zgodność z przepisami o ochronie prywatności.

Polityka prywatności

Scania szanuje osobiste prawo do prywatności i nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych danych osobowych, o ile określona osoba nie dostarczyła ich Scania dobrowolnie. Użytkownik powinien poinformować nas, jeśli nie wyraża zgody na gromadzenie jego danych osobowych.

Firma Scania postępuje zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych, regulującymi zasady przetwarzania i gromadzenia danych. Dane zawierające nazwisko użytkownika, jego adres e-mail oraz adres pocztowy mogą zostać przekazane stronie trzeciej w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie. W przeciwnym razie dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów nadzoru sprzedaży i rozwoju produktu.

Jeżeli powyżej nie stwierdzono inaczej, żadne dane nie są udostępniane ani sprzedawane stronom trzecim.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących warunków, a w szczególności zasad ochrony prywatności prosimy o kontakt (kliknij tutaj).