Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA

Scania jest czołowym globalnym dostawcą rozwiązań transportowych, w tym pojazdów ciężarowych i autobusów o wysokim tonażu oraz związanych z nimi usług. Scania jest również kluczowym dostawcą silników przemysłowych i morskich.

W Scania stawiamy sobie za cel przewodzenie zmianie w kierunku zrównoważonego systemu transportowego, poprzez stworzenie świata mobilności, który stwarza większe możliwości rozwoju dla biznesu, społeczeństwa i środowiska. W Scania postrzegamy przyjętą przez ONZ Agendę 2030 jako wspólne zobowiązanie wymagające współpracy między rządem, biznesem i społeczeństwem obywatelskim. Zdecydowanie popieramy 17 celów i wierzymy, że mogą przynieść przemianę zarówno społeczeństwom, jak i biznesowi.

Jako sygnatariusz ONZ Global Compact, Scania zobowiązuje się do przestrzegania 10 zasad w dziedzinie środowiska, praw człowieka, praw pracowniczych oraz walki z korupcją.

Kompleksowe podejście do zrównoważonego transportu

Nasze zrównoważone rozwiązania transportowe powstają w bliskiej współpracy z naszymi klientami oraz pozostałymi interesariuszami i oparte są na trzech filarach:

- efektywność energetyczna, najbardziej wydajne rozwiązania dla naszych produktów w połączeniu z usługami maksymalizujących osiągi układu napędowego, służących optymalizacji pojazdu i zużycia paliwa;

- paliwa odnawialne i elektryfikacja, najszersza gama silników napędzanych paliwami odnawialnymi oraz rozwiązania służące elektryfikacji pojazdów i infrastruktury;

- inteligentny i bezpieczny transport, dzięki telematyce, bardziej wydajnym przepływom logistycznym oraz lepszemu współczynnikowi wypełnienia.

Partnerstwo ma kluczowe znaczenie dla przekształcenia ekosystemu transportu i logistyki, dlatego Scania współpracuje ze społeczeństwem, decydentami, operatorami logistycznymi i klientami. 

Odpowiedzialność za środowisko naturalne

Inicjatywy środowiskowe dotyczące produktów, procesów i usług Scania są proaktywne i oparte na zasadzie ostrożności oraz perspektywie cyklu życia. Koncentrując się na ciągłym doskonaleniu w całej naszej organizacji, zapewniamy wysoką jakość zarządzania środowiskowego we wszystkich obszarach. Odstępstwa od celów i standardów pomagają nam zidentyfikować źródło strat i wyeliminować je.

We wszystkim, co robimy, zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz, staramy się optymalizować przepływ i podejmować inicjatywy na rzecz efektywnego gospodarowania zasobami. Koncentrujemy się na efektywności energetycznej i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych wynikającej z naszej działalności. Wspieramy transformację w kierunku społeczeństwa niskoemisyjnego poprzez odpowiedzialne pozyskiwanie energii i wycofywanie paliw kopalnych. Naszym celem jest wzrost efektywności energetycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynikającej z naszej działalności.

Scania zobowiązuje się do przestrzegania prawa i innych obowiązujących wymagań oraz ustanawianych przez siebie celów środowiskowych. Dążymy do przejrzystego raportowania w celu zapewnienia naszym interesariuszom regularnych i istotnych informacji o naszych wysiłkach.

Scania zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom adekwatnych szkoleń. Wysoka świadomość i zaangażowanie naszych wysoko wykwalifikowanych pracowników pozwala nam przyjąć odpowiedzialność za przewodzenie zmianie.

 

 

E-FAKTURA SCANIA

zamień papierową fakturę na fakturę elektroniczną! 

Więcej informacji  KLIKNIJ TUTAJ